Gå til hovedindhold

Tilbud til flygtninge

På denne side kan du læse om Frederiksberg Kommunes tilbud til flygtninge. Du kan også se, hvordan du som Frederiksbergborger kan hjælpe ved at stille bolig til rådighed for flygtninge eller være frivillig på et af de mange sociale projekter.

Indhold

  Kommunen modtager i disse år ekstraordinært mange flygtninge. Flygtningene visiteres til Frederiksberg fra asyllejrene rundt omkring i Danmark, hvor de typisk har opholdt sig i 4-8 måneder.

  Når flygtningene kommer til Frederiksberg får de i første omgang tilbudt en midlertidig bolig og indgår i et program med blandt andet sprogundervisning og jobtræning, så de hurtigst muligt bliver klædt på til at kunne komme på arbejdsmarkedet.

  Få overblik over dine muligheder som nytilflyttet udenlandsk statsborger på siden Center for Integration via linkboksen.

  Kommunen samarbejder bredt om at finde og anvise bolig til den enkelte flygtning, og Frederiksberg Kommune etablerer også selv flere boliger til de nye flygtninge. Men vi er i en ekstraordinær situation, der kræver, at byen står sammen om at løse en fælles udfordring.

  Her kan du måske hjælpe. Hvis du er privat udlejer af lejligheder eller er boligejer og har et ledigt værelse, er kommunen interesseret i at få kontakt med dig. Eneste krav er, at lejlighed eller værelse er placeret her i kommunen og har adgang til bad og køkken.

  Læs mere via linket i linkboksen.

  Der er mange aktiviteter på Frederiksberg og i hovedstadsområdet, der henvender sig til flygtninge og indvandrere. Du kan se en oversigt over aktiviteterne på Frivillighedsportalen, som du finder via linkboksen. 

  Har du lyst til at være frivillig så læs mere på siden om Frivillighed på Frederiksberg. 

  Frederiksberg kommunes Integrationspris er blevet uddelt siden 2012. Den uddeles til en forening/organisation/virksomhed og til en enkeltperson, der har gjort noget særligt for at understøtte integrationen på Frederiksberg. 

  Læs mere via linkboksen.

  Frederiksberg Kommune har vedtaget en integrationspolitik der gælder frem til 2018. Politikken beskriver målsætninger og veje til bedre integration på Frederiksberg for flygtninge og frederiksbergborgere med anden etnisk baggrund, der oplever sociokulturelle, sproglige eller andre barrierer for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Afsættet for politikken er, at alle borgere har ressourcer og evner, der kan udvikles og bruges.

  På baggrund af integrationspolitikken udarbejdes der årligt en handleplan, som er konkrete tiltag til virkeliggørelse af integrationspolitikken.

  Find integrationspolitikken og handleplanen på siden Politikker og planer under Omsorg og støtte. 

  Yderligere information

  Kontakt

  Center for Integration

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-12

  Telefon: 3821 5700

  For borgere: Send sikker digital post til Center for integration

  For virksomheder: Send sikker digital post til Center for integration