Gå til hovedindhold

Legeplads

Søg byggetilladelse til legeplads, der kan benyttes af mere end én bolig.

Indhold

  Søg byggetilladelse

  En legeplads, der kan benyttes af mere end én bolig, betragtes som offentlig tilgængelig. Derfor skal du søge byggetilladelse.

  Al byggeri skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet, også selvom det ikke kræver godkendelse eller byggetilladelse fra kommunen.

  I forbindelse med din ansøgning modtager vi personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger ved oprettelse og i sagsbehandling.  

  Kategorier af personoplysninger

  Navn, adresser, CPR-nummer, ejerforhold, foto og video, GPS-lokationer, helbred, matrikelnummer.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen. I det omfang vi benytter databehandlere til at behandle personoplysninger på vores vegne, er vi fortsat dataansvarlige og sikrer gyldig databehandleraftale.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, er omfattet af kommunens journaliseringspligt.

  Behandlingshjemmel

  Byggelov, Planlov, almindelige Forvaltningsretlige regler, lov om Byfornyelse, lov om Almene boliger, Boligreguleringsloven, Arkivlov.

  Dine rettigheder

  Du har ret til efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21:

  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse.
  • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

  Du har ret til at klage til Datatilsynet.

  Databeskyttelsesrådgiver

  Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme