Gå til hovedindhold

Regler for mindre olietanke

Læs om, hvordan og hvornår du skal sløjfe en lille olietank på din grund. En lille olietank er på under 6.000 liter.

Indhold

  Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

  Tanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest 31. august 2008.

  Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.

  Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest 31. august 2008.

  Overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

  Tanke, som overskred aldersgrænsen inden 31. august 2008, skulle være sløjfet senest 31. august 2008.

  Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.

  Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

  Tanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest 31. marts 2010. 

  Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret.

  Nedgravede tanke af plast skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, dog senest 31. marts 2015 hvis fabrikationsåret ikke er kendt eller kan fastlægges. 

  Plasttanke, som overskrider aldersgrænsen på 45 år inden 31. marts 2015, skal sløjfes senest 31. marts 2015.

  Nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

  Kontakt

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4151

  For borgere: Send sikker digital post til Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Miljø