Gå til hovedindhold

Anmeld en tom bolig

Her kan du anmelde en ubenyttet bolig og søge om tilladelse til, at en bolig står tom længere end seks uger. Du kan også erklære, hvis en bolig benyttes uden folkeregistertilmelding på adressen.

Indhold

  Anmeld tom bolig

  Frederiksbergs boliger skal udnyttes så effektivt som muligt. Derfor må boliger ikke stå tomme eller kun være delvist benyttet i længere perioder.

  Hvis en bolig skal stå tom i mere end seks uger, så skal ejeren søge om tilladelse til det af kommunen.

  Du skal udfylde en erklæring ved at klikke på knappen ”Anmeld tom bolig” øverst på denne side, hvis du har været ude for følgende situationer:

  • du har modtaget en henvendelse fra kommunen om en tom bolig
  • du skal søge om tilladelse til, at en bolig skal stå tom i mere end seks uger
  • du ønsker at søge om dispensation for bopælspligt i en bolig

  Selvbetjeningsløsningen kan benyttes af ejere og administratorer af boliger i Frederiksberg Kommune. Du skal benytte NemID for at logge på selvbetjeningsløsningen.

  Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med de boliger, hvor der ikke er en beboer tilmeldt folkeregistret i en periode på mere end seks uger.

  Hvis det er tilfældet, kan du som ejer eller administrator modtage en henvendelse fra kommunen.

  I den situation er det vigtigt, at du straks afgiver en erklæring. I erklæringen skal du oplyse årsagen til, at boligen ikke er tilmeldt folkeregistret.

  Du finder erklæringen ved at klikke på knappen "Anmeld tom bolig" øverst på denne side.

  Skal din bolig stå tom i mere end seks uger, skal du søge tilladelse til det ved at klikke på knappen ”Anmeld tom bolig” øverst på denne side og udfylde en erklæring.

  Kommunen kan give tilladelse til, at en bolig skal stå tom i mere end seks uger, hvis boligen:

  • gennemgår en større renovering eller ombygning
  • er sat til salg eller udlejning
  • er udlejet med indflytning senere end om seks uger

  Det er strafbart ikke at give kommunen besked om, at en bolig skal stå tom i en længere periode. I visse tilfælde kan kommunen - efter seks uger uden tilmelding til folkeregistret - anvise den tomme bolig til en boligsøgende.

  Skal din bolig stå tom i mere end seks uger, skal du søge tilladelse til det ved at klikke på knappen ”Anmeld tom bolig” øverst på denne side og udfylde en erklæring

  Du kan søge om dispensation fra helårsbeboelse i en bolig, hvis den midlertidige fraflytning skyldes:

  • militærtjeneste
  • udsendelse for en hjælpeorganisation
  • udsendelse i forbindelse med arbejde, sygdom eller andre særlige forhold

  Du udfylder ansøgningen med erklæring ved at klikke på knappen "Anmeld tom bolig" øverst på denne side.

  Bopælspligt betyder, at en bolig skal benyttes til helårsbeboelse. Boliger i Frederiksberg Kommune, der er eller har været benyttet som helårsbolig, er omfattet af boligreguleringsloven pligt til fortsat er blive benyttet som helårsbeboelse. For nyopførte boliger og kommende boligbyggeri kan der desuden være krav om helårsbeboelse i kommuneplanen eller i en lokalplan for området.

  Kontakt

  Tomme boliger

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Onsdag lukket
  Fredag klokken 10-13

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til Tomme boliger

  For virksomheder: Send sikker digital post til Tomme boliger