Gå til hovedindhold

Har du problemer med alkohol?

Alkoholrådgivningen tilbyder rådgivning og behandling til dig, der ønsker at skabe en forandring i forhold til dit alkoholforbrug.

Indhold

  Du er velkommen til at ringe til os og aftale en tid. Se telefon- og åbningstider i kontaktboksen nederst på siden. 

  Alkoholrådgivningens tilbud er for alle der er over 18 år, og med adresse i Frederiksberg kommune.

  Behandlingen starter med at vi sammen afdækker omfanget og karakteren af dit alkoholforbrug. Herefter ser vi sammen på hvilke mål og ønsker du har i forhold til at ændre tit alkoholforbrug og hvilke problematikker og udfordringer der skal arbejdes med for at du når dine mål.

  Læs mere om vores tilbud til dig nedenfor. 

  Du har mulighed for at tale med en medarbejder fra alkoholrådgivningen om dine alkoholvaner. Måske er du selv bekymret over dit alkoholforbrug, måske er andre – din familie, kolleger eller venner. Du kan sammen med en erfaren behandler kigge på dine alkoholvaner og drøfte dine overvejelser. Måske er rådgivningssamtalerne i sig selv tilstrækkeligt eller du vælger efterfølgende at starte i et alkoholbehandlingsforløb.

  Behandlingen består af individuelle samtale- og behandlingsforløb, der i intensitet kan være fra to gange om ugen til én gang om måneden.

  Behandlingen tager udgangspunkt i den forandring du ønsker og de mål du sætter for din behandling. Gennem de individuelle samtaler hvor vi arbejder med sammenhænge mellem tanker, følelser og handlinger vil du få redskaber der hjælper dig med at fastholde din behandlingsmål.

  Vi anbefaler at inddrage partner eller andre familiemedlemmer i behandlingen, da alkoholproblemer kan påvirke hele familien og det ofte har en positiv effekt på både alkoholproblemet og familiens trivsel.

  Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter har flere tilbud om gruppebehandling.

  Sammen med din behandler drøfter du dine muligheder, og om hvilket gruppebehandlingstilbud, der passer til dig.

  Fælles for alle vores gruppebehandlingstilbud er, at du vil møde andre, der også har udfordringer med brug af rusmidler.

  Sammen med de øvrige medlemmer af gruppen og gruppelederne arbejder du med netop dine udfordringer, og får gode redskaber og inspiration til at nå dine forandringsmål.

  Et gruppeforløb varer 16 uger, og du møder én gang om ugen i to timer.

  Når du holder op med at drikke efter længere tids brug af alkohol, kan du få abstinenssymptomer i takt med at din promille falder.  Derfor kan du have brug for medicinsk behandling for at blive ædru. Abstinenssymptomer som svedeture, rysten hjertebanken, indre uro og søvnløshed er almindelige symptomer som kan behandles ambulant. Det kan vi hjælpe med i alkoholrådgivningen i vores åbningstid. 

  NADA øreakupunktur er et supplement til rusmiddelbehandlingen.

  Mange oplever, at NADA behandling giver lindring ved abstinenser og trang i forbindelse med forandring af rusmiddelindtag.

  Flere beskriver, at de mærker mindre stress og uro og får en bedre søvn, der giver mere overskud til at klare hverdagen og udholde de udfordringer, der måtte være.

  NADA behandlingen varer 45 min og gives i starten mellem 2 – 3 gange ugentligt.  Senere bliver intensiteten mindre.

  Du kan høre mere om NADA behandling hos din behandler. 

  Hvis behandleren sammen med dig vurderer at du har brug for en mere intensiv indsats, kan der ansøges og evt. visiteres til dag- og eller døgnbehandling.

  Dag- og døgnbehandlingssteder skal for at kunne benyttes være på Tilbudsportalen, dvs. godkendt af Socialtilsyn.

  Der skal altid ske en forudgående visitation, hvis opholdet skal finansieres af kommunen.

  Værestedet Roskildevej og klubben er tilbud til dig der er indskrevet på FKRC og som ønsker samvær evt. netværk med ligestillede.

  Værestedet Roskildevej tilbyder socialt fællesskab i form af samvær omkring måltider, aktiviteter og støtte til dig i din hverdag. 

  Klubben er et tilbud til dig som ønsker at udvide og styrke dit netværk via samtaler og aktiviteter sammen med ligestillede.

  Deltagelse forudsætter visitation. Visitation sker i samarbejde med din behandler.

  Hvis lægen vurderer at dit helbred er alvorligt truet og den ambulante behandlingsindsats ikke rækker, kan der ansøges og evt. visiteres til omsorgsbehandling i døgnregi jf. Servicelovens §107.

  Omsorgsinstitutioner skal fremgå på Tilbudsportalen, dvs. være godkendt af Socialtilsyn. Der er ikke frit valg på omsorgsbehandling.

  Yderligere information

  Kontakt

  Alkoholrådgivningen - Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter

  Peter Bangs Vej 24, 3. sal.
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag: klokken 10-12 og 14-15
  Tirsdag: klokken 10-12 og 14-15
  Onsdag: Ingen telefontid
  Torsdag: klokken 10-12 og 14-17
  Fredag: klokken 10-12

  Henvendelsestider for nye borgere i alkoholrådgivningen

  Mandag: klokken 9.30-11 og 14-17
  Tirsdag: klokken 8.30-11
  Onsdag: Ingen henvendelser for nye borgere
  Torsdag: klokken 9.30-11 og 14-17
  Fredag: Ingen henvendelser for nye borgere

  Åbningstider for Medicinudlevering

  Mandag: klokken 9.30-11 og 14-17
  Tirsdag: klokken 8.30-11
  Onsdag: Ingen udlevering
  Torsdag: klokken 9.30-11 og 14-17
  Fredag: klokken 8.30-11

  Telefon: 3821 3904

  Send sikker digital post til Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter - alkoholbehandling