Gå til hovedindhold

Tilbud til voldsramte

På denne side kan du læse mere om de forskellige tilbud, der kan tilbydes, hvis du er voldsramt.

Indhold

  Vold kan ramme i alle familier og alle parforhold. Volden kan komme til udtryk i mange forskellige former, og alt afhængig af den form for vold, du eller en du kender er udsat for, vil det kræve forskellige former for hjælp og rådgivning.


  På denne del af hjemmesiden, kan du få viden om, hvem du skal kontakte, og hvad du kan få hjælp til.


  Hvis du har brug for akut hjælp, skal du ringe til politiet på 112.


  Hvis du ønsker at komme på et kvindekrisecenter, kan du selv tage direkte kontakt til et landets kvindekrisecentre. På følgende hjemmeside kan du finde kontaktoplysninger til kvindekrisecentrene: Kvindekrisecentre (levudenvold.dk)
  Telefonnummer: 1888 døgnåben


  Socialafdelingen

  Hvis du er myndig over 18 år og bor på Frederiksberg og er udsat for vold, kan du tage kontakt til de fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen. De arbejder med kvinder og mænd, som er udsat for vold og tager ophold på krisecenter. Du kan få kontakt til sagsbehandlerne på e:mail-adresse soc.fremskudtindsats@frederiksberg.dk eller på telefon i teamet for Forebyggelse og Afklaring på telefonnummer 3821 3070. De kan hjælpe dig med, hvilken form for hjælp du kan få og hjælpe dig med at tage kontakt til et kvindekrisecenter. De fremskudte sagsbehandlere kan også hjælpe dig i forbindelse med, at du flytter ud fra et kvindekrisecenter i egen bolig.


  Familieafdelingen

  Hvis du har børn og oplever vold i familien, kan du henvende dig til Fællesrådgivningens åbne rådgivning på telefon 38 21 38 38, som er åben tirsdag mellem kl. 8-11 og onsdag mellem kl. 13-16. Eller via selvbetjeningsløsningen: Send sikker digital post til Åben Anonym Rådgivning.

  Åben Anonym Rådgivning er et tilbud om psykologisk rådgivning til forældre med børn under 18 år og til unge mellem 15 og 25 år. Barnet og/eller den unge skal have adresse i Frederiksberg kommune.
  Rådgivningen kan tilbyde op til fem samtaler og foregår som udgangspunkt telefonisk.


  Du kan her modtage rådgivning og vejledning eller blive visiteret til videre forløb hos eksempelvis fællesrådgivningens Familie- og Ungerådgivningen (FUR), som er et specialiseret psykologisk behandlings- og undersøgelsestilbud. FUR tilbyder opfølgende samtaler med psykologer til kvinder, der har været på kvindekrisecentre med medfølgende børn, som stadig har behov for rådgivende og vejledende samtaler efter endt ophold på krisecentret.

   

  Der er en række tilbud, som tilbydes af faglige organisationer og frivillige. Frederiksberg Kommune har samarbejde med følgende tilbud, som har aktiviteter og tilbud, der er målrettet voldsramte kvinder på Frederiksberg.


  Projekt Q-værk har fx rådgivning, samtalegrupper og fællesfrokost. Målgruppen er både voldsramte, tidligere voldsramte og pårørende. 
  Du kan komme i kontakt med Q-værk her tlf.: 93929003 eller e-mail: kontakt@qvaerk.dk


  Røde Kors Hovedstaden – Kvindenetværk.

  Kvindenetværket er et tilbud for kvinder, som har været udsat for vold i nære relationer. Frivillige kvinder giver hjælp til selvhjælp, så du rustes til at klare din nye hverdag. Røde Kors hjælper ved at være nærværende og hjælper med praktisk støtte. Det kan være, at du har brug for en samtalepartner, en bisidder, én der kan hjælpe med at pakke flyttekasser ud, eller hjælper dig med at søge uddannelse.
  Du kan komme i kontakt med Røde Kors her: 

  Telefon: 38 33 64 00
  E-mail: hovedstaden@rodekors.dk

  Kvindenetværket - Røde Kors (drk.dk) 


  Landsdækkende tilbud

  Der er desuden en lang række andre tilbud, som du har mulighed for at opsøge og modtage hjælp og rådgivning fra. Du kan finde relevante tilbud i næste tekst på denne side. Tilbuddene er både til dig, som udsættes for vold, men også for dig, som begår vold.

  DIALOG MOD VOLD

  Gratis rådgivnings- og behandlingstilbud både til den, der udøver vold, offeret og eventuelt til børn. Man kan ringe og få en uforpligtende snak om situationen. Du kan sagtens være anonym, hvis du ønsker det. 

  Kontakt:
  Tlf.: 3530 1717
  Tirsdag kl. 13:00-17:00
  Man kan også sende dem sit telefonnummer, så kontakter de en.
  www.dialogmodvold.dk

  OFFERRÅDGIVNINGEN

  Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. De samarbejder med politi,
  sygeplejersker, brandmænd og socialrådgivere i alle landets politikredse. Der tilbydes gratis personlig hjælp eller telefonrådgivning.

  Kontakt:
  Tlf.: 7221 7221
  www.offerraadgivning.dk

  LOKK

  Landsforeningen af kvindekrisecentre henvender sig særligt til kvinder, som er eller har været udsat for vold. Tilbyder rådgivning og også henvisninger til enkelte krisecentre, der modtager kvinder som er boligløse grundet samlivskonflikter.

  Kontakt: 
  Tlf.: 7020 3082
  http://www.lokk.dk/

  HJÆLP OG RÅDGIVNING (LEV UDEN VOLD)

  National hotline, der tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer, vold i familien eller hvis man ønsker at slippe den voldelige adfærd. Rådgivning kan også modtages som anonym.

  Kontakt:
  Tlf.: 31514441
  Døgnåbent 1888
  https://levudenvold.dk/hjaelp-og-radgivning/

   

  HJÆLP VOLDSOFRE

  Landsforening, der yder hjælp til ofre for vold, voldtægt, røveri og incest. Det kan f.eks. være gennem psykologrådgivning, advokatbistand eller hjælp i forbindelse med forsikring eller erstatning.

  Kontakt:
  www.voldsofre.dk
          

  DIGNITY

  Rehabilitering og individuel behandling af torturoverlevere for både voksne og børn, og er både i form af gruppebehandling og familiebehandling. Henvisning skal ske gennem egen læge eller speciallæge.

  Kontakt:
  Tlf.: 3376 0600
  https://dignity.dk/

   

  CENTER FOR VOLDSRAMTE (REGION HOVEDSTADEN)

  Center for Voldsramte hjælper kvinder og mænd, som har været udsat for vold i nære relationer. Centret har ambulante forløb for borgere (18+) fra hele Region Hovedstaden, og rådgiver desuden fagprofessionelle fra hele landet.

  Formålet med et forløb i Center for Voldsramte er at rådgive om muligheder for relevant hjælp, støtte og behandling indenfor sundhedsvæsen, kommuner, krisecentre, politi, retsvæsen, og civilsamfundsorganisationer.

  Voldsudsatte borgere fra Region Hovedstaden kan selv henvende sig til centret.
  Hvis man som fagprofessionel har talt med en person om volden, anbefales det, at man laver en henvisning til Center for Voldsramte, fremfor at bede personen om selv at henvende sig.

  Kontakt:
  Telefon: 38 64 98 18
  Telefontid: Kl. 9.00 - kl. 13.00 mandag til onsdag.
  Center for Voldsramte (frederiksberghospital.dk)

          

  DANNER 

  Bliver du slået, truet, stalket eller udsat for anden form for vold? Kender du en, som er voldsudsat? Eller har du spørgsmål om vold i nære relationer? Så kan du altid få råd og hjælp i Danner.

  HOTLINE: 3333 0047 (Døgnåben).
  Chatrådgivningen (Danner).
  Åbningstider mandag kl.18:00-21:00 og onsdag kl.09.00-12:00
  Ambulant rådgivningsforløb for kvinder der lever i volden 
  Op til fem rådgivende samtaler, fysisk fremmøde i København og via skype  
  Tilmelding tlf:3333 0047, Mail: sigdettilnogen@danner.dk
  Rådgivningsforløb for pårørende til kvinder, der lever med vold
  Op til fem rådgivende samtaler, fysisk fremmøde i København  
  Tilmelding tlf:3333 0047, Mail: sigdettilnogen@danner.dk

   

  UD AF VOLDENS SKYGGE (MØDREHJÆLPEN)

  Ud af Voldens Skygge er et gratis tilbud til kvinder og børn, som har levet med vold i familien. Her kan du gennem behandling og rådgivning få hjælp til at bearbejde voldens følgevirkninger. Henvendelser til dette tilbud går gennem Mødrehjælpens nationale rådgivning, Holdepunkt. 

  Kontakt: 
  Tlf.: 3345 8600
  www.moedrehjaelpen.dk
      

  RÅD TIL LIVET (MØDREHJÆLPEN)

  I Råd til Livet får du hjælp til at komme på fode igen. Du får redskaber til at styre økonomien, og samtidig får du råd og vejledning, hvis du er eller har levet i et parforhold, hvor for eksempel trusler og utryghed var en del af hverdagen. 
  Henvendelser til dette tilbud går gennem Mødrehjælpens nationale rådgivning, Holdepunkt.

  Kontakt:
  Tlf.: 3345 8600
  https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/forside/rad-til-livet/

  JOAN-SØSTRENE

  Joan-Søstrene er en kvindepolitisk forening med to hovedformål:
  • At arbejde kvindepolitisk med samfundsproblemet seksuelle og fysiske overgreb mod kvinder, og
  • At yde støtte til kvinder udsat for vold, voldtægt, seksuel chikane og/eller seksuelle overgreb i barndommen (incest) gennem en kvinde-til-kvinde rådgivning.

  Kontakt: 
  Tlf.: 3314 7484
  Mandage og torsdage kl. 18:00-20:30
  http://www.joan-soestrene.dk/raadgivning/

  Du kan også ringe onsdage kl. 19-20 på telefon 33339119, hvor vi sidder klar ved telefonen.    

      

  DANSK KVINDESAMFUND

   
  Digitale krænkelser – gratis og fortrolig telefonisk rådgivning 

  Mandag, onsdage og fredage kl.11-16.00 på telefonnummer: 2883 4070

  Støttegrupper ift. digitale krænkelser 
  Hvis du er interesseret i at deltage i en støttegruppe, kan du skrive til kontakt@stopchikane.nu og komme på venteliste. Så snart der er deltagere nok, kan du få en plads.

  Juridisk og psykologisk rådgivning
  Yder gratis, anonym rådgivning ved jurister og psykologer. Samtaler med rådgiverne, der har tavshedspligt, og foregår på tomandshånd. Rådgivningen er åben for alle uanset køn, alder indkomst mm.

  Grundet coronavirus yder Dansk Kvindesamfunds Rådgivning kun telefonisk rådgivning. Du kan hele døgnet indtale besked med telefonnummer på telefon 33339119 eller skrive til danner (find kontaktformular på www.danner.dk.

  Du kan også ringe onsdage kl. 19-20 på telefon 33339119, hvor vi sidder klar ved telefonen.

  Kontakt

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 3821 2121

  For borgere: Send sikker digital post til SSA-området

  For virksomheder: Send sikker digital post til SSA-området

  Familieafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-16
  Fredag klokken 8-13

  Telefon: 3821 3616

  Send sikker digital post til Familieafdelingen