Gå til hovedindhold

Danskundervisning for udenlandske statsborgere

Er du udenlandsk statsborger, der er flyttet til Danmark som voksen, kan du i de fleste tilfælde få danskundervisning via kommunen.

Indhold

  Du kan lære dansk, når:

  • du er fyldt 18 år

  • du bor i Danmark og har adresse i Frederiksberg Kommune

  • du har et dansk CPR-nummer

  Hvis du er udenlandsk statsborger, der er flyttet til Danmark som voksen, så kan du i de fleste tilfælde få danskundervisning via kommunen.

  Uddannelsen tilbydes på tre forskellige niveauer og afhænger af, hvor mange års skolegang du har. Du vil blive placeret på det niveau og modul, som passer til lige præcis dine kvalifikationer.  

  Ordningen er for flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere, au pair og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

  Er du kommet til Frederiksberg Kommune som flygtning eller familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz, vil du formodentlig blive tilbudt et integrationsprogram, som danskuddannelse er en del af. Du vil blive kontaktet af Frederiksberg Kommune.

  Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din sprogskole eller Center For Integration.

  Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstagere, studerende m.v.) og for første gang henvises til danskundervisning fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode.

  Den 5-årige periode begynder den dag, du første gang henvises til danskundervisning. Hvis du er flyttet til Frederiksberg Kommune fra udlandet og for første gang har bopælsadresse i Frederiksberg Kommune, har du modtaget et henvisningsbrev fra kommunen, som sætter gang din uddannelsesperiode - uanset om du benytter tilbuddet eller ej. Det vil være datoen på brevet, der starter din periode.

  Klippekortsordning

  Fra 1. januar 2018 indføres en klippekortsordning til danskuddannelsen. De kursister, der 1. januar 2018 allerede er i gang med en danskuddannelse, vil først blive omfattet af klippekortsordningen, når de henvises til et nyt modul.

  Man får et klippekort med op til 6 klip. Kursister, der ved uddannelsesstart placeres på et højere modul end modul 1, vil kun få det antal klip, som svarer til de resterende moduler på danskuddannelsen.

  Klippekortet giver dig mulighed for at holde pauser i undervisningsforløbet. F.eks. i forbindelse med intensive arbejdsperioder, udlandsophold, sygdom eller barsel. Pauserne kan holdes, efter du har bestået en modultest, og inden du går i gang med et nyt modul. Du skal dog gøre opmærksom på, hvis du ønsker at holde pause - ellers vil du automatisk få et nyt klip, når et nyt modul går i gang. Hvis du ikke består modultesten inden for den periode, modulet er beregnet til, vil du kunne fortsætte undervisningen på det efterfølgende klip. Det betyder til gengæld, at du bruger flere klip til at bestå et enkelt modul og derfor vil have færre klip til de efterfølgende moduler.

  Fra 1. juli 2020 er der ikke længere deltagerbetaling for de enkelte moduler på danskuddannelsen.

  Inden du må begynde, skal du betale et depositum på 2.000,- kr. Du mister depositummet, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

  Depositumbetalingen er ikke gældende for au pair-personer samt flygtninge og familiesammenførte.

  Yderligere information

  Kontakt

  Center for Integration

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-12

  Telefon: 3821 5700

  For borgere: Send sikker digital post til Center for integration

  For virksomheder: Send sikker digital post til Center for integration