logo

Book en forhåndsdialog om dit byggeprojekt

En forhåndsdialog er en vejledende samtale, som kan afklare spørgsmål til og rammer for dit projekt, inden du søger byggetilladelse.

Indhold

  Book forhåndsdialog

  Vi kan for eksempel hjælpe dig med spørgsmål om lokalplanbestemmelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser, brandforhold, krav til dokumentation, eller om der er anden lovgivning, du skal være opmærksom på.

  Vi kan tilbyde dig en forhåndsdialog om blandt andet:

  • Projekter om altaner og tagaltaner.

  • Større sager om nyt og eksisterende erhvervs‐ og etageboligbyggeri.

  • Anvendelsesændringer.

  • Opførelse af eller om‐ og tilbygning af enfamiliehuse.

  • Udvendige ændringer af bevaringsværdige bygninger.

  Vi tilbyder ikke forhåndsdialog om indvendig ombygning af bolig, men vi vejleder gerne ved almindelig henvendelse.

  Vi afsætter 30 minutter til forhåndsdialogen. Forhåndsdialogen er gratis.

  Overvej følgende:

  • Kan dine spørgsmål besvares ved et telefonopkald?

  • Kender du ejendommens bindinger (lokalplaner, servitutter, deklarationer og lignende)?

  • Hvilke spørgsmål er vigtige at få afklaret?

  • Har du brug for en rådgiver? Vi må vejlede dig, men vi må ikke være din rådgiver, fordi vi er en myndighed, der senere skal godkende dit byggeprojekt.

  • Beskrivelse af dit projekt, herunder hvad du vil bygge eller ombygge, og hvad det skal bruges til.

  • Hvilke spørgsmål og udfordringer er vigtige for dig at få talt om til forhåndsdialogen.

  • Skitser, tegninger og fotos, der illustrerer, visualiserer og redegører for dit projekt.

  • Oplysning om, hvem der deltager til forhåndsdialogen.

  Yderligere information

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 


  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 20