Gå til hovedindhold

Optagelse af møder og telefonsamtaler

Få svar på hvordan Frederiksberg Kommune forholder sig til lyd- og videooptagelser, og hvad dine rettigheder er.

Indhold

  Frederiksberg Kommune lægger vægt på, at dialogen mellem borgere og medarbejdere er åben og kan foregå ubesværet i et imødekommende miljø og en behagelig atmosfære.

  Optagelse af møder og telefonsamtaler kan efter vores opfattelse virke hæmmende for kontakten. Vi opfordrer derfor til, at du i stedet benytter andre muligheder for at huske mødets indhold. Som borger har du altid mulighed for at tage en bisidder med til et møde, og du kan altid få udskrift af notater eller referater fra møder med kommunens medarbejdere.

  Lovgivningen giver ikke en særlig ret til at optage møder og samtaler med offentlige myndigheder, og Frederiksberg Kommune fastsætter rammerne for de møder, vi holder med borgerne. Samtidig vil vi gerne tage hensyn til borgerens personlige forhold og vurdere, om der på grundlag af konkrete omstændigheder skal gives lov til at mødet optages. Det vil f.eks. være, hvis en borger ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne forstå eller huske sagsgangen eller sagens indhold, uden at der gives mulighed for at optage samtaler med kommunen.

  Dette er i tråd med Ombudsmandens udtalelse om emnet.

  Aftale om at optage en samtale hviler på en konkret og individuel vurdering, under hensyn til følgende kriterier:


  •    Om borgeren har en kommunikationshæmning, og derfor har brug for at optage samtalen
  •    Borgerens mulighed for at huske samtalens indhold og aftaler
  •    Hensynet til det fremtidige samarbejde med borgeren
  •    Borgerens mulighed for at have en bisidder med til mødet
  •    Er der en formodning for at optagelsen har chikanøse eller intimiderende formål?

  Kontakt den relevante afdeling skriftligt eller telefonisk i god tid inden mødet, så vi har mulighed for at vurdere, om mødet kan optages. Hvis vi afviser dit ønske, vil du få en begrundelse.

  Alle mødedeltagere skal være orienterede om, at mødet bliver optaget.

  Du skal selv forestå optagelsen. Kommunen stiller ikke teknisk udstyr til rådighed og kan ikke yde assistance og vejledning i forhold til optagelsen.

  En stemme er en personoplysning. Vær derfor opmærksom på, at hvis optagelsen benyttes til andet end rent personlige eller familiemæssige aktiviteter, skal databeskyttelsesreglerne om personoplysninger overholdes. Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside.

  Kontakt

  Jura

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, stuen, værelse 0.003
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 10-15
  Fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 4236

  For borgere: Send sikker digital post til Jura

  For virksomheder: Send sikker digital post til Jura