logo

Temadebatter

Temadebatter anvendes i overordnede spørgsmål, hvor der skønnes at være særligt behov for grundige politiske overvejelser i dialog med borgere og brugere.

Indhold

  Behandlinger i kommunalbestyrelsen

  Der er 2 behandlinger:

  • 1. behandlingen (temadrøftelserne) sker efter særlige regler, jævnfør nedenfor. 1. behandlingen afsluttes uden afstemning, ved at sagen går i videre udvalgsbehandling.
  • Ved 2. behandlingen behandles udvalgets indstilling efter samme regler som øvrige sager. Der fastsættes ikke særlige tidsfrister for 2. behandling i forhold til 1. behandling.

  Taletidsregler ved 1. behandlingen

  Udvalgsformanden (eller udvalgsformændene) fremlægger temaet og skitserer eventuelle handle- og løsningsmuligheder. Den maksimale taletid er 10 minutter.

  Herefter har hvert parti gennem sin ordfører mulighed for et indlæg på maksimalt 5 minutter.

  Ordførerrækken følger partiets (kandidatlistens) størrelse med hensyn til afgivne stemmer - eller efter nærmere aftale.

  Efter hver ordførers indlæg har andre medlemmer mulighed for et indlæg på maksimalt 1 minut til ordførerens indledende indlæg i den rækkefølge, som de melder sig. Der er kun mulighed for ét indlæg per medlem til hvert ordførerindlæg.

  Når der ikke er flere indlæg, går ordet til næste ordfører i rækken og så videre.

  Afsluttende har hvert partis ordfører – i samme rækkefølge – mulighed for afsluttende bemærkninger på maksimalt 2 minutter.

  Temadebatten afsluttes senest efter 2 timers debat, hvorefter sagen uden afstemning går tilbage til udvalget, der udarbejder endelig indstilling i sagen. 

  Udvalgsbehandling og endelig indstilling

  Efter temadebatten kommer sagen i normal udvalgsbehandling. I det omfang der er krav/ønsker om høringer, kommer der en høring, inden udvalgets endelige indstilling udarbejdes og fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Kontakt

  Jura

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, stuen, værelse 0.003
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Jura
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Jura

  Telefonisk henvendelse

  Mandag - torsdag kl. 9-15
  Fredag kl. 9-13

  Personlig kontakt

  Efter nærmere aftale

  Telefon: 38 21 42 36