Gå til hovedindhold

Revalidering

En ordning der hjælper dig tilbage på arbejdsmarkedet, hvis du ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Indhold

  Hvad er revalidering?

  Revalidering er et tilbud til dig, der ikke længere kan have dit job, fx på grund af dit fysiske- eller psykiske helbred. Det kan også handle om dine sociale forhold.

  Revalidering er typisk tilbud om omskoling eller uddannelse. Uddannelse kan både foregå på et uddannelsessted, i en privat virksomhed eller på en offentlig arbejdsplads.

  Læs mere om, hvilke krav, der er for at få støtte med revalidering samt hvilke muligheder for revalidering, der er på borger.dk.

  Hvordan får jeg revalidering?

  Du skal som udgangspunkt selv søge om revalidering. Hvis du har en jobkonsulent i jobcentret skal han/hun også være opmærksom på denne mulighed. Du søger om revalidering ved at oplyse din jobkonsulent om, at du ønsker at søge revalidering. Hvis du ikke har en jobkonsulent i jobcentret, men ønsker at vide mere og eventuelt søge om revalidering kan du kontakte jobcentret på 3821 5700.

  Afklaring af din arbejdsevne

  Når du har informeret jobcentret om, at du ønsker at søge revalidering, skal jobcentret afklare og vurdere, om du har begrænsninger i arbejdsevnen, der sammen med din situation i øvrigt kan begrunde, om du har brug for hjælp i form af revalidering.

  Afklaring af din arbejdsevne kan blandt andet ske via en virksomhedspraktik og din helbredsmæssige situation belyses gennem indhentelse af lægeakter, ligesom der også vil blive taget stilling til om der skal udarbejdes en rehabiliteringsplan.

  Jeg er i et revalideringsforløb og flytter til Frederiksberg Kommune

  Hvis du allerede har fået tilkendt revalidering og efterfølgende flytter til Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at Frederiksberg Kommune får dine sagsakter hurtigst muligt efter tilflytning.

  Du kan enten selv bede din fraflytningskommune om sagens akter, som du efterfølgende selv sender til Frederiksberg Kommune via sikker post.

  Du er også velkommen til at henvende dig i jobcentrets modtagelse Smallegade 1, 2. sal, 2000 Frederiksberg og underskrive en samtykkeerklæring, hvorefter vi kan indhente sagens akter fra din fraflytningskommune.

   

  Læs mere om revalidering på Borger.dk

  Kontakt

  Center for sygedagpenge

  Personlig henvendelse

  Kun efter aftale.

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-12

  Telefon: 3821 5700

  For borgere vedr. udbetaling af sygedagpenge: Send sikker digital post til Center for sygedagpenge

  For virksomheder: Send sikker digital post til Center for sygedagpenge