Gå til hovedindhold

Sygedagpenge

Find ud af, hvordan du melder dig syg og find ud af, hvilke muligheder du har, når du er sygemeldt fra arbejde eller ledighed.

Indhold

  Hvis du bliver syg eller kommer til skade og som følge heraf ikke er i stand til at arbejde kan du have mulighed for at modtage sygedagpenge. Hvis du er modtager at dagpenge fra a-kasse og er kommet til skade eller er syg og dermed ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du også have mulighed for at modtaget sygedagpenge.

  Hvis du er syg eller kommet til skade og du er lønmodtager, skal din arbejdsgiver indberette dit sygefravær på virk.dk/nemrefusion.

  Læs mere om dit forløb, rettigheder og pligter på kontanthjælp på

  Hvis du modtager løn under sygdom

  Din arbejdsgiver skal indberette dit sygefravær på indenfor 5 uger efter første fraværsdag. Herefter vil du modtage et brev i din e-boks, hvor det fremgår at du skal gå på Mit sygefravær og udføre nogle opgaver. Det er vigtigt du udfører alle de opgaver, der fremgår på Mit Sygefravær. Du har op til 8 dage til at fuldføre opgaverne.

  Hvis du ikke modtager løn under sygdom

  Selvom du ikke har ret til løn under sygdom, skal din arbejdsgiver indberette dit sygefravær på virk.dk/nemid. Din arbejdsgiver skal senest indberette din sygdom 2 uger efter første fraværsdag. Herefter vil du modtage et brev i din e-boks, hvor det fremgår at du skal gå på Mit sygefravær og udføre nogle opgaver. Det er vigtigt du udfører alle opgaverne. Du har op til 8 dage til at fuldføre opgaverne.

  Du skal være opmærksom på, at fristen for at søge sygedagpenge er senest 3 uger efter lønophør såfremt de ikke har anmeldt fraværet.

  Du er selvstændig og har en sygeforsikring, der giver ret til refusion fra 1. eller 3. fraværsdag

  Hvis du er selvstændig og har en forsikring efter sygedagpengelovens §45, skal du anmelde fraværet senest 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden – det vil sige 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag afhængigt af din forsikring.

  Hvis du har en §58a-aftale, skal du anmelde fraværet senest 1 uge efter første fraværsdag.

  Du skal indberette sygefravær på virk.dk/nemrefusion.

  Du er selvstændig og har ikke sygeforsikring

  Du skal indberette sygefraværet indenfor 3 uger efter 1. fraværsdag via virk.dk/nemrefusion.

   

  Læs mere om dit forløb, rettigheder og pligter på kontanthjælp på

  borger.dk

  Hvis du er syg eller kommet til skade og skal sygemeldes og du modtager a-dagpenge, skal du logge ind på din bruger på jobnet.dk og melde dig syg. De første 14 dage vil du have ret til dagpenge fra din a-kasse.

  Hvis du er syg i længere tid skal du ansøge om sygedagpenge. Det foregår på den måde, at din a-kasse indberetter dit sygefravær til sygedagpengeafdelingen i din bopælskommune. Sygedagpengeafdelingen vil herefter sende dig et brev i e-boks, hvor det fremgår at du skal gå på Mit sygefravær og anmode om sygedagpenge.

  Hvis du ikke har modtaget et brev fra os senest ti dage efter de første 14 dages sygdom, er det vigtigt du kontakter os på 3821 5700.

  Du skal være opmærksom på, at fristen for at søge sygedagpenge er senest 3 uger efter ophør af a-kasse dagpenge såfremt de ikke har anmeldt fraværet.

  Læs mere om dit forløb, rettigheder og pligter på kontanthjælp på

  borger.dk

  Du kan få sygedagpenge hvis du er uarbejdsdygtig som følge af egen sygdom eller er kommet til skade. Derudover er det en forudsætning at du opfylder beskæftigelseskravet for at modtage sygedagpenge.

  Når kommunen modtager oplysning om din sygemelding fra din arbejdsgiver eller a-kasse vil kommunen sende et brev med et oplysningsskema i din e-Boks, som du skal udfylde og sende retur til kommunen via den digitale løsning Mit Sygefravær senest 8 dage efter at det er afsendt fra kommunen, med mindre andet er aftalt med kommunen. 

  Du vil blive inviteret til et informationsmøde, hvor du får information om sygedagpengelovgivningen. Informationsmødet er et tilbud, og der er ikke krav om deltagelse.

  Forlængelse af sygedagpenge

  Du kan som udgangspunkt højest få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Herefter skal kommunen foretage en revurdering af din situation og vurdere om du opfylder betingelserne for forlængelse af sygedagpenge jf. Lov om sygedagpenge § 27 stk. 1 nr. 1-7.

  Læs om mulighederne for forlængelse af sygedagpengeperioden på borger.dk.

  Såfremt din sag om sygedagpenge kan forlænges, vil du modtage afgørelse herom, og du vil blive kontaktet af din sagsbehandler med henblik på det videre opfølgningsforløb, med fortsat fokus på iværksættelse af indsatser der kan støtte dig tilbage til arbejdsmarkedet.

  Såfremt det vurderes at du ikke opfylder betingelserne for forlængelse af dine sygedagpenge, men du fortsat vurderes at være uarbejdsdygtig kan kommunen træffe afgørelse om Jobafklaringsforløb.

  Ferie

  Du skal aftale afholdelse af ferie under dit sygedagpengeforløb med kommunen og du kan ikke modtage sygedagpenge under ferie. Kommunen kan afvise dit ønske om ferie, hvis det vurderes at ferien ikke passer ind i sygedagpengeforløbet.

  Hvis kommunen godkender din ferieafholdelse og du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, efter du har afholdt ferien, kan sygedagpengeudbetalingen genoptages dagen efter endt ferie.

  Hvis du ikke aftaler ferie med kommunen, men alligevel holder ferie, vil ferien tælle som en raskmelding og så skal du ved feriens afslutning, opfylde kravene for at modtage sygedagpenge igen, såfremt du fortsat er syg.

  Læs mere om dit forløb, rettigheder og pligter på kontanthjælp på

  borger.dk