Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

CO2-reduktion

Læs om Frederiksberg Kommunes klimamål og den klimaplan der beskriver kommunens indsatser.

Indhold

  Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030, og der er i den forbindelse udarbejdet en klimaplan, der beskriver hvilke indsatser der skal til for at komme i mål. Du kan også finde de grønne regnskaber, hvis du vil vide, hvordan el-, vand-, og varmeforbruget udvikler sig i de kommunale bygninger eller på byniveau. Er du mere interesseret i at vide mere om, hvad vi har af konkrete tilbud til dig som borger på Frederiksberg, så kig på vores subsite, som du finder et link til.

  Frederiksberg Kommune deltager i EU-projektet "Beyond Waste", hvor vi sammen med Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Rudersdal Kommune og Vejle Kommune sætter fokus på det bæredygtige forbrug i fremtiden.

  Det skal ske ved, at 66 borgere fra de deltagende regioner og kommuner mødes i seks såkaldte borgersamlinger for at drøfte lokale såvel som nationale indsatser. Resultatet skal være et katalog af anbefalinger, der skal præsenteres og behandles i de Regionsråd og Kommunalbestyrelser, der udgør partnerkredsen.

  Her kan du følge og læse mere om projektet

  Vi har oprettet en særlig hjemmeside for dig, der gerne vil vide mere om det bæredygtige liv på Frederiksberg. Her kan du blandt andet læse om:

  • Gade- og nyttehaverne på Frederiksberg
  • Grønne foreninger og fællesskaber
  • FNs verdensmål

  Og meget, meget mere. Klik dig videre til subsitet om bæredygtighed

  Frederiksberg er en af de 20 danske kommuner, der som de første kommuner i Danmark har udviklet topambitiøse klimaplaner med inspiration fra verdens førende byer på området. De 20 kommuner har været udvalgt til det danske klimaprojekt DK2020 for at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark. Det er foreningen Realdania, der sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO, står bag DK2020.

  Kommunernes klimaplaner indeholder anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050 (Frederiksberg har et mål om at blive klimaneutral i 2030) og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser i perioden. Planerne indeholder samtidig anvisninger på, hvordan kommunerne ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser og for eksempel minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser.

  Du finder klimaplanen her på siden

  Og du finder en pixi-udgave af klimaplanen her

  Hvert år udarbejder Frederiksberg Kommune to grønne regnskaber - et regnskab for Frederiksberg By og et for kommunen som virksomhed.

  Byens grønne regnskab 2018

  Frederiksberg bys samlede CO2-udledning er i 2018 beregnet til 222.840 tons. Det er 2.309 tons og 1% mindre end i 2017. I perioden 2005-2018 er udledningen faldet med 235.000 tons CO2 svarende til 51% og dermed 2020-målet.

  Siden 2015 er byens samlede elforbrug faldet med 5,4% og med 15% pr. borger. 

  Fjernvarmeforbruget er faldet med 8% fra 2017 til 2018, der i høj grad skyldes den varme sensommer i 2017, der gjorde, at vi først begyndte at bruge varme i løbet af oktober.

  Samlet set er vandforbruget faldet med cirka 5% fra 2008 til 2018, men er stort set uændret fra 2017 til 2018. Per indbygger er vandforbruget dog faldet fra 106 liter/døgn i 2017 til 103 liter/døgn i 2018.

  Luftforurening måles på målestationen på H.C. Andersens Boulevard. Her ses, at der for NO2 fortsat sker en overskridelse af EU's grænseværdier. Mængden af partikler er under grænseværdierne, men dog fortsat høje og til gene for folkesundheden. Dog skal de understreges, at målestationen er blandt Danmarks mest forurenede gader, og dermed ikke er repræsentativ for den generelle situation på Frederiksberg. Der findes dog ikke faste målestationer på Frederiksberg, der kan bruges som erstatning. 

  I 2017 er der blevet gennemført en støjkortlægning på Frederiksberg, der findes ikke en kortlægning for 2018. Kortlægningen viser, at 42% af boligerne på Frederiksberg er udsat for et støjniveau på 58 db(A) eller over, og de er dermed støjbelastede. Heraf er 10% eller 5.703 af det samlet antal boliger stærkt støjbelastede. 
   

  Kommunens grønne regnskab 2019

  Frederiksberg Kommune udledte i 2019 totalt 12.688 tons CO2 gennem energiforbruget i bygninger, via tjenestekørsel, flextrafik, gadebelysning og drift af kollektiv bustransport. Det er 2,7% mindre end i 2018.

  I 2018 faldt elforbruget med 238.418 kWh svarende til 2%. Det skyldes et fortløbende fokus på at renovere de kommunale bygningers klimaskærme, optimere energiforbruget og udskifte til LED-belysning.

  Fra 2018 til 2019 er varmeforbruget stort set uændret.

  I 2019 faldt kommunens samlede vandforbrug med 5%, data er dog behæftet med en vis usikkerhed.

  Transportområdet udleder cirka 28% af CO2 udledningen fra kommunens aktiviteter. De kommunale transportaktiviteter, der er opgjort, er kollektiv transport, kørsel i kommunale køretøjer, taxa og udledning fra medarbejderes kørsel i egen bil i tjenesten.

  24% af den kommunale bilpark er i 2019 omstillet til el, hvilket er en mindre fremgang sammenlignet med 2018.

  I 2018 var 78% af fødevarerne i daginstitutionerne økologiske. Målsætningen på 75% i 2020 er dermed allerede nået. Andelen af økologiske fødevarer på plejecentrene var i 2018 59%. Det er dermed på vej mod målet om at nå 60%.

  Du finder links til de grønne regnskaber nederst på siden.

  Yderligere information

  Kontakt

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4151

  For borgere: Send sikker digital post til Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Miljø