logo

Søg byggetilladelse til carport, garage og udhus

Søg byggetilladelse til carport, garage eller udhus og læs i hvilke tilfælde, du ikke behøver at søge byggetilladelse. OBS! Alle bilag til ansøgningen skal indsendes i PDF-format.

Indhold

  Søg byggetilladelse

  Inden du bygger, skal du undersøge om der er en lokalplan, som gælder for din grund. Lokalplanen kan være afgørende for, hvor meget du må bygge, uden det tæller med i bebyggelsesprocenten.

  For enfamiliehuse og dobbelthuse regnes de første 35 eller 50 kvadratmeter af carporte, garager og udhuse ikke med i bebyggelsesprocenten. Om tallet er 35 eller 50 kvadratmeter kan afhænge af, hvornår en eventuel lokalplan er vedtaget.

  For kædehuse og rækkehuse regnes de første 20 kvadratmeter ikke med i bebyggelsesprocenten.

  Det er det samlede areal af småbygninger, der er afgørende for bebyggelsesprocenten.

  Al byggeri skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet, også selvom byggearbejdet ikke kræver godkendelse eller byggetilladelse fra kommunen.

  • Vil du bygge noget, som ikke overholder lokalplanen, skal du søge om dispensation.

  • Vil du bygge noget, som ikke overholder byggeretten i bygningsreglementet, skal du søge om byggetilladelse.

  Vi foretager herefter en helhedsvurdering og træffer en afgørelse. Desuden skal vi enten orientere eller partshøre berørte naboer.

  Du må ikke gå i gang med byggeriet, før du har fået en dispensation eller en byggetilladelse.

  Du skal søge om byggetilladelse til garager, carporte, udhuse og andre sekundære bygninger:

  • Hvis det samlede areal af bygningerne overstiger 50 kvadratmeter.

  • Hvis du vil bygge garage eller carport, der er integreret i en primær bygning.

  Selv når byggearbejdet kan udføres uden byggetilladelse, skal det overholde bestemmelserne i bygningsreglementet og udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 Brand. Tinglyste servitutter og lokalplaner skal overholdes, i det omfang de gælder for det pågældende arbejde. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end i bygningsreglementet, er det altid lokalplanen eller byplanvedtægten, der gælder.

  Det er til enhver tid ejendommens ejer, der er ansvarlig for, at byggeriet er lovligt.

  Når byggeriet er afsluttet, skal du indberette bygningernes areal, opførelsesår, materiale og tagmateriale til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

  Du skal søge om byggetilladelse til garager, carporte, udhuse og andre sekundære bygninger:

  • Hvis det samlede areal af bygningerne overstiger 50 kvadratmeter.

  • Hvis du vil bygge garage eller carport, der er integreret i en primær bygning.

  Selv når byggearbejdet kan udføres uden byggetilladelse, skal det overholde bestemmelserne i bygningsreglementet og udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 Brand. Tinglyste servitutter og lokalplaner skal overholdes, i det omfang de gælder for det pågældende arbejde. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end i bygningsreglementet, er det altid lokalplanen eller byplanvedtægten, der gælder.

  Det er til enhver tid ejendommens ejer, der er ansvarlig for, at byggeriet er lovligt.

  Når byggeriet er afsluttet, skal du indberette bygningernes areal, opførelsesår, materiale og tagmateriale til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

  Yderligere informationer

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 


  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 20