Gå til hovedindhold

Sammenlægge lejligheder

Søg tilladelse til at sammenlægge lejligheder.

Indhold

  Vil du sammenlægge lejligheder, skal du:

  • Først søge juridisk godkendelse efter lov om boligforhold.
  • Herefter i nogle tilfælde også søge byggetilladelse.
  • Skal du ikke søge byggetilladelse, skal du i stedet informere Bygnings- og Boligregistret (BBR).

  Du kan normalt få tilladelse til sammenlægning, hvis det samlede bruttoetageareal bliver højst 145 kvadratmeter. Bliver arealet større, gælder der særlige regler.

  Send din ansøgning i PDF-format til By, Byggeri og Ejendom vedhæftet relevant materiale.

  Sammenlægningen skal være udført inden for 1 år fra godkendelsen er givet. Er den ikke det, bortfalder godkendelsen.

  Lejelejlighed vedhæftes:

  • Fuldmagt fra udlejningsejendommens ejer, der giver dig tilladelse til at lægge lejelejlighederne sammen.
  • Erklæring om, at du som lejer er indforstået med sammenlægningen, og at du ønsker at overtage det samlede lejemål .
  • Erklæring om, at du som lejer fraflytter frivilligt, se link nederst på siden, eller kopi af tidsbegrænset lejekontrakt.

  Andelslejlighed vedhæftes:

  • Fuldmagt fra andelsboligforeningen, der giver dig tilladelse til at lægge andelslejlighederne sammen.
  • Kopi af købsaftale/overdragelsesaftale for andelslejlighederne med købers, sælgers og andelsboligforeningens underskrift.

  Ejerlejlighed vedhæftes:

  • Kopi af købsaftale.
  • Hvis ejerforeningen kræver det: Fuldmagt fra ejerforeningen, der giver dig tilladelse til at lægge ejerlejlighederne sammen og udføre nødvendige byggearbejder. Der kan være bestemmelser i ejerforeningens vedtægter, der begrænser muligheden for at sammenlægge lejligheder.

  Du skal søge byggetilladelse, hvis du:

  • Ændrer på forudsætningerne for ejendommens brandmæssige forhold. Et eksempel er, hvis du sammenlægger lejligheder i to forskellige opgange, eller hvis den sammenlagte lejlighed får et brutto etageareal på over 150 kvadratmeter - det kræver, at du tilknytter en certificeret brandrådgiver.
  • Ændrer på, hvordan de bærende konstruktioner virker. Et eksempel er, hvis du bryder igennem en bærende væg eller river den ned.

  Hvis du sammenlægger lejligheder, der ligger ovenover hinanden, og du vil lave hul i etagedækket for at etablere en intern trappe, så vil det normalt ikke kræve byggetilladelse, hvis du etablerer trappen imellem de bærende bjælker i etagedækket.

  Skal du ikke søge byggetilladelse, skal du i stedet informere Bygnings- og Boligregistret (BBR), både før du påbegynder sammenlægningen, og efter du har gennemført sammenlægningen. Vær opmærksom på, at lejligheden får ny adresse. I nogle tilfælde bliver adressen på omkringliggende boliger også ændret. Adresseændring har betydning for tinglysning på boligenheder og andre offentlige registre.

  Du kan muligvis få tilladelse til at sammenlægge beboelseslejligheder til et samlet bruttoetageareal større end 145 kvadratmeter:

  • Hvis der ud fra en konkret socialfaglig eller lægefaglig vurdering er særlige sociale eller sundhedsmæssige forhold for et af husstandens medlemmer, der stiller særlige krav til boligens størrelse.
  • Hvis ejendommen er opført som enfamiliehus (opført som og benyttet til bolig for én husstand), eller som en oprindelig ”stor” lejlighed, der tilbageføres.
  • Hvis ejendommen ikke er opført som enfamiliehus, men ud fra en konkret arkitektonisk vurdering kan opfattes som et enfamiliehus. Desuden om ejendommen vil optræde naturligt som enfamiliehus i forhold til de omkringliggende ejendomme. Klima- Plan og Boligudvalget behandler din ansøgning og beslutter, om du kan få tilladelse.

  Se referat fra Kommunalbestyrelsen 20. marts 2023.

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme