Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Den lille p-guide

Er du i tvivl om, hvor du må parkere på offentlige og private fællesveje? Med denne lille p-guide kan du hurtigt få overblik over de vigtigste regler.

Indhold

  Vejkryds 10 meter regel P-guide

  Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller inden for 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

  Vær opmærksom på at 10-meterreglen ikke afmærkes på Frederiksberg.

  Afmærkning p-guide

  Et køretøj skal ved parkering anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant - medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Husk at se efter øvrige restriktioner.

  Parkering ved fodgængerfelt

  Du må ikke standse eller parkere på et fodgængerfelt eller inden for 5 meter før fodgængerfeltet i færdselsretningen.

  De 5 meter gælder også, selvom der er lysreguleret.

  Du må ikke standse eller parkere ud for en cykelsti-udkørsel eller mindre end 5 meter foran udkørslen.

  En cykelsti-udkørsel anlægges ofte overfor en sidevej på den modsatte side af vejen, således at cyklister kan svinge af cykelstien og køre ind på sidevejen. Ved en sådan cykelsti-udkørsel er kantstenen forsænket.

  Køretøjer med en tilladt totalvægt under 3.500 kg. må standses og parkeres delvis på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning. Det er ikke tilladt at standse eller parkere helt på fortov og helt eller delvis på cykelsti.

  Du må ikke parkere foran en ind- og udkørsel.

  Du må ikke standse eller parkere ved en spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 meter, og der ikke er en punkteret linje mellem køretøjet og spærrelinjen.

  Du må ikke standse eller parkere på en strækning, hvor kørebanen før et vejkryds er inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer. Eller inden for 5 meter før begyndelsen af spærrelinjerne.

  Parkeringszone starter: Når du har passeret skiltet, er du inde i et parkeringszonen. I parkeringszonen skal køretøjet  være  digitalt registreret og betale ved parkeringens start. 

   

  Parkeringszone ophører: Når du har passeret skiltet, er du ude af et parkeringszonen.

  P-infotavle: Du befinder dig i en parkeringszone, hvor køretøjet skal være digitalt registreret og betale ved parkeringens start. 

  Lokal tidsbegrænsning: Parkering er tidsbegrænset til 30 minutter mellem kl. 09.00 og kl. 18.00 på hverdage og mellem kl. 09.00 og kl. 15.00 på lørdag. Vær opmærksom på at parkeringsbillet eller parkeringslicens ikke fritager for den lokale tidsbegrænsning. Udenfor de angivne tidsrum gælder de almindelige zonebestemmelser.

  Lokale tidsbegrænsninger findes oftest på forretningsstrøgene. Vær opmærksom på at perioden, hvor den lokale tidsbegrænsning gælder, kan variere.

  Hvor der er en lokal tidbegrænsning, skal køretøjets parkeringsskive sættes ved parkeringens start. Der må kun parkeres i den angivne tid. Herefter skal køretøjet køres væk. 

  Udenfor den lokale tidsrestriktion skal køretøjet være digitalt registeret enten med licens eller billet. 

   

  Hovedtavlen angiver, at parkeringspladsen er reserveret til el- og plugin hybridbiler. Reservationen til el- og plugin hybridbiler er angivet ved ladesymbol på tavlerne.

  Undertavlen, hvoraf ladesymbolet ligeledes fremgår, angiver at parkering for el- og plugin hybridbiler er tidsbegrænset til tre timer mellem kl. 09.00 og kl. 20.00 på hverdage og om lørdagen, og at pladsen uden for de ovennævnte tidsrum fortsat er reserveret til el- og plugin hybridbiler, dog uden tidsbegrænsning. 

  Der må på den/de reserverede pladser derfor kun henstilles el- og plugin hybridbiler.

  I tidsbegrænsningen skal du ved parkeringens start benytte parkeringsskiven. Udenfor tidsbegrænsningen skal bilen være digitalt registreret enten med licens eller billet. 

   

  P-symbolet angiver, at pladsen/strækningen er beregnet for parkering. Ladesymbolet på p-tavlen angiver, at pladsen/strækningen kun må benyttes til standsning og parkering af elbiler og plugin-hybridbiler. Reservationen til elbiler og plugin-hybridbiler gælder også, selvom der ikke er opsat en ladestander. 

  Bilen skal være digitalt registreret enten med licens eller billet fra parkeringens start. 

  I parkeringskældrene på Langelands Plads, Falkoner Plads/Sylows Alle, Henrik Steffens Vej og Dirch Passers Alle/Livas Have er der indført lokaltidsbegrænsning 7 dage/168 timer med henblik på at undgå sæsonbetonet parkering samt langtidsparkering.

  Parkerede biler og motorcykler skal fortsat være digitalt registreret og betale for parkering enten i form af billet eller licens. 

  Digital parkeringsbillet eller licens dispenserer ikke for tidsbegrænsningen på 7 dage/168 timer. 

  Ved tidsbegrænset parkering skal du bruge p-skive. Det gælder, der hvor der er en lokal tidsrestriktion. 

  Sæt p-skiven til udløbet af det kvarter, du har parkeret inden for. Hvis du for eksempel parkerer klokken 11.37, så sæt p-skiven til klokken 11.45.

  Det er vigtigt, at din p-skive er intakt.

  I parkeringszonen skal du lade din bil digitalt registrere fra parkeringens start. 

  Kontakt

  Frederiksberg Parkering - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4035

  For borgere: Send sikker digital post til Parkering

  For virksomheder: Send sikker digital post til Parkering