Gå til hovedindhold

Regler for mellemstore olietanke

Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter.

Indhold

  Tankene skal have installeret volumenmåler eller timetæller. På aftapningsanlæg skal der anvendes volumenmåler. På andre typer anlæg (for eksempel fyringsanlæg) kan der anvendes timetæller – forbruget beregnes her ud fra dysens driftstid.

  Den lovpligtige beholdningskontrol skal du udføre ud fra det aflæste eller beregnede forbrug. Det skal du gøre mindst hver 14. dag. Du skal føre en journal over målinger og regnskab.

  Du skal foretage en vurdering af, om der er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal du informere Frederiksberg Kommune og finde årsagen til afvigelsen.

  Anlæg med enkeltvæggede olietanke skal inspiceres og tæthedsprøves med følgende intervaller:

  • Hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 10. år
  • Hvis tanken ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 5. år

  Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankenes rørsystemer. Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, bortfalder kravet om tæthedsprøvning af tank og rørsystem dog. 

  Hvis tank og rørsystemer er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem, bortfalder kravet om tæthedsprøvning og inspektion.

  Inspektionen og den tilhørende tilstandsrapport skal være udført efter retningslinjer, som er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, og af en særlig sagkyndig. Sidstnævnte medfører, at tankejeren/-brugeren skal sikre sig, at den udførende har erfaring eller uddannelse indenfor området.

  Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør (for eksempel rør, der både er galvaniserede og plasttape-beviklede) senest 30 år efter installation. Rør, der er installeret for mere end 30 år siden, havde dog en frist indtil 31. december 2010.

  Yderligere information

  Kontakt

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4151

  For borgere: Send sikker digital post til Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Miljø