Gå til hovedindhold

Deltag i grundlovsceremoni

Du søger om dansk statsborgerskab (indfødsret) via Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vi holder grundlovsceremoni, som sidste led i processen. Tilmelding er nødvendig.

Grundlovsceremoni

Indhold

  Du skal deltage i en grundlovsceremoni, når:

  • din ansøgning om dansk statsborgerskab er behandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • du er omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, og loven er vedtaget og trådt i kraft
  • du har modtaget brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Til grundlovsceremonien skal du skrive under på at ville overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske værdier. Du skal også udveksle håndtryk med borgmesteren - og får til slut udleveret et statsborgerretsbevis.

  Vi holder næste grundlovsceremoni på Frederiksberg den 17. september 2024. Du skal bo på Frederiksberg for at kunne deltage. 

  Du vil senere kunne tilmelde dig her på siden.

  Husk din tro- og loveerklæring
  Det er et krav, at du sender din udfyldte tro- og loveerklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet senest 10 hverdage før grundlovsceremonien for at kunne deltage.

  En grundlovsceremoni er en begivenhed, som finder sted minimum to gange årligt, hvor du skal skrive under på, at du vil overholde dansk lovgivning og udveksle håndtryk med borgmesteren.

  Husk at medbringe følgende til grundlovsceremonien:

  Gyldig legitimation med foto. Det skal være enten:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Der kan godt kan gå lidt tid efter grundlovsceremonien (ca. 14 dage), inden dit danske statsborgerskab bliver registreret i CPR-registret af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Når det er sket, vil du kunne få lavet et dansk pas i borgerservice. Husk at medbringe statsborgerretsbeviset, som du modtager til ceremonien, og ID - og endelig at bestille tid. Bestil tid til et pas i Borgerservice

  Hvis du vil være sikker på, at registreringen er sket, kan du selv tjekke det på www.borger.dk, under "Mit Overblik" og "Personlige oplysninger". Bemærk: andre har ikke adgang til siden.

  Hvis du har spørgsmål om lovforslaget og statsborgerskab, så kontakt Indfødsretskontoret eller læs mere via links nederst på siden.

  Har du som ansøger børn, der er omfattet af din sag om dansk indfødsret (bipersoner), skal de ikke deltage som "deltagere" i grundlovsceremonien. Børnene vil – hvis en række betingelser fastsat i indfødsretsloven er opfyldt – automatisk blive danske statsborgere sammen med dig, efter du har deltaget i grundlovsceremonien.

  Yderligere information

  Kontakt

  Borgerservice

  Frederiksberg Rådhus 1. sal
  Smallegade 1, benyt vestindgangen (ved parkeringspladsen)
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag – torsdag kl. 9-15
  Fredag kl. 9-13

  Åbningstider (bestil tid, inden du møder op)

  Mandag kl. 9-17
  Tirsdag - fredag kl. 9-13

  Telefon: 3821 2121

  Bestil tid i Borgerservice

  Send sikker digital post til Borgerservice

  Send sikker digital post til Borgerservice for virksomheder