Gå til hovedindhold

Cykeloprydning

På denne side kan du læse om kommunens cykeloprydnings-ordning, hvor cykler der har henstået i længere tid, mærkes af og efter 4 uger fjernes. Du kan også finde oplysninger om cykel-oprydning på private arealer.

Indhold

  Varsling

  Vi anbefaler, at I varsler beboerne i boligforeningen senest 14 dage før en cykeloprydning. I varslingen bør I angives en dato eller et tidsrum for opmærkningen, og hvordan oprydningen vil foregå. Ligeledes bør I angive, hvornår cyklerne tidligst fjernes. 

  Hvilke cykler skal mærkes?

  Alle cykler på boligforeningens areal skal som udgangspunkt mærkes. Det gælder cykler, der står i stativer eller op ad både indre og ydre husmure og i cykelkældre på privat areal. Det gælder ikke cykler i stativ monteret på fortov eller vejbane, med mindre selve vejen også er privat.

  Hvordan skal cyklerne mærkes?

  Vi anbefaler, at cyklerne opmærkes tydeligt.

  Boligforeningen kan vælge at mærke cyklerne op og derefter bede beboerne fjerne opmærkningen, hvis cyklen tilhører dem. Cykler med mærkning kan herefter fjernes. Alternativt kan boligforeningen vælge at bede beboerne opmærke egen cykel, således at umærkede cykler fjernes.

  Uanset hvilken metode I benytter, må mærkningen ikke skade cyklen. Vær opmærksom på at visse typer klistermærker kan skade cyklens maling. 

  Hvor længe skal cyklerne stå, før de må fjernes?

  Vi anbefaler at cyklerne skal være mærket i 4 uger, inden de fjernes. I sommerperioden bør perioden forlænges med 2 uger.

  Hvem afhenter cyklerne?

  Frederiksberg Kommune kan ikke hjælpe med bortskaffelse af cykler. Dette skal boligforeningen selv stå for ved at anmelde cyklerne til Politiets Hittegodskontor.
  Udfyld formularen på politi.dk/cykler-og-koeretoejer/indberet-efterladte-cykler-og-knallerter

  For spørgsmål vedrørende dette kontakt venligst hittegodskontoret på mail kbh-lost@politi.dk eller telefon 3874 8822.

  Københavns Politi har udliciteret afhentningen af cykler til Coor Service Management, og det er derfor Coor, der står for den praktiske del af cykelafhentningerne. Boligforeningerne må ikke selv køre cykler til skrot, på genbrugspladsen eller videresælge cyklerne. Boligforeningens beboere må som privatpersoner gerne bortskaffe deres egne cykler ved at køre dem på en genbrugsstation eller donere dem til almennyttige formål. I enkelte tilfælde kan Coor efterlade beskadigede cykler (med en vurderet værdi under 500 kr.) i boligforeningen. De cykler, Coor har vurderet og efterladt, må boligforeningen gerne køre til skrot efterfølgende.

  Årlig cykeloprydning i hele kommunen

  Vi mærker som udgangspunkt cykler på offentlige arealer, der ikke ser ud til at blive brugt.

  Efter 4 uger indsamler vi de cykler, som stadig har ubrudt mærkering, hvorefter de overdrages til Københavns Politis Hittegodskontor.

  Mærkaterne, som benyttes til opmærkning, vil altid bære Frederiksberg Kommunes logo og kontaktinformationer og skader ikke cyklen. Oplever du andre mistænkelige mærkater på cyklerne, bedes du rette henvendelse til Københavns politi.

  Cykeloprydning ved metrostationer

  Som udgangspunkt foretages cykeloprydning ved metrostationerne én gang om måneden. Dette gøres for at optimere forholdene for de mange pendlere, da koncentrationen af cykler i disse områder ofte er store.

  Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ser en efterladt cykel på et offentligt areal?

  Hvis du ser en herreløs cykel, kan du, hvis den har været efterladt i mere end 10 dage og tydeligt bærer præg af at være enten stjålet eller opgivet af ejeren, melde den til politiet. Du kan via politiets app selv kontrollere om cyklen er efterlyst som stjålet. Du bedes så vidt muligt udfylde samtlige felter i kontaktformularen. Er der tale om flere cykler/ knallerter, bedes du oplyse art, mærke, farve og stelnummer for alle cykler/knallerter. Du må gerne flytte cyklen/knallerten til et mere sikkert opbevaringssted, men af hensyn til afhentning, skal cyklen stå frit tilgængeligt. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 10 dage fra anmeldelse til afhentning og, at der ikke udbetales findeløn for hittegodscykler og knallerter. Anmeldelse til Københavns Politi skal ske på politi.dk/cykler-og-koeretoejer/indberet-efterladte-cykler-og-knallerter

  Kontakt

  Byliv og Drift - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø