Gå til hovedindhold

Spildevand

Vil du afkoble regnvand fra kloakken eller har du spildevand, der skal afledes til kloak i forbindelse med byggeri eller fra virksomhedsaktivitet, skal du kontakte Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Hvis du vil afkoble regnvand fra kloakken for eksempel ved at etablere et nedsivningsanlæg (faskine, regnbed eller andet) til nedsivning af regnvand, skal du kontakte Frederiksberg Kommune.

  Hvis der i forbindelse et byggeri skal afledes vand fra byggegruben til offentlig kloak, skal du ansøge kommunen om særlig tilladelse til det.

  Ansøgninger om tilladelse til tilslutning af husholdningsspildevand til offentlig kloak bliver behandlet i forbindelse med den almindelige byggesagsbehandling.

  Vi har udarbejdet en spildevandsplan for årene 2019-31. Spildevandsplanen er Frederiksberg Kommunes plan for afledning, rensning og anden bortskaffelse af spildevand i kommunen. Her kan du blandt andet læse om vores brug af afløbskoefficienter ved ny- og ombygning.

  På Frederiksberg er spildevandsområdet opdelt i drift og myndighedsbehandling.

  Du skal kontakte Frederiksberg Forsyning, hvis du:

  • Vil rapportere problemer med kloakken
  • Vil høre, hvor den offentlige kloak ligger
  • Har brug for at vide, hvor kloakstikket på din grund ligger
  • Vil høre mere om rensningsanlæggene, hvor spildevandet renses

   

  Du skal kontakte Frederiksberg Kommune, hvis du skal ansøge om:

  • Tilslutning til offentlig kloak
  • Udledning af spildevand
  • Etablering eller ændring af private spildevandsanlæg som for eksempel nedsivning af regnvand i faskine eller lignende. Vær opmærksom på at etablering eller ændring af spildevandsinstallationer kan kræve byggetilladelse

  Yderligere information

  Kontakt

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4151

  For borgere: Send sikker digital post til Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Miljø