Gå til hovedindhold

Har du problemer med hash, kokain eller andre stoffer?

Stofrådgivningen tilbyder rådgivning og behandling til dig, der ønsker at ændre dit forbrug af hash, kokain, ecstasy, amfetamin og andre stoffer.

Indhold

  Du er velkommen til at ringe til os. Se telefon- og åbningstider i kontaktboksen nederst på siden .

  Stofrådgivningen er for alle der er over 18 år, og med adresse i Frederiksberg kommune.

  Ved det første møde i Stofrådgivningen taler du med en behandler om, hvorfor du har søgt hjælp, og hvilke overvejelser du har gjort dig. Du vil også ved denne samtale bliver orienteret om vore tilbud, dine rettigheder, og hvad der kommer til at ske efter samtalen.   

  Vi anbefaler, hvis det er muligt, at du inddrager din familie og dit netværk i behandlingen, men det er ikke en betingelse for at søge hjælp hos os.

  Læs mere om vores tilbud til dig nedenfor. 

  Råd og vejledning er et tilbud til dig, om samtale med en medarbejder fra den kommunale rusmiddelbehandling. Som udgangspunkt vil 3-5 rådgivningssamtaler ofte være dækkende ift. at afklare, hvorvidt rusmiddelbehandling er relevant. Rådgivningen kan være anonym, hvis du ønsker det.

  Rådgivning kan foregå ved fysisk fremmøde eller telefonisk. 

  Rådgivningen kan handle en række forskellige emner, fx rusmiddelbehandling, uddannelse, beskæftigelse, boformer, almene trivselsmæssige spørgsmål mv. Rådgivning er ikke behandling, men kan i nogle tilfælde resultere i, at du efter aftale kommer videre i behandling. Andre gange kan rådgivning være tilstrækkeligt, uden at det fører til videre tiltag. 

  Servicelovens § 10. Kommunen skal sørge for, at alle borgere har mulighed for at få gratis og anonym rådgivning. Formålet er at forebygge sociale problemer og at hjælpe ved øjeblikkelige vanskeligheder. 

  Individuelle samtale- og behandlingsforløb er samtaler, der i intensitet kan være fra to gange om ugen til én gang om måneden, med en uddannet behandler. 

  Metodisk tilrettelægges samtaler ud fra evidensbaseret og aktuel bedste viden.

  Pårørende kan inddrages i samtalerne. 

  Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter har flere tilbud om gruppebehandling.

  Sammen med din behandler drøfter du dine muligheder, og om hvilket gruppebehandlingstilbud, der passer til dig.

  Fælles for alle vores gruppebehandlingstilbud er, at du vil møde andre, der også har udfordringer med brug af rusmidler.

  Sammen med de øvrige medlemmer af gruppen og gruppelederne arbejder du med netop dine udfordringer, og får gode redskaber og inspiration til at nå dine forandringsmål.

  Et gruppeforløb varer 16 uger, og du møder én gang om ugen i to timer

  Du har mulighed for at tale med en læge, når du er indskrevet i behandlingen. Tal med din behandler og denne vil sørge for, at du får en tid til en lægesamtale. 

   

  NADA øreakupunktur er et supplement til rusmiddelbehandlingen.

  Mange oplever, at NADA behandling giver lindring ved abstinenser og trang i forbindelse med forandring af rusmiddelindtag.

  Flere beskriver, at de mærker mindre stress og uro og får en bedre søvn, der giver mere overskud til at klare hverdagen og udholde de udfordringer, der måtte være.

  NADA behandlingen varer 45 min og gives i starten mellem 2 – 3 gange ugentligt.  Senere bliver intensiteten mindre.

  Du kan høre mere om NADA behandling hos din behandler. 

  Hvis behandleren sammen med dig vurderer at du har brug for en mere intensiv indsats, kan der ansøges og evt. visiteres til dag- og eller døgnbehandling.

  Dag- og døgnbehandlingssteder skal for at kunne benyttes være på Tilbudsportalen, dvs. godkendt af Socialtilsyn.

  Der skal altid ske en forudgående visitation, hvis opholdet skal finansieres af kommunen.

  Værestedet Roskildevej og klubben er tilbud til dig der er indskrevet på FKRC og som ønsker samvær evt. netværk med ligestillede.

  Værestedet Roskildevej tilbyder socialt fællesskab i form af samvær omkring måltider, aktiviteter og støtte til dig i din hverdag. 

  Klubben er et tilbud til dig som ønsker at udvide og styrke dit netværk via samtaler og aktiviteter sammen med ligestillede.

  Deltagelse forudsætter visitation. Visitation sker i samarbejde med din behandler.

  Hvis lægen vurderer at dit helbred er alvorligt truet og den ambulante behandlingsindsats ikke rækker, kan der ansøges og evt. visiteres til omsorgsbehandling i døgnregi jf. Servicelovens §107.

  Omsorgsinstitutioner skal fremgå på Tilbudsportalen, dvs. være godkendt af Socialtilsyn. Der er ikke frit valg på omsorgsbehandling.

  Yderligere information

  Kontakt

  Stofrådgivningen - Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter

  Peter Bangs Vej 26, 3. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag: klokken 10-12 og 14-15
  Tirsdag: klokken 10-12 og 14-15
  Onsdag: Ingen telefontid
  Torsdag: klokken 10-12 og 14-17
  Fredag: klokken 10-12

  Åbningstider for samtaler til dig der er i behandling

  Mandag: klokken 8-14
  Tirsdag: klokken 8-14
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: klokken 8-16
  Fredag: klokken 8-12

  Telefon: 3821 3902

  Send sikker digital post til Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter - Stofrådgivningen