logo

Sagsbehandlingstid og gebyr

Se sagsbehandlingstid for byggesager, og hvad du skal betale i gebyr for at få din byggesag behandlet.

Indhold

  Sagsbehandlingstiden for en byggesag er cirka 7 uger, fra vi har modtaget al nødvendigt materiale.

  Hvis byggesagen ikke er kompleks, kan sagsbehandlingstiden være helt ned til 2 uger. Omvendt, hvis det er nødvendigt at indhente tilladelse fra andre myndigheder eller anden lovgivning, kan sagsbehandlingstiden være længere end 7 uger.

  Når du søger om byggetilladelse, skal du betale et byggesagsgebyr svarende til det antal timer, som byggesagsbehandleren bruger på din byggesag - timeprisen er 835 kroner per time. Det er derfor vigtigt, at din ansøgning er korrekt og vedhæftet relevante tegninger og bilag.

  Timeprisen har midlertidigt været sat ned til 397 kroner per time for byggesager modtaget i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2022. Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2022 besluttet, at vi igen skal opkræve fuld timepris for byggesager modtaget fra 1. juli 2022, altså 835 kroner per time.

  Du skal også betale byggesagsgebyr, hvis du får afslag på din ansøgning, eller hvis du trækker din ansøgning tilbage.

  Vi opkræver byggesagsgebyret hos den tinglyste ejer af ejendommen.

  Vi opkræver ikke byggesagsgebyr for sagsbehandling efter planloven. Hvis du søger om en planmæssig tilladelse til byggearbejder, der ikke kræver byggetilladelse, skal du altså ikke betale byggesagsgebyr.

  Udregning af byggesagsgebyret er vedtaget af Folketinget ved lov nummer 640. Gebyrets størrelse er fastsat af kommunalbestyrelsen.

  Der har i nogle tilfælde været uoverensstemmelse i gebyropkrævningen, se Links.

  Yderligere informationer

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 


  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 20