Gå til hovedindhold

Loppetorv på Frederiksberg

Er du interesseret i at være en del af loppetorvet på Frederiksberg så læs her, hvordan du får et stade.

Indhold

  Loppetorvet har åbent hver lørdag fra 9 til 15 fra 6. april til 19. oktober 2024. Dog er der ikke loppetorv lørdag den 17. august 2024, da pladsen benyttes i forbindelse med afholdelse af Copenhagen Pride Parade.

  Bemærk, at de planlagte loppetorvssøndage er aflyst på grund af for få bookinger. 

  Af hensyn til de omkringboende må opstilling på stadepladserne først ske fra kl. 8, og pladsen skal være ryddet for alt senest kl. 16. 

  Det er ikke tilladt at parkere på rådhuspladsen, da arealet foran rådhuset er flugt- og brandvej.

  Vi tager forbehold for, at der kan være enkelte andre dage i sæsonen, hvor der ikke kan afholdes loppetorv på grund af andre arrangementer på Rådhuspladsen. I givet fald fjernes dagene i bookingsystemet, og eventuelle stadeholdere får besked herom med digital post hurtigst muligt.

  Book stade til loppetorv på Frederiksberg

  Sådan gør du

  • Du skal logge ind med MitID for at booke en stadeplads.
  • Du skal have betalingskort eller MobilePay klar, da bookingen ikke kan gennemføres uden betaling
  • Husstanden kan booke max 3 stader til lørdage og 3 stader til søndage pr. sæson.

   

  Mailkvitteringer

  I forbindelse med åbning for stadebookingen har der været problemer med mailkvitteringer. 

  Du kan se dine bookede stader og udskrive stadebeviset under billedet på første side efter login. Hvis dine stader ikke fremgår listen under aktive stader, skal du skrive til os, så vi kan undersøge sagen nærmere.

  Arealet mellem Frederiksberg Bredegade og Allégade afspærres for gennemkørsel, da arealet benyttes til stadepladser.

  Frederiksberg Bredegade ensrettes, så man kører fra stikvejen Allégade mod Storm Petersens Vej. Storm Petersens Vej åbnes for gennemkørsel til Frederik VI's Allé. Der er stadig adgang til lynladestationen vest for rådhuset.

  Udkørsel fra området kan kun ske til Allégade ved Frederik VI's Allé

  Til loppetorvet kan der bookes 1 stadeplads per husstand per stadedag og maksimum 3 stadepladser til sæsonen. Husk at sætte dig ind i torvereglerne.

  Priser 2024:

  Lille stadeplads (A):
  Pris: 440 kroner
  Størrelse: Arealmæssigt ca. 1 parkeringsbås, men der er forskellige udformninger alt efter hvor det er henne.

  Mellem stadeplads (B):
  Pris: 665 kroner
  Størrelse: Arealmæssigt ca. 1 parkeringsbås og 1 MC bås.

  Stor stadeplads (uden bogstav):
  Pris: 734 kroner
  Størrelse: Arealmæssigt ca. 2 parkeringsbåse

  Du kan afbestille din stadeplads til og med tirsdagen før din stadedag. Afbestilling kan kun ske via selvbetjeningsløsningen.

  Der kan gå op til 14 dage, før pengene bliver tilbageført til det betalingskort, der er benyttet ved booking.

  Stadepladsen kan ikke afbestilles senere end tirsdag før stadedagen, ligesom gebyret ikke vil blive tilbagebetalt ved udeblivelse, manglende afbestilling, sygdom eller lignende, medmindre kommunen selv bliver nødt til at anvende arealet til andet formål.

  Hvis du er flyttet

  Vær opmærksom på, at hvis du er flyttet, efter du har booket dine stader, vil du ikke kunne se bookingerne ved login, da systemet ikke automatisk opdaterer oplysningerne efter bookingen er gennemført. Du skal derfor skrive til os med oplysning om din nye adresse (oplys aldrig dit cpr.nr. i en mail), så adresseoplysningerne i bookingsystemet kan opdateres. Du vil herefter kunne se dine bookinger igen.

  Hvis du har fået nyt betalingskort

  Hvis du har fået nyt betalingskort, skal du skrive til os herom via kontaktboksen nedenfor (oplys aldrig dit cpr.nr. i en mail), således at vi kan refundere stadegebyret for din afbestilte stadeplads til din nemkonto i stedet. 

  Der er ingen venteliste, du skal selv holde øje med om der kommer afbestillinger.

  Alle afbestillinger foretages via selvbetjeningen. Der kommer løbende afbestillinger til hele sæsonen, dog er tirsdag sidste afbestillingsdag til førstkommende stadelørdag.

  Afbestilte stader frigøres automatisk umiddelbart efter afbestilling, således at andre kan booke stadet. Du skal således selv holde øje med, om der er ledige stader.

  Det er IKKE muligt at møde op på stadedagen og blive tildelt en stadeplads, hvor stadeholderen ikke er mødt op.

  Stadepladser kan kun bookes og afbestilles via selvbetjeningsløsningen. Afbestilling skal ske senest tirsdag inden stadedagen og ledige stader kan bookes til og med fredag inden stadedagen.

  Du kan her se en liste over ledige stadepladser

  • Listen over ledige stadser viser datoerne for alle kommende stadedage og opdateres automatisk med aktuel status, når siden åbnes.
  • Stadenumre med A er små stader, stadenumre med B er mellem pladser og stadenumre uden bogstav er store stader.
  • Hvis der ikke står nogle stadenumre ved den enkelte dato, er det fordi alle stader er booket til denne dato.
  • OBS: Man kan ikke booke stader fra denne liste. Dette kan kun ske ved login med NemID via selvbetjeningen ovenfor.

  På loppetorvet ved rådhuset er der mulighed for at aflevere ting til genbrug som pap, papir, tøj, metal, elektronik, hård og blød plast samt keramik og krystalglas, så længe der er plads i beholderne til genbrug.

  Aflevering af glas henvises til de respektive offentlige affaldsbeholdere bag rådhuset.

  Når beholderne er fyldt, eller hvis du har effekter, der ikke passer i beholderne, så som møbler, videobånd, cd’er og madrester, så er du selv forpligtet til at tage dine effekter med hjem eller køre dem på genbrugsstationen.

  Bemærk, at det ikke er muligt at aflevere ting til forbrænding ved loppetorvet. Restaffald (dagrenovation og småt brændbart) skal du tage med hjem og putte i beholderen til restaffald. Stort brændbart skal du køre på genbrugsstationen eller aflevere som storskrald, hvor du bor. Læs mere på Affald

  Da loppetorvet foregår på en parkeringsplads, er der en risiko for, at der holder nogle biler parkeret på trods af skiltning om parkeringsforbud.

  Holder der en parkeret bil på din stadeplads, så du ikke kan benytte den, skal du som udgangspunkt tage kontakt til stadevagten. Stadevagten kan herved notere forholdene omkring stadepladsen i stadeprotokollen.

  Stadevagten har mulighed for at kontakte politiet, som kan forsøge at kontakte ejeren med henblik på at få flyttet bilen hurtigst muligt. Stadevagten kan ikke fjerne bilen. Det er udelukkende politiets vurdering, om dette skal ske, ligesom det i er politiet, som i givet fald sørger for det.

  Hvis du vælger at stille op på stadet uden at tage kontakt til stadevagten, accepterer du herved forholdene på pladsen og kan ikke efterfølgende forvente at få refunderet stadegebyr helt eller delvist.

  Stadevagten kan eventuelt henvise til et erstatningsstade, hvis det ikke allerede er tildelt en anden. Du kan også efter aftale med stadevagten vælge at stille op på den begrænsede plads på stadet ved den parkerede bil, hvorved du accepterer forholdene på pladsen. Stadevagten kan her notere forholdene i stadeprotokollen. Hvis du har spørgsmål eller lignende skal du efterfølgende skrive til Frederiksberg Kommune.

  Hvis du vælger, at du ikke ønsker er stille op på grund af en parkeret bil og i stedet tager hjem igen, skal du meddele dette til stadevagten, så forholdene kan blive noteret i stadeprotokollen. Hvis du har spørgsmål eller lignende i den forbindelse skal du efterfølgende skrive til Frederiksberg Kommune.

  Hvornår må jeg stille op på min stadeplads?

  Du må påbegynder opstilling på din stadeplads 1 time før åbningstiden, og du skal have pakket sammen og ryddet alt fra din stadeplads senest 1 time efter lukketiden. Det vil sige opstilling må ske fra kl. 8 og pladsen skal være ryddet senest kl. 16.

  Er der mulighed for at låne borde og lignende?

  Nej. Det er ikke muligt at låne borde og lignende. Du skal selv medbringe alt til stadet.

  Er der nogen man kan kontakte på selve loppetorvet?

  Der er en stadevagt fra Frederiksberg Gartner- og Vejservice til stede på pladsen i hele loppetorvets åbningstid. Stadevagten har en liste over hvem, der har booket hvilke stader, og kan føre stikprøvekontrol med, at den der har booket stadepladsen også er til stede.

  Hvis du er i tvivl om, hvilket stadenummer du har booket eller en anden har stillet op på pladsen, skal du kontakte stadevagten.

  Jeg kan ikke se mine bookinger, når jeg logger ind med MitID. Hvad skal jeg gøre?

  Hvis du er flyttet, efter du har booket dine stadepladser, vil du ikke længere kunne se dem ved login, da oplysningerne ikke automatisk opdateres efter bookingen er gennemført.
  Hvis dette er tilfældet, skal du skrive til os med oplysning om din nye adresse (oplys aldrig dit cpr.nr. i en mail), så adresseoplysningerne i bookingsystemet kan opdateres. Du vil herefter kunne se dine bookinger igen.

  Jeg skal afbestille mit stade eller udskrive mit stadebevis, men har ikke en kvittering på mail. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal logge ind på stadebookingen med MitID. Når du er logget ind kan du - under billedet af loppetorvet - se en liste over husstandens bookede stader. Du kan fra denne liste udskrive stadebeviset til den enkelte stadedag eller afbestille stadet senest tirsdag inden stadedagen, såfremt du skulle blive forhindret i at deltage.

  Når jeg logger ind med mit MitID, kan jeg se min bofælle(r)s bookinger. Hvorfor kan jeg det?

  Bookinger er knyttet op på din folkeregisteradresse og ikke på navn, da systemet ellers ikke kan "lukke af" for, at der kun kan bookes 3 stadepladser per husstand til sæsonen. Der er ikke adgang til hinandens MitID eller lignende, men man har adgang til at se alle husstandens (folkeregisteradressens) bookinger til sæsonen.

  Aflyses loppetorvet ved regn eller lignende?

  Nej. Som udgangspunkt aflyses loppetorvet ikke på grund af vejret.
  Aflysning sker som udgangspunkt kun, hvis arealet skal benyttes til andet formål eller

  Må jeg parkere min bil eller trailer på min egen stadeplads?

  Nej. Der er parkeringsforbud på pladsen i forbindelse med loppetorvet. Det er derfor ikke tilladt at parkere. Heller ikke på sin egen stadeplads.

  Jeg har et andet spørgsmål

  Du er velkommen til at skrive til os på frb-loppetorv@frederiksberg.dk 

  Der skal i perioden 2021-2024 anlægges en parkeringskælder og et nyt byrum vest for Frederiksberg Rådhus, hvorfor det ikke er muligt at afholde loppetorvet på dette areal i anlægsperioden.

  Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 17. maj 2021 besluttet, at loppetorvet midlertidigt afholdes på Rådhuspladsen samt Georg Carstensens Plads. Når parkeringskælderen og det nye byrum vest for rådhuset er færdigt flytter loppetorvet tilbage hertil.

  Links

  Kontakt

  Vej, Park og Miljø – Byliv og Drift

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø