Gå til hovedindhold

Privat beplantning mod vej og træer på egen grund

Som grundejer skal du vedligeholde din beplantning, der vender ud mod offentlig vej.

Indhold

  Du er som grundejer forpligtet til at vedligeholde din beplantning ud mod vejareal, så færdslen til enhver tid sikres.

  Du er samtidig forpligtet til at friholde skilte, belysning, brandhaner med videre fra beplantning.

  Hvis din beplantning er til gene for forbipasserende på fortovet eller trafikken på vejen, eller den dækker over skilte, belysning og brandhaner, kan du som ejer af en ejendom blive pålagt af kommunen at vedligeholde din beplantning.

  Efterkommer du ikke kommunens krav inden for den fastsatte tidsfrist, har kommunen lov til at lade arbejdet udføre på din regning.

  Når din beplantning beskæres, skal den overholde reglerne for fritrumsprofil. Det vil sige:

  At beplantningen skal klippes, så der er fri passage på fortovet på mindst 1,5 meter i bredden
  At beplantningen skal klippes, så der er en frihøjde på mindst 2,30 meter over fortov og cykelsti
  At beplantningen skal klippes, så der er en frihøjde på mindst 4,50 meter over kørebanen.
  En hæk, der grænser op til offentlige arealer, må ifølge hegnsloven og vejlovgivningen ikke blive så bred og høj, at den er til gene for forbipasserende eller trafikken.

  Der gælder særlig regler for private træer, der er ældre end 25 år. Du skal være opmærksom på, at de fleste private træer over 25 år er beskyttet af lokalplaner, men også i kommuneplanen er træerne prioriteret.

  Er træerne på din matrikel omfattet af en lokalplan, må du ikke beskære eller fælde træerne uden skriftlig tilladelse fra Kommunalbestyrelsen: Opgaven varetages konkret af kommunen, der giver tilladelser og afslag på beskæring på vegne af Kommunalbestyrelsen.

  Kontakt

  Byliv og Drift - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø