Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Borgerrådgiver

På denne side kan du læse om Frederiksberg Kommunes borgerrådgiver, Annette Gregersen, som kan give dig en uvildig rådgivning i sager mellem dig og kommunen.
Borgerrådgiveren er ansat direkte af kommunalbestyrelsen og dermed adskilt fra kommunens administration.

Indhold

  En borgerrådgiver er en neutral og uafhængig person ansat af kommunalbestyrelsen, som kan rådgive og vejlede borgerne i forhold til klagemuligheder og regler for sagsbehandling inden for områder, som kommunen er ansvarlig for.

  Formålet med borgerrådgiveren er altså at sikre, at:

  • du bliver hørt og får en respektfuld behandling
  • du bliver informeret om dine rettigheder og pligter
  • sikre, at det kommunale system fungerer, som det skal
  • sikre, at klager bliver brugt til at gøre kommunens behandling af sager og betjening af borgere bedre.

  Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med en lang række opgaver, herunder at:

  • finde rundt i organisationen og skabe kontakt til en relevant medarbejder
  • forstå indholdet i afgørelser og breve fra kommunen
  • finde ud af dine muligheder for at klage over en afgørelse
  • hjælpe dig med at skrive klagen
  • hjælpe dig med at skabe en god dialog med kommunen.

  Herudover kan borgerrådgiveren vurdere og tage stilling til, om: 

  • kommunen har behandlet din sag rigtigt
  • medarbejdernes optræden og betjening har været passende i forhold til situationen
  • kommunen løser sine praktiske opgaver som loven beskriver det (på områderne inden for for eksempel ældrepleje, undervisning i skolerne, børnepasning i institutionerne osv.)
  • kommunen diskriminerer
  • kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

  Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe dig med, at

  • få ændret en afgørelse, som kommunen har truffet
  • klage over sager, som andre klageinstanser tager sig af
  • klage over sager, der er sendt til Ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
  • klager over politiske beslutninger, for eksempel serviceniveau
  • genoptage forældede sager, der er afsluttet for mere end to år siden


   Borgerrådgiveren kan heller ikke gå ind i sager om medarbejderes ansættelsesforhold i kommunen.

  Links

  Kontakt

  Borgerrådgiver

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, stuen, værelse 15
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 10 - 15
  Fredag klokken 10 - 13
  Hvis jeg ikke kan besvare dit opkald, læg en besked og jeg vil vende tilbage hurtigst mulig

  Personlig henvendelse

  Efter nærmere aftale.

  Telefon: 3821 2020

  Mobil: 2898 2020

  For borgere: Send sikker digital post til borgerrådgiveren

  For virksomheder: Send sikker digital post til borgerrådgiveren