Gå til hovedindhold
logo

Temadebatter

Temadebatter anvendes i overordnede spørgsmål, hvor der skønnes at være særligt behov for grundige politiske overvejelser i dialog med borgere og brugere.

Indhold

  Behandlinger i kommunalbestyrelsen

  Der er 2 behandlinger:

  • 1. behandlingen (temadrøftelserne) sker efter særlige regler, jævnfør nedenfor. 1. behandlingen afsluttes uden afstemning, ved at sagen går i videre udvalgsbehandling.
  • Ved 2. behandlingen behandles udvalgets indstilling efter samme regler som øvrige sager. Der fastsættes ikke særlige tidsfrister for 2. behandling i forhold til 1. behandling.

  Taletidsregler ved 1. behandlingen

  Udvalgsformanden (eller udvalgsformændene) fremlægger temaet og skitserer eventuelle handle- og løsningsmuligheder. Den maksimale taletid er 10 minutter.

  Herefter har hvert parti gennem sin ordfører mulighed for et indlæg på maksimalt 5 minutter.

  Ordførerrækken følger partiets (kandidatlistens) størrelse med hensyn til afgivne stemmer - eller efter nærmere aftale.

  Efter hver ordførers indlæg har andre medlemmer mulighed for et indlæg på maksimalt 1 minut til ordførerens indledende indlæg i den rækkefølge, som de melder sig. Der er kun mulighed for ét indlæg per medlem til hvert ordførerindlæg.

  Når der ikke er flere indlæg, går ordet til næste ordfører i rækken og så videre.

  Afsluttende har hvert partis ordfører – i samme rækkefølge – mulighed for afsluttende bemærkninger på maksimalt 2 minutter.

  Temadebatten afsluttes senest efter 2 timers debat, hvorefter sagen uden afstemning går tilbage til udvalget, der udarbejder endelig indstilling i sagen. 

  Udvalgsbehandling og endelig indstilling

  Efter temadebatten kommer sagen i normal udvalgsbehandling. I det omfang der er krav/ønsker om høringer, kommer der en høring, inden udvalgets endelige indstilling udarbejdes og fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Kontakt

  Borgerservice

  Frederiksberg Rådhus 1. sal
  Smallegade 1, benyt vestindgangen (ved parkeringspladsen)
  2000 Frederiksberg

  Send sikker Digital Post til Borgerservice
  Send sikker Digital Post til Borgerservice for virksomheder

  Telefontider

  Mandag – torsdag kl. 8-16
  Fredag kl. 8-13

  Åbningstider (bestil tid, inden du møder op)

  Mandag og torsdag kl. 9 - 17
  Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9 - 13

  Telefon: 38 21 21 21