Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Musikudvalgets pulje

Puljen kan søges til musikprojekter og -initiativer på Frederiksberg samt til medfinansiering af honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Der er 4 ansøgningsfrister om året og der bevilliges sædvanligvis i størrelsesorden 5.000 kr. - 10.000 kr.

Indhold

  Søg tilskud fra Musikudvalgets pulje

  Frederiksberg Musikudvalg mødes fire gange om året til behandling af ansøgninger til Musikudvalgets pulje. Puljen kan søges til musikprojekter og -initiativer på Frederiksberg samt til medfinansiering af honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Der bevilliges sædvanligvis i størrelsesorden 5.000 kr. - 10.000 kr.

  Ansøgninger til Musikudvalgets pulje vurderes efter om de opfylder Kultur- og Fritidspolitikkens vision og fokusområder samt de generelle kriterier. Du finder Kultur- og Fritidspolitikken og de generelle kriterier nedenfor.

  Ansøgninger behandles 4 gange årligt og har deadlines:

  Ansøgningsfrister i 2024: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.

  Du kan forvente svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

  Vær opmærksom på at afslutte ansøgningsskemaet helt, og hold øje med den bekræftelsesmail, som systemet fremsender til din emailadresse efter vellykket modtagelse af din ansøgning. Modtager du ikke en bekræftelsesmail bedes du rette henvendelse til os. Alternativt, er du velkommen til at sende din ansøgning til KF-puljer@frederiksberg.dk.

   

  Her kan du læse om Kultur- og fritidspolitikken

  Når du søger tilskud til dit projekt, så gælder følgende kriterier:

  • Kultur, idræt og fritid skal være omdrejningspunktet, og det skal finde sted på Frederiksberg
  • Projektet skal som udgangspunkt være offentligt tilgængeligt, dog kan projekter målrettet særlige målgrupper også tilgodeses
  • Der stilles krav om, at Frederiksberg Kommune nævnes som tilskudsgiver i markedsføringsmaterialet
  • Arrangementet med offentlig adgang skal oprettes på kultunaut.dk
  • At der i udgangspunktet kun kan søges om tilskud til ekstraordinære aktiviteter og processer
  • At der som udgangspunkt stilles krav om at arrangører allokerer ca. 4% gratis billetter til formidling til udsatte borgere ifm. betalingsarrangementer
  • Projektet skal være non-profit – dvs. at et eventuelt overskud modregnes det kommunale tilskud
  • Der som udgangspunkt stilles krav til egenfinansiering eller supplerende finansiering fra anden side
  • Der kan som udgangspunkt kun søges midler fra en af Kultur og Fritidsudvalgets puljer pr. projekt
  • Tilskud fra Musikudvalget forudsætter musikerhonorering efter mindstetarif

  • Som udgangspunkt skal evt. deltagerbetaling være på et niveau, der understøtter bred tilgængelighed og bred mulighed for deltagelse

   

  • Projekter, der er påbegyndt, afviklet eller afholdt/gennemført inden ansøgninger er behandlet. Musikudvalget holder sædvanligvis behandlingsmøde ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.
  • Partipolitiske, religiøse eller diskriminerende projekter
  • Godgørende formål/velgørenhedsarrangementer
  • Indkøb af inventar, instrumenter, noder, teknik mv.
  • Produktion, promovering og udgivelse af bøger, app's, hjemmesider, demoer, albums, film, kunstværker  mv.
  • Som udgangspunkt ikke ansøgers eget honorar
  • Arrangementer målrettet børn og unge og som er støttet af tobaksindustrien
  • Driftsudgifter

  I arrangørguiden finder du svar på mange spørgsmål som du kan få brug for som arrangør på Frederiksberg

  Her finder du link til arrangørguiden

  Kontakt

  Kultur og Fritid

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal, værelse 4.036
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 3821 0117

  For borgere: Send sikker digital post til Kultur og Fritid - CPR

  For foreninger/aftenskoler: Send sikker digital post til Kultur og Fritid - CVR