Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstid og gebyr

Se sagsbehandlingstid for byggesager, og hvad du skal betale i gebyr for at få din byggesag behandlet.

Indhold

  Sagsbehandlingstid

  Sagsbehandlingstiden for en byggesag er cirka 7 uger fra vi har modtaget al nødvendigt materiale.

  Hvis byggesagen ikke er kompleks, kan sagsbehandlingstiden være helt ned til 2 uger. Omvendt, hvis det er nødvendigt at indhente tilladelse fra andre myndigheder eller anden lovgivning, kan sagsbehandlingstiden være længere end 7 uger.

  Byggesagsgebyr

  Når du søger om byggetilladelse, skal du betale et byggesagsgebyr, der svarer til den tid, som byggesagsbehandleren bruger på din byggesag.

  Timeprisen afhænger af, hvornår ansøgningen er modtaget:

  • For ansøgninger modtaget efter 1. januar 2024 er timeprisen 1.411 kroner.
  • For ansøgninger modtaget fra 1. juli 2022 til og med 31. december 2023 er timeprisen 835 kroner.
  • For ansøgninger modtaget før 1. juli 2022 er timeprisen henholdsvis 741 kroner for sagsbehandling frem til 31. december 2018 og 397 kroner for sagsbehandling derefter.

  Det er derfor vigtigt, at din ansøgning er korrekt udfyldt og vedlagt fyldestgørende materiale samt vedhæftet alle relevante tegninger og bilag.

  Du skal også betale byggesagsgebyr, hvis du får afslag på din ansøgning, eller hvis du trækker din ansøgning tilbage, før sagen er endeligt afsluttet.

  Vi opkræver byggesagsgebyret hos den tinglyste ejer af ejendommen. Gebyret forfalder til betaling og opkræves i 2. rater. Første rate af gebyret opkræves sammen med byggetilladelsen og omfatter den sagsbehandling, der er foretaget frem til byggetilladelsen. Anden rate af gebyret opkræves sammen med ibrugtagningstilladelsen og omfatter den efterfølgende sagsbehandling frem til sagens afslutning.

  Vi opkræver ikke byggesagsgebyr for sagsbehandling efter planloven. Hvis du søger om en planmæssig tilladelse til byggearbejder, der ikke kræver byggetilladelse, skal du altså ikke betale byggesagsgebyr.

  Udregning af byggesagsgebyret er vedtaget af Folketinget ved lov nummer 640, læs mere her. Gebyrets størrelse er fastsat af kommunalbestyrelsen, jævnfør Bygningsreglement 2018 paragraf 39 og pristalsreguleres hvert år 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger.

  Der har i nogle tilfælde været uoverensstemmelse i gebyropkrævningen, læs mere her.

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme