Gå til hovedindhold

Kultur- og fritidspuljen

Kultur- og fritidspuljen har 5 ansøgningsfrister om året og du kan søge op til 300.000 kr. og i særlige tilfælde for flere år af gangen.

Indhold

  Søg tilskud fra Kultur- og fritidspuljen

  OBS:

  Vær opmærksom på at afslutte ansøgningsskemaet helt, og hold øje med den bekræftelsesmail, som systemet fremsender til din emailadresse efter vellykket modtagelse af din ansøgning. Modtager du ikke en bekræftelsesmail bedes du rette henvendelse til os. Alternativt er du velkommen til at sende din ansøgning til KF-puljer@frederiksberg.dk.

  Der kan i udgangspunktet søges op til 300.000 kr. fra puljen, idet Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for undtagelsesvist at dispensere fra beløbsrammen. Ansøgninger til puljen bliver behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget på fem møder i 2024:

  Ansøgning modtaget senest:

  Kan du forvente svar på:

  17. december 2023

  8. februar 2024

  03. marts 

  18. april

  14. april

  6. juni

  01. august

  19. september

  22. oktober

  21. november

   

  Alle ansøgninger til Kultur- og fritidspuljen vurderes efter, hvorvidt de opfylder Kultur- og Fritidspolitikkens vision og fokusområder samt de generelle kriterier. Du finder Kultur og Fritidspolitikken og de generelle kriterier nedenfor. 

  Du kan læse mere om regler, lovgivning og tilladelser i forbindelse med arrangementer i Arrangørguiden. 

  Her kan du læse om Kultur- og fritidspolitikken

  Når du søger tilskud til dit projekt, så gælder følgende kriterier: 

  • Kultur, idræt og fritid skal være omdrejningspunktet, og det skal finde sted på Frederiksberg
  • Projektet skal som udgangspunkt være offentligt tilgængeligt, dog kan projekter målrettet særlige målgrupper også tilgodeses
  • Der stilles krav om, at Frederiksberg Kommune nævnes som tilskudsgiver i markedsføringsmaterialet
  • Arrangementet med offentlig adgang skal oprettes på kultunaut.dk
  • At der i udgangspunktet kun kan søges om tilskud til ekstraordinære aktiviteter og processer
  • At der som udgangspunkt stilles krav om at arrangører allokerer ca. 4% gratis billetter til formidling til udsatte borgere ifm. betalingsarrangementer
  • Projektet skal være non-profit – dvs. at et eventuelt overskud modregnes det kommunale tilskud
  • Der som udgangspunkt stilles krav til egenfinansiering eller supplerende finansiering fra anden side
  • Der kan som udgangspunkt kun søges midler fra en af Kultur og Fritidsudvalgets puljer pr. projekt
  • Som udgangspunkt skal evt. deltagerbetaling være på et niveau, der understøtter bred tilgængelighed og bred mulighed for deltagelse

  Du kan ikke søge om tilskud til:

  • Projekter, der er påbegyndt, afviklet eller afholdt/gennemført inden ansøgninger er behandlet
  • Partipolitiske, religiøse eller diskriminerende projekter
  • Godgørende formål/velgørenhedsarrangementer
  • Indkøb af inventar, instrumenter, noder, teknik mv.
  • Produktion, promovering og udgivelse af bøger, app's, hjemmesider, demoer, albums, film, kunstværker  mv.
  • Som udgangspunkt ikke ansøgers eget honorar
  • Arrangementer målrettet børn og unge og som er støttet af tobaksindustrien
  • Driftsudgifter

  I arrangørguiden finder du svar på mange spørgsmål som du kan få brug for som arrangør på Frederiksberg

  Her finder du link til arrangørguiden

  Kontakt

  Kultur og Fritid

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal, værelse 4.036
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 3821 0117

  For borgere: Send sikker digital post til Kultur og Fritid - CPR

  For foreninger/aftenskoler: Send sikker digital post til Kultur og Fritid - CVR