Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Har du problemer med opioider?

Vi tilbyder behandling til dig, som ønsker at ændre dit forbrug af heroin, illegal metadon og andre opioider.

Indhold

  Du er velkommen til at ringe til os og få en tid til samtale, se telefon- og åbningstider i kontaktboksen nederst på siden. 

  Afdeling 1's tilbud er for alle, der er over 18 år og har adresse i Frederiksberg kommune. Hvis du bor i en anden kommune eller på et herberg i Frederiksberg kommune, skal du visiteres til rusmiddelbehandling i din hjemkommune. Herefter har du mulighed for at søge om en behandlingsplads på Frederiksberg.

  Behandlingen er gratis, og du er garanteret behandlingen inden for 14 dage efter du kontakter os. Efter første samtale vil du blive tilbudt en ny tid til en lægesamtale.

  Læs mere om vores tilbud til dig nedenfor. 

  Behandlingen består af individuelle samtale- og behandlingsforløb, der i intensitet kan være fra to gange om ugen til én gang om måneden.

  Behandlingen tager udgangspunkt i den forandring du ønsker og de mål du sætter for din behandling. Gennem de individuelle samtaler hvor vi arbejder med sammenhænge mellem tanker, følelser og handlinger vil du få redskaber der hjælper dig med at fastholde din behandlingsmål.

  Du er meget velkommen til at invitere dine pårørende med til samtale, så de kan få et indblik i din behandling.

  Vi taler kun med dine pårørende om din behandling, hvis du giver samtykke til det.

  Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter har flere tilbud om gruppebehandling.

  Sammen med din behandler drøfter du dine muligheder, og om hvilket gruppebehandlingstilbud, der passer til dig.

  Fælles for alle vores gruppebehandlingstilbud er, at du vil møde andre, der også har udfordringer med brug af rusmidler.

  Sammen med de øvrige medlemmer af gruppen og gruppelederne arbejder du med netop dine udfordringer, og får gode redskaber og inspiration til at nå dine forandringsmål.

  Et gruppeforløb varer 16 uger, og du møder én gang om ugen i to timer.

  Det er lægen, som vurderer dit behov for substitutionsbehandling og/ eller afrusning. Du kan blive bedt om en urinprøve før opstart i substitutionsmedicin (buprenorphin, metadon eller lign. præparater). Vi skal have samtykke til din praktiserende læge for at kunne behandle dig medicinsk.

  Du skal forvente at møde på afdelingen og indtage medicinen i begyndelsen. Herefter aftaler du med lægen, hvor ofte du skal møde og indtage medicin. 

  Du har ret til at få en tid til lægesamtale inden for 14. dage efter du har henvendt dig. Tilbydes du medicinsk behandling, vil du løbende have mulighed for at være i kontakt med lægen telefonisk eller ved fremmøde.

  FKRC´s læge behandler primært din rusmiddelafhængighed og de afledte fysiske konsekvenser. Ved andre helbredsmæssige problematikker henvises du til din praktiserende læge og/ eller sygehus.

  Når du indskrives i behandling bliver du tilknyttet en sundhedsfaglig kontaktperson, som kan oplyse dig om de sundhedsfaglige tilbud i FKRC. Derudover koordinerer vi den sundhedsfaglige indsats med din socialfaglige behandler – og med eksterne sundhedsfaglige tilbud, hvis du ønsker det. 

  NADA øreakupunktur er et supplement til rusmiddelbehandlingen.

  Mange oplever, at NADA behandling giver lindring ved abstinenser og trang i forbindelse med forandring af rusmiddelindtag.

  Flere beskriver, at de mærker mindre stress og uro og får en bedre søvn, der giver mere overskud til at klare hverdagen og udholde de udfordringer, der måtte være.

  NADA behandlingen varer 45 min og gives i starten mellem 2 – 3 gange ugentligt.  Senere bliver intensiteten mindre.

  Du kan høre mere om NADA behandling hos din behandler. 

   

  Hvis behandleren sammen med dig vurderer at du har brug for en mere intensiv indsats, kan der ansøges og evt. visiteres til dag- og eller døgnbehandling.

  Dag- og døgnbehandlingssteder skal for at kunne benyttes være på Tilbudsportalen, dvs. godkendt af Socialtilsyn.

  Der skal altid ske en forudgående visitation, hvis opholdet skal finansieres af kommunen.

  Værestedet Roskildevej og klubben er tilbud til dig der er indskrevet på FKRC og som ønsker samvær evt. netværk med ligestillede.

  Værestedet Roskildevej tilbyder socialt fællesskab i form af samvær omkring måltider, aktiviteter og støtte til dig i din hverdag. 

  Klubben er et tilbud til dig som ønsker at udvide og styrke dit netværk via samtaler og aktiviteter sammen med ligestillede.

  Deltagelse forudsætter visitation. Visitation sker i samarbejde med din behandler.

  Hvis lægen vurderer at dit helbred er alvorligt truet og den ambulante behandlingsindsats ikke rækker, kan der ansøges og evt. visiteres til omsorgsbehandling i døgnregi jf. Servicelovens §107.

  Omsorgsinstitutioner skal fremgå på Tilbudsportalen, dvs. være godkendt af Socialtilsyn. Der er ikke frit valg på omsorgsbehandling.

  Yderligere information

  Kontakt

  Opioider - Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter

  Peter Bangs Vej 32, 1. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag klokken 10-12 og klokken 14-15
  Tirsdag klokken 10-12 og klokken 14-15
  Onsdag klokken 10-12 og klokken 14-15
  Torsdag klokken 10-12 og klokken 14-18
  Fredag klokken 10-12

  Åbningstider

  Mandag klokken 8.45-15
  Tirsdag klokken 8.45-15
  Onsdag: Lukket for henvendelser
  Torsdag klokken 8.45-18
  Fredag klokken 8.45-13

  Telefon: 3821 3901

  Send sikker digital post til Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter - opioider