Gå til hovedindhold

Er du under 25 år og har et misbrug?

Frederiksberg U-turn er rådgivning og behandling for unge med misbrug. Hvis du oplever problemer med alkohol, hash eller andre stoffer, kan du få hjælp hos Frederiksberg U-turn.
Ring til os på telefon 2898 3141 (over 18 år) eller 2898 3922 (under 18 år).

Indhold

  Du kan se vores telefon- og åbningstider i kontaktboksen nederst på siden. 

  Frederiksberg U-turn har forskellige tilbud til dig der er mellem 15 – 24 år, og bor i Frederiksberg Kommune. Vi har også tilbud til forældre, andre pårørende og fagpersoner/professionelle.  

  Første gang du henvender dig til Frederiksberg U-turn, vil du få tilbudt en samtale med en af vores medarbejdere. Du kan være anonym, og vi har tavshedspligt, og fortæller derfor ikke nogen om, at du har været her. En samtale varer normalt omkring en time. Nogle unge kommer alene, og andre kommer sammen med en ven eller veninde, en forældre, eller en anden der er kan støtte dig.

  Vi tager udgangspunkt i dit liv, og hvad du gerne vil have hjælp til. Sammen med dig, finder vi ud af hvilke tilbud der passer bedst til dig og din situation.

  Vi anbefaler, hvis det er muligt, at du inddrager din familie og dit netværk i behandlingen, men det er ikke en betingelse for at søge hjælp hos os.

  Læs mere om vores tilbud til dig nedenfor. 

  Råd og vejledning er et tilbud til dig, om samtale med en medarbejder fra den kommunale rusmiddelbehandling. Som udgangspunkt vil 3-5 rådgivningssamtaler ofte være dækkende ift. at afklare, hvorvidt rusmiddelbehandling er relevant. Rådgivningen kan være anonym, hvis du ønsker det.

  Rådgivning kan foregå ved fysisk fremmøde eller telefonisk. 

  Rådgivningen kan handle en række forskellige emner, fx rusmiddelbehandling, uddannelse, beskæftigelse, boformer, almene trivselsmæssige spørgsmål mv. Rådgivning er ikke behandling, men kan i nogle tilfælde resultere i, at du efter aftale kommer videre i behandling. Andre gange kan rådgivning være tilstrækkeligt, uden at det fører til videre tiltag. 

  Servicelovens § 10. Kommunen skal sørge for, at alle borgere har mulighed for at få gratis og anonym rådgivning. Formålet er at forebygge sociale problemer og at hjælpe ved øjeblikkelige vanskeligheder. 

  Råd og vejledningsforløb efter SL § 10 og 11 kan være:

  • Samtaler med den unge.
  • Familiesamtaler, hvor den unge er med.
  • Pårørende/forældre-samtaler.

  Tilbuddet består både af telefonisk rådgivning, mailrådgivning og personlig rådgivning.

  Du kan kontakte den Åbne Rådgivning:

  • Hvis du ønsker viden om rusmidler – både stoffer og alkohol.
  • Hvis du ønsker råd og vejledning om problemer med brug af rusmidler.
  • Hvis du ønsker behandling.
  • Hvis du/I som forældre, andre pårørende eller professionelle har en bekymring vedrørende brug af rusmidler hos en ung.
  • Hvis du/I som forældre, andre pårørende eller professionelle ønsker råd og vejledning om, hvordan man fx taler med unge, der bruger rusmidler, eller hvordan man håndterer konkrete situationer. 

  Du kan møde i Den Åbne Rådgivning uden forudgående aftale:

  Mandag fra kl.13-15

  Frederiksberg U-turn, Peter Bangs Vej 26, 3.sal, 2000 Frederiksberg

  Eller

  Telefon: 2898 3141 (over 18 år) eller 2898 3922 (under 18 år)

  Individuelle samtale- og behandlingsforløb er samtaler, der i intensitet kan være fra to gange om ugen til én gang om måneden, med en uddannet behandler. 

  Metodisk tilrettelægges samtaler ud fra evidensbaseret og aktuel bedste viden.

  Pårørende kan inddrages i samtalerne. 

  Forældregruppe er et tilbud til forældre, som: 

  • Har en ung mellem 15 og 24 år med rusmiddelproblemer. 
  • Har lyst til at tale med andre forældre i samme situation. 
  • Bor i Frederiksberg kommune. 

  Forældregruppen er et kortere forløb, der tilbydes løbende. En forældregruppe kan give dig et fællesskab, hvor du kan dele alvorlige problemstillinger og bekymringer, som du ellers kan være meget alene med. Det er et læringsrum, hvor man bliver klogere på sin situation og sin måde at kommunikere og navigere på.

  Er du forælder, søster, bror eller kæreste til en ung, der har problemer med rusmidler, har du mulighed for at aftale en rådgivende samtale. Denne kan foregå ved personligt fremmøde eller på telefon.  

  Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter har flere tilbud om gruppebehandling.

  Sammen med din behandler drøfter du dine muligheder, og om hvilket gruppebehandlingstilbud, der passer til dig.

  Fælles for alle vores gruppebehandlingstilbud er, at du vil møde andre, der også har udfordringer med brug af rusmidler.

  Sammen med de øvrige medlemmer af gruppen og gruppelederne arbejder du med netop dine udfordringer, og får gode redskaber og inspiration til at nå dine forandringsmål.

  Et gruppeforløb varer 16 uger, og du møder én gang om ugen i to timer.

  Du har mulighed for at tale med en læge, når du er indskrevet i behandlingen. Tal med din behandler og denne vil sørge for, at du får en tid til en lægesamtale. 

  Hvis behandleren sammen med dig vurderer at du har brug for en mere intensiv indsats, kan der ansøges og evt. visiteres til dag- og eller døgnbehandling.

  Dag- og døgnbehandlingssteder skal for at kunne benyttes være på Tilbudsportalen, dvs. godkendt af Socialtilsyn.

  Der skal altid ske en forudgående visitation, hvis opholdet skal finansieres af kommunen.

  I samarbejde med Sundhedscentret, U-Centret, Socialafdelingen og Familieafdelingen i Frederiksberg kommune har Frederiksberg U-turn forskellige tilbud: 

  • Løbende to-dages kurser til professionelle i ’Samtaler med unge om rusmidler’.
  • Opkvalificering af større personalegrupper i et konkret aftalt emne fx rusmiddelpolitikker.
  • Oplæg om Frederiksberg U-turn.
  • Sparring omkring konkrete henvendelser og sager vedrørende unge og rusmidler.

  Kontakt os for yderligere oplysninger.

  Yderligere information

  Kontakt

  U-turn - misbrugsrådgivning for unge

  Frederiksberg U-turn
  Peter Bangs Vej 26, 3. sal
  2000 Frederiksberg

  Du er velkommen til at ringe og aftale tid til samtale:

  Mandag klokken 10 - 12 og 13 - 14
  Tirsdag klokken 10 - 12 og 13 - 14
  Onsdag klokken 10 - 12
  Torsdag klokken 10 - 12 og 14 - 17
  Fredag klokken 10 - 12
  Ring gerne og få en snak, eller bestil en tid.

  Åbningstider for planlagte aftaler:

  Mandag klokken 8 - 14
  Tirsdag klokken 8 - 14
  Onsdag: Lukket
  Torsdag klokken 8 - 17
  Fredag klokken 8 - 12

  Telefon: 2898 3141 (over 18 år) eller 2898 3922 (under 18 år)

  Send sikker digital post til Frederiksberg U-turn