Gå til hovedindhold

Erhvervspulje

Erhvervspakken skal styrke Frederiksberg som en smuk og levende by, der skal være attraktiv at besøge og drive erhverv i.

Indhold

  Erhvervspakke 2024 bliver udmøntet ud fra disse tre indsatser:

  Indsats 1: Styrkelse af erhvervsnetværk og samarbejder

   

  Modtager: Sparekassen Danmark, Frederiksberg afdeling i partnerskab med BIDdanmark

  Formål:

  • At skabe liv, sammenhold, samarbejde og forebygge ”butiksdøden” i to områder på Frederiksberg. 
  • At skabe en levende og smuk by, hvor det er attraktivt at drive virksomhed i samt et stærkt handelsliv, der giver turister, kunder og borgere en god oplevelse gennem aktiviteter og spændende byrum.

  Projektet vil aktivt arbejde med at styrke sammenholdet mellem områdernes aktører og skabe mere trafik i butikkerne. I projektet hjælpes aktørerne med at realisere deres idéer, så både erhvervsliv og beboere tager ejerskab af aktiviteterne.

  Samarbejdspartnere: I projektet forventes et tæt samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, lokale erhvervs- og handelsforeninger samt Frederiksberg Kommune.

  Projektledelse: BIDdanmark v. Mikkel Niess Mikkel@biddanmark.dk

   

  Krav til ansøgning:

  Lokale aktører kan ansøge om op til 150.000 kr. til styrkelse af et eller flere netværk og byrum i forbindelse med forankringen af Frederiksberg Bystrategi 2024.

  Formålet er at styrke bylivet og tiltrække flere besøgende til udvalgte gader/byrum.

  Dette kan blandt andet ske ved at engagere erhvervslivet og lokalsamfundet mere i byudviklingen samt kulturelle og rekreative initiativer og events. Indsatsen lægger op til, at en erhvervsaktør får en lokal, koordinerende rolle i at engagere og samle virksomheder og aktører i et samarbejde.

  Eksempler på tiltag kunne være: (Listen er ikke udtømmende)

  • Udvikling af nye tilbud eller videreudvikling af eksisterende tilbud såsom netværksarrangementer og fællesskaber på gadeniveau.
  • En fælles markedsføringsindsats, der synliggør virksomheder og aktører under ét eller flere af byens events.
  • Aktiviteterne evalueres og effektmåles af den koordinerende erhvervsaktør efter indsatsens afslutning.

  Indsats 2: Forankring af ‘This is Frederiksberg’ brandstrategien

   

  Modtager: Frederiksberg Erhverv i partnerskab med Wonderful Copenhagen og Helium Kommunikation

  Formål:

  • Indsatsen har til formål at styrke Frederiksbergs brand som en attraktiv turistdestination med et levende handels- og kulturliv samt spændende og smukke byrum.
  • At give de lokale erhvervsdrivende inspiration, redskaber og faglig viden til at markedsføre deres tilbud over for turister – hver især, men i høj grad også i fællesskab. 

  Indsatsen fokuserer på to bydelsområder og omfatter masterclasses af høj faglig kvalitet og relevans, med det formål at skabe en dynamisk samarbejdsramme mellem aktørerne.

  Projektledelse: Helium Kommunikation v. Lise Schubart lsc@heliumkommunikation.dk

   

  Krav til ansøgning:

  Lokale aktører kan ansøge om op til 200.000 kr. i 2024 til forløb for virksomheder med 'This is Frederiksberg' kernefortællingen som omdrejningspunkt.

  Formålet er at inspirere erhvervslivet til at bruge kernefortællingen i deres egen markedsføring og tilbud.

  I forløbet kan indgå: (listen er ikke udtømmende)

  • Tilbud om sparring i forretningsudvikling, eksempelvis digitale markedsføringsmuligheder og anvendelse af sociale medier.
  • Inspiration til matchmaking og/eller partnerskaber mellem aktører. 
  • Workshops eller individuelle sparringsforløb

  Vi lægger vægt på, at ansøger har en koordinerende rolle, og at der udvikles og afholdes forløb med flest mulige deltagere og med størst mulig værdi.

  Aktiviteterne evalueres og effektmåles af ansøger efter indsatsens afslutning.

   

  Indsats 3: Værtskab og turistinformation

   

  Modtager: Henrik Thierlein, Thierlein.dk, rådgiver i turisme, presse og gastronomi på Frederiksberg.

  Formål:

  • At styrke Frederiksbergs værtskab og turistinformation dels ved at øge ‘produktkendskabet’ hos centrale aktører og frontpersonale og dels ved at skabe inspirerende medieomtaler samt artikler i ugeblade o.l. 

  I projektet gennemføres produktkendskabsture på Frederiksberg med fokus på byens fortællinger. I løbet af projektperioden vil den lokale og landsdækkende presse blive aktiveret gennem artikler om Frederiksberg.

  Projektledelse: Henrik Thierlein på Henrik henrik@thierlein.dk

   

  Krav til ansøgning:

  Lokale aktører kan ansøge om op til 150.000 kr. i 2024 til at styrke Frederiksbergs turistinformation og værtskab.

  Puljen støtter følgende aktiviteter: (Listen er ikke udtømmende)

  • Styrkelse af digitale muligheder, samarbejder og sammenhænge mellem kommunikationsplatforme og turismefremme.
  • Styrkelse af byens værtskab og information til turister og andre besøgende. Aktiviteterne kan for eksempel handle om at styrke aktørernes indbyrdes kendskab og kendskabet til "hvad der sker i byen". Det kan for eksempel foregå på inspirationsmøder eller som individuelle møder med erhvervs- og kulturaktører.
  • Styrkelse af byens værtskab over for internationale borgere og studerende. Indsatsen kan for eksempel være et samarbejde mellem kommune, universiteter og erhvervsliv.

  Frederiksberg Kommune har den koordinerede rolle i at styrke Frederiksbergs værtskab og turistinformation i samarbejde med ansøger, som er udførende på indsatsen. Indsatsen evalueres og effektmåles af Frederiksberg Kommune i samarbejde med ansøger efter indsatsens afslutning.

  Styringsmodel for erhvervspakkens indsatser

  Frederiksberg Byforum, en arbejdsgruppe under Frederiksberg Erhvervsråd, fungerer som styregruppe for de tre puljeindsatser.

  Frederiksberg Kommunes forvaltning har udvalgt de aktører, der modtager puljemidler blandt ansøgere, der opfylder kriterierne, og som har indgivet fuldgyldig ansøgning inden for tidsfristen.

  Hvis du har spørgsmål til puljen, eller ønsker sparring på idéer kan du kontakte erhvervskonsulenterne i Frederiksberg Kommune. Kontakt os her