logo

Haller, baner og lokaler

Frederiksberg har plads til de fleste idrætsgrene. Du kan både svømme, stå på skøjter, skate og dyrke mange andre former for idræt i byens haller og på byens idrætsanlæg. Frederiksberg har også faciliteter, hvis du vil holde en koncert, et møde eller hvis din fritidsklub skal en tur i Søndermarken.

Indhold

  De fleste af byens idrætshaller og udendørs boldbaner er organiseret under Frederiksberg Idræt (FIU).

  FIU er en interesse- og driftsorganisation for omkring 40 idrætsforeninger på Frederiksberg, og Frederiksberg Kommune har en aftale med FIU vedrørende administration og drift af de kommunale idrætshaller.

  Find link til FIU nederst på siden.

  Kunstgræsbaner på idrætsanlæg

  Kunstgræsbanerne tilknyttet byens idrætsanlæg er organiseret under Frederiksberg Idræt (FIU.

  FIU er en interesse- og driftsorganisation for omkring 40 idrætsforeninger på Frederiksberg, og Frederiksberg Kommune har en aftale med FIU vedrørende administration og drift af de kommunale idrætshaller.

  Find link til FIU nederst på siden. Her kan du få mere information om kunstgræsbaner på byens idrætsanlæg.

  Kunstgræsbaner på skoler

  På Frederiksberg har vi fire skoler med kunstgræsbaner, som de folkeoplysende foreninger kan reservere. Er banerne ikke reserveret til foreninger, er der offentlig adgang i følgende tidsrum:

  • Skolen på La Cours Vej på hverdage kl. 17-20, i weekenden 10-18
  • Søndermarkskolen på hverdage kl. 17-21, i weekenden 10-18
  • Lindevangsskolen på hverdage kl. 17-21, i weekenden 10-18
  • Skolen på Duevej på hverdage kl. 17-20, i weekenden 10-18

  På Frederiksberg har vi 3 svømmehaller

  • Frederiksberg Svømmehal på Helgesvej 29
  • Flintholm Svømmehal på Bernhard Bangs Allé 41
  • Damsøbadet, Sønderjyllands Allé 6

  Du kan læse mere om de 3 haller nederst på siden.

  Frederiksberg Runddel måtte sidste vinter undvære skøjtebanen

  Skøjtebanen på Frederiksberg Runddel blev ikke etableret i vinteren 2022/23 som følge af energikrisen og de høje elpriser.

  Budgetforhandlingerne i efteråret afgør om skøjtebanen etableres i vintersæson 2023/2024.

  Frederiksberg har to udendørs skatebaner og en indendørs bane.

  • En minivert på Nordens Plads - på p-pladsen ud mod Roskildevej. Verten er ca. 1,6 m høj og omkring 15 meter i længden.
  • Skatebowl i Grøndalen. Har en størrelse på 180 m2, og bruges af byens voksne, børn og unge til primært til skateboard, men også til løbehjul og BMX. Derudover fungerer faciliteten også som et mindre bassin til opsamling af regnvand fra skybrud.
  • samt en udendørs overdækket rampe, Nordre Fasanvej 170-176, 2000 Frederiksberg

  Alle er til fri afbenyttelse indtil klokken 21.

  • Desuden ligger X-hall på grænsen mellem Frederiksberg og København, Borups Allé 160, 2000 Frederiksberg. Læs mere om  X-hall her.

  Se mere på skateparks.dk for at finde skaterfaciliteter rundt i landet.

  På Nandrupsvej ligger 3 små hockeybaner med offentlig adgang. 

  Som godkendt folkeoplysende forening eller aftenskole kan I låne lokaler og udstyr til foreningens aktiviteter.

  Men andre kan også få adgang til kommunens lokaler. Du kan holde en koncert i musikhuset Metronomen (husk at booke lokalet i god tid) og din andelsforening kan leje et lokale til at holde en generalforsamling i.
  Frederiksbergs skoler, fritidsklubber og institutioner kan også booke Norske Hus eller Søndermarkens Natur- og Fritidshus, hvis I planlægger en tur i Søndermarken.

  Du kan foretage bookinganmodninger på Frederiksbergs Bookingportal

  De reviderede lokaleudlånsregler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019.

  Læs mere her for booking på FIUs anlæg.

  Læs mere om booking på Biblioteket.