Gå til hovedindhold

Vederlag samt udgifter til kurser, studieture mv.

Her finder du vederlagsoversigter samt oversigt over udgifter til kurser, studieture mv.

Indhold

  Typer af vederlag:

  Vederlaget gives for medlemskab af Kommunalbestyrelsen og for møder m.v. generelt som følge af medlemskabet af Kommunalbestyrelsen.

  Reguleret i styrelsesloven og i vederlagsbekendtgørelsen.

  Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør det faste årlige vederlag 111.069,99 kr. (2018).

  Vederlaget gives for medlemskab af Magistraten og de stående udvalg.

  Reguleret i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen har senest den 11. december 2017 fordelt puljen på i alt 370 % til udvalgsmedlemmerne i Magistraten og de 9 stående udvalg til de enkelte udvalg og udvalgsformænd.

  Vederlaget gives til formændene for de stående udvalg.

  Reguleret i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen samt kommunens styrelsesvedtægt.

  Kommunalbestyrelsen har senest ved 2. behandlingen af styrelsesvedtægten den 11. december 2017 fordelt puljen på 370 % til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

  Vederlaget gives til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har hjemmeboende barn/børn under 10 år.

  Reguleret i styrelsesloven og i vederlagsbekendtgørelsen.

  Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør vederlaget 14.320,74 kr. årligt (2018).

  Vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer reguleres efter bekendtgørelserne og styrelsesvedtægterne i linkboksen.