Gå til hovedindhold

Hjælp til veteraner

Som veteran på Frederiksberg kan du få råd og vejledning hos kommunens veterankoordinator.

Indhold

  Veterankoordinatoren sørger for, at du får en smidig sagsgang. Veterankoordinatoren hjælper for eksempel med at henvise dig til de rette steder, både i det offentlige og hos de frivillige hjælpeorganisationer. 

  Flagdagen 

  Frederiksberg Rådhus markerer hvert år den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5. september. Det gør vi for at anerkende den vigtige indsats, som Danmarks udsendte yder i verdens brændpunkter. 

  Det kan du få hjælp til

  • Dagpenge
  • Kontanthjælp
  • Sygedagpenge
  • Førtidspension

   

  • Hjælpemidler
  • Boligindretning
  • Handicapboliger
  • Handicapbiler
  • Familierådgivning via Frederiksberg Familie og Ungerådgivning, som tilbyder åben rådgivning (hjælp til selvhjælp) og børnegrupper for børn med en forælder med en psykiatrisk diagnose
  • Boliganvisning så samvær med dine børn kan fortsætte
  • Midlertidig bolig via Veteranhjemmet på Roskildevej
  • Støtte til at løfte forældreopgaven
  • Rådgivning og behandling gennem Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter
  • Økonomisk hjælp og rådgivning
  • Assistance ved henvendelse til Støt Soldater Og Pårørende og Soldaterlegatet
  • Støtte- og kontaktpersonordningen (socialpsykiatrisk tilbud under kommunen)
  • Hjemmevejledning
  • Veteraner kan benytte samme tilbud til behandling af psykiske lidelser som alle andre borgere. Det gælder eksempelvis praktiserende læge, psykiatrisk skadestue og distriktspsykiatrien

  Der findes en række tilbud i Forsvarets regi, der kun gælder veteraner, og som veterankoordinatoren kan formidle kontakt til: 

  • Krise- og katastrofepsykiatrisk Center på Rigshospitalet, der yder ambulant diagnostisk udredning og psykiatrisk behandling
  • Militær Psykologisk Afdeling på Svanemøllens Kaserne i København, der kan yde ambulant, psykoterapeutisk behandling. Pårørende kan også søge rådgivning hos Forsvarets Psykologer gennem Militær Psykologisk Afdeling