Gå til hovedindhold

Tilsyn med drikkevand

Under byen bliver der indvundet store mængder grundvand, som anvendes til drikkevand og forsyner byen med cirka 45% af alt drikkevand. Det resterende vand leveres af HOFOR. Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med drikkevandskvaliteten.

Indhold

  Som led i kommunens miljøarbejde udfører Frederiksberg Kommune tilsyn med Frederiksberg Vandværk. Seneste tilsyn er foretaget den 24. oktober 2019. Indhold og resultater fra tilsynet finder du længere nede på siden.

  Frederiksberg Forsyning A/S tager løbende prøver af drikkevandet inden det forlader vandværket samt rundt om i ledningsnettet i kommunen.

  På Frederiksberg Forsynings hjemmeside kan du se resultaterne af de seneste analyser af drikkevandet. Det er forsyningen, der skal sikre, at det drikkevand, der leveres til en ejendom, opfylder drikkevandskvalitetskravene, mens det er grundejerens ansvar at egne installationer er i orden, så kvalitetskravene bliver overholdt.

  Grundvandet på Frederiksberg indeholder klorerede opløsningsmidler, hvilket gør, at det er nødvendigt at rense grundvandet, inden det ledes ud til forbrugerne som drikkevand. Det supplerende behandlingsanlæg er meget driftssikkert og effektivt, hvilket betyder, at drikkevandet på Frederiksberg til enhver tid overholder drikkevandskvalitetskriterierne.

  Yderligere informationer

  Kontakt

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4151

  For borgere: Send sikker digital post til Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Miljø