Gå til hovedindhold

Naboorientering og høring

Nogle byggeprojekter skal i naboorientering eller partshøring, inden du kan få byggetilladelse.

Indhold

  Naboorientering

  Kræver dit byggeprojekt dispensation fra bestemmelser i lokalplan, skal vi ofte foretage naboorientering, inden vi kan give byggetilladelse. Vi vurderer, hvem der skal naboorienteres efter reglerne i planlovens paragraf 19 og 20.

  Fristen for at indsende bemærkninger er som regel 14 dage. Herefter vurderer vi bemærkningerne og træffer afgørelse i sagen.

  Partshøring

  Da Frederiksberg er tæt bebygget, vil mange byggeprojekter påvirke naboerne i større eller mindre grad. Derfor vil vi ofte foretage partshøring. Parterne er som regel de nærmeste naboer. Vi vurderer, hvem der skal partshøres efter reglerne i forvaltningslovens paragraf 19.

  Fristen for at indsende bemærkninger er som regel 14 dage. Herefter vurderer vi bemærkningerne og træffer afgørelse i sagen.

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme