Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

BBR - oplysninger om din ejendom

Som ejer er du forpligtet til at indberette de korrekte BBR-oplysninger, hver gang du foretager ændringer på din ejendom.

Indhold

  Det er ejers ansvar at BBR er korrekt

  Bygnings- og Boligregistret er et landsdækkende register med data om landets bygninger, og deres anvendelse. Det er altid nuværende ejers ansvar, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold, og at relevant lovgivning er overholdt.

  Korrekte oplysninger er vigtige

  Hvis data i BBR ikke er korrekte, vil ejendomsvurderingen blive beregnet ud fra et forkert grundlag, og du kan risikere at få problemer med fx at optage lån eller tegne forsikring på din ejendom.

  Tjek de aktuelle oplysninger om din bolig eller erhvervsenhed på bbr.dk eller hent en BBR-meddelelse på ois.dk. Den har samme gyldighed som, hvis kommunen havde udstedt den.

  I selvbetjeningsløsningen Ret BBR kan du som ejer selv lave de fleste ændringer. Kommunen behandler herefter dine ændringsforslag og tager stilling til, om ændringerne kræver sagsbehandling.

  • Rette bygninger og tekniske anlæg, som allerede er registreret i BBR
  • Rette placering af bygninger og tekniske anlæg, som allerede er registreret i BBR
  • Registrere nye udhuse, garager, carporte og andre småbygninger, der mangler i BBR.

  Det afhænger af, hvad du har ændret ved din bygning. 

  Det gælder f.eks. ændring af arealer, tagdækning, facader, energiforsyning, antal værelser, eller hvis du bliver opmærksom på fejl i BBR-meddelelsen. 

  Det er kun de oplysninger i BBR-meddelelsen, der er ændret eller er fejl i, som skal indberettes til BBR. 

  Læs mere i Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

  • du vil færdigmelde en byggesag eller rette på en bygning, hvor du har en byggesag i gang. Kommunen opdaterer oplysninger om bygningen, når du færdigmelder byggesagen i "Byg og Miljø".
  • du skal i gang med at lave sammenlægninger eller opdeling af lejligheder, ombygninger, tilbygninger eller nye bygninger, skal du som hovedregel først søge om byggetilladelse på Byg og Miljø, og så vil kommunen ændre i BBR, når byggesagen afsluttes. 
  • hvis du opdager forhold i ejendommen, som kræver, men mangler byggetilladelse. Så skal du ikke indberette til BBR, men søge om lovliggørelse af de eksisterende forhold via Byg og Miljø. Som ejer af en ejendom har du pligt til at sikre, at bygningerne på din ejendom er lovlige. Du kan evt. kigge i byggesagsarkivet for at tjekke, om der tidligere har været givet tilladelse

  En bygning eller et teknisk anlæg, er revet ned (fjernet)

  Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR. Herfra vil de automatisk blive sendt videre og blive behandlet i kommunen.

  Gå til Ret BBR

  Hvis dette giver anledning til spørgsmål, kan kommunens BBR-enhed kontaktes via kontaktoplysninger nederst på siden.

  Yderligere information

  Kontakt

  Bygnings- og Boligregistret (BBR)

  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Tirsdag - torsdag klokken 10-14

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4026

  For borgere: Send sikker digital post til Bygnings og Boligregistret (BBR)

  For virksomheder: Send sikker digital post til Bygnings og Boligregistret (BBR)