logo

Naboorientering og høring

Nogle byggeprojekter skal i naboorientering eller partshøring, inden kommunen kan give en tilladelse.

Indhold

  Naboorientering

  Hvis et byggeprojekt forudsætter, at kommunen skal give dispensation fra bestemmelser i en lokalplan, skal kommunen ofte foretage en naboorientering først.

  Kommunen vurderer, hvem der skal naboorienteres efter reglerne i planlovens § 19 og 20.

  Fristen for at indsende bemærkninger er som regel 14 dage. Herefter vurderer kommunen bemærkningerne og træffer afgørelse i sagen.

  Partshøring

  Da kommunen er så tæt bebygget, kommer mange byggeprojekter til at påvirke naboerne i større eller mindre grad. Derfor vil kommunen ofte foretage parthøringer i forbindelse med byggeprojekter. Parterne er som regel de nærmeste naboer.

  Kommunen vurderer, hvem der skal partshøres efter reglerne i forvaltningslovens § 19.

  Fristen for at indsende bemærkninger er som regel 14 dage. Herefter vurderer kommunen bemærkningerne og træffer afgørelse i sagen.

  Kommuneplan og lokalplaner

  Inden kommuneplan og lokalplaner vedtages, foretager kommunen en offentlig høring.

  Du kan se lokalplaner i høring på høringsportalen Bliv Hørt, og kommuneplanen kan du finde på frederiksberg.dk under Byplanlægning, se links nederst på siden.

  Yderligere informationer

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 


  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 20