Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Bestil parkeringslicens

På denne side kan du bestille en beboer-, pendler- eller erhvervslicens, som du kan bruge, hvis du bor eller arbejder på Frederiksberg.

Indhold

  Der er 1. oktober 2023 trådt nye parkeringsregler i kraft. Alle licenser købt før den 1. oktober 2023 er fortsat gældende og til den pris og periode, som licensen er købt for.

  Du kan læse om den nye parkeringsaftale her.

  Bestil licens

  OBS! Der kan være udfordringer med især at bestille beboerlicens, da adgangen til SKAT's motorregister ikke fungerer optimalt. Hvis der søges beboerlicens, vil man blive bedt om at vedhæfte dokumentation. Det kan eksempelvis være et billede af bilens registreringsattest eller dokumentation for, at man bor i Frederiksberg Kommune. For alle licenstyper kan det betyde, at man selv skal skrive bilmærke og model. 

  Du skal have følgende ting klar, inden du går i gang med at bestille en licens:

  • MitId.
  • Registreringsnummer på din bil.
  •  CPR- eller CVR-nummer, hvis du bor eller har virksomhed i p-zonen.
  • Navn, adresse og CVR-nummer på arbejdsgiver som dokumentation for, at din arbejdsplads ligger i p-zonen. Dokumentationen kan for eksempel være uddrag af lønseddel, der vedhæftes ansøgningen som pdf-fil.
  • Leasing- eller lejekontrakt
  • Udfyldt og underskrevet enebrugererklæring
  • Betalingskort

  Når du modtager en kvittering, er licensen gyldig fra bestillingstidspunktet i den anførte licensperiode. Din parkeringslicens gælder kun til det køretøj det registreringsnummer), som licensen er udstedt til. Cityassistenternes (parkeringsvagternes) kontrol foretages ved at scanne nummerpladen.

  I forbindelse med at Frederiksberg Kommune registrer personoplysninger om dig i forbindelse med udstedelse af parkeringslicens eller parkeringsbillet, bliver vi dataansvarlig for dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: identificere dig som ejer af bilen, hvis det er et krav for licenstypen, om du arbejder i en virksomhed eller ejer en virksomhed beliggende på Frederiksberg.

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesloven artikel 6, stk. 1, litra e, databeskyttelsesloven § 8, stk. 1 § 11, færdselslovens § 122a og bekendtgørelse nr. 877 af 25. juni 2018 om vejmyndighedernes parkeringskontrol samt § 90 stk. 1 og 2 i lov om offentlige veje (betalingsparkering). Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien almindelige personoplysninger (fx navn, bilens reg.nr, din adresse) strafbare forhold (afgiften) og eventuel følsomme personoplysninger i sager om handicap, hvor det er relevant for sagens behandling.

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger, i det omfang det er relevant, til andre myndigheder herunder Gældsstyrelsen, Politi med flere.

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35 - 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller via mail dt@datatilsynet.dk.

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att: databeskyttelsesrådgiver.

  Generelt om beboerlicens

  En beboerlicens gælder for 1 år ad gangen og koster 250, 500 eller 750 kroner afhængigt af energiklasse. Licensen gælder kun til den bil, den er udstedt til. Med en beboerlicens må du parkere på alle offentlige veje.

  Hvis du har en elbil koster licensen 50 kroner årligt. 

  Hvis du har en motorcykel koster licens 250 kroner årligt. 

  Du kan højst have 2 beboerlicenser per person over 18 år. For køretøj nr. 2 betales dobbelt takst på alle typer af kørertøjer.

  For at kunne købe en beboerlicens på Frederiksberg, skal du have folkeregisteradresse på Frederiksberg og opfylde et af de følgende kriterier:

  • Du står registreret som primær ejer og/eller primær bruger på bilens registreringsattest.
  • Du bruger din firmabil til privatkørsel.
  • Du har en lejet/leaset bil, der også bruges til privatkørsel.

  Er du beboer og låner eller lejer en bil uden at være registreret ejer eller bruger, eller har du en logerende eller gæster med længere ophold, kan du 8 gange én uge per kalender år købe beboerlicens til 110 kroner per gang.

  Jeg har en lejet/leaset bil/motorcykel, som jeg bruger til privatkørsel

  Hvis bilen er lejet/leaset, og du ikke står som primær bruger af bilen i Motorregistret, skal du vedhæfte leje/leasingkontrakten. Det er leje- eller leasingtager med folkeregister adresse på Frederiksberg, som kan søge licensen. Hvis der er tale om en minileasing, følger licensperioden leasingperioden. 

  Privat (mellem private personer) indgåede kontrakter, hvor leje- eller leasingudbyder ikke normalt udlejer eller leaser biler ud godkendes ikke.

  Jeg har firmabil eller firmamotorcykel, som jeg må benytte til privatkørsel

  Du skal vedhæfte en udfyldt og underskrevet enebrugererklæring, som dokumentation. Bilen skal være registreret i firmaets cvr. nummer. Du finder enebrugererklæringen her på siden under yderligere information. 

  Jeg bor på Frederiksberg, kører i firmabil eller firmamotorcykel, men ikke til privatkørsel

  Hvis du bor på Frederiksberg og kører til og fra dit arbejde udenfor kommunen i en firmabil, som du parkerer ved din bopæl, kan du købe en licens "beboer med firmabil". Den koster 600 kroner om måneden.

  Jeg er lige flyttet til Frederiksberg

  Du kan først bestille beboerlicens, når din flytning er registeret i Folkeregisteret. Når du logger dig ind med din MitId, skal din adresse på Frederiksberg fremgå. Hvis du melder flytning i god tid, vil adressen være ændret den dato, du har skrevet ind som din flyttedato. Der kan gå op til 8 dage fra din anmeldelse af flytning, før flytningen er registreret. 

  Jeg arbejder på Frederiksberg

  Du kan købe pendlerlicens, hvis dit arbejdssted er placeret på Frederiksberg. En pendlerlicens koster 600 kroner om måneden, og du kan købe op til 6 måneder ad gangen.

  Pendlerlicens kan også købes for enkeltstående dage. Den koster 50 kroner per dag. Pendlerlicens til enkeltstående dage skal købes mindst to dage før, licensen skal benyttes.

  Når du bestiller pendlerlicens, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du skal vedhæfte dokumentation for, at din arbejdsplads ligger i p-zonen. Dokumentationen må højst være 3 måneder gammel. Virksomhedens navn, adresse på Frederiksberg og CVR-nummer skal fremgå af dokumentationen. Du kan for eksempel bruge din lønseddel, hvor du eventuelt overstreger din indkomst.

  Bruttolønsordning

  Der kan ikke aftales en bruttolønsordning om parkeringslicens på Frederiksberg. For at kunne blive omfattet af en skattemæssig bruttolønsordning stilles der krav om, at medarbejdere og arbejdsgivere aftaler en lønomlægning, som løber over hele lønaftaleperioden eller som minimum i 12 måneder, og at arbejdsgiveren stiller godet til rådighed. Medarbejderen må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.

  Jeg har virksomhed på Frederiksberg

  Du kan købe erhvervslicens, hvis din virksomhed har firmaadresse på Frederiksberg, og bilen er registreret i firmaets navn med adresse på Frederiksberg. Du kan købe erhvervslicens til alle virksomhedens biler. Erhvervslicensen koster 1.500 kroner om året per bil. Du skal logge ind med digitalnøglefil eller mail for at bestille erhvervslicensen. Hvis bilen er leaset, skal du bestille erhvervslicens - leaset, og du skal vedhæfte leasingkontrakten.

  Det skal fremgå af leasingkontrakten, at det er virksomheden med adresse på Frederiksberg, som leaser bilen.

  Hvordan fornyer jeg en licens?

  Cirka 10 dage før p-licensen udløber, vil du modtage en SMS og/eller mail om, at din parkeringslicens skal fornyes. Dette er en service, men du skal være opmærksom på, at det altid parkantens ansvar at have korrekt licens eller billet. Benyt vores selvbetjeningsløsning her på siden "Bestil licens". Husk at den nye p-licens skal have startdato dagen efter den gyldige licens udløber.

  Kan jeg ændre min parkeringslicens, hvis jeg har får ny bil/motorcykel, lånebil eller lånemotorcykel og har beboerlicens?

  Hvis det er en lånebil eller motorcykel i forbindelse med værkstedsbesøg, kan du ikke selv gøre det, hvis du har beboerlicens. Du skal derfor kontakte os per telefon, eller du kan sende en mail. Hvis du sender en mail, er lånebilen eller motorcyklen dækket af licensen fra modtagelsen af mailen. Kontaktoplysningerne finder du nederst på siden.

  Hvis du har fået ny bil eller motorcykel, bør du selv kunne gøre det. Du skal benytte funktionen "Skift aktivt køretøj - under dine aktive licens/licenser" ved at logge ind på vores selvbetjeningsløsning "Bestil licens", som du finder her på siden.

  Hvis det er beboerlicens med enebrugererklæring eller leasingkontrakt, skal du vedhæfte dokumentation - ny enebrugererklæring eller leasingkontrakt. Du skal benytte funktionen "Skift aktivt køretøj - under dine aktive licens/licenser" ved at logge ind på vores selvbetjeningsløsning "Bestil licens", som du finder her på siden. 

  Hvis du er fraflyttet Frederiksberg Kommune kan du ikke få foretaget bilskifte - gælder også motorcykel - hverken i forbindelse med lånebil eller ny bil gælder også motorcykel, da du ikke længere er beboer i Frederiksberg Kommune, og derfor ikke længere berettiget til beboerlicens. 

  Hvis du af en eller anden ikke selv kan foretage bilskiftet gælder også motorcykel, kan du kontakte os per telefon, eller du kan sende en mail. Hvis du sender en mail, er du dækket af licensen fra modtagelsen af mailen. Kontaktoplysninger finder du nederst på siden. 

  Kan jeg ændre min p-licens til pendlerlicens, erhvervslicens eller andre typer licenser? 

  Hvis du har pendler, erhvervs- eller beboerlicens til firmabil, skal du selv foretage bilskiftet gælder også motorcykel, uanset om det er til en ny bil eller lånebil. Du skal benytte funktionen "Skift aktivt køretøj - under dine aktive licens/licenser" ved at logge ind på vores selvbetjeningsløsning "Bestil licens", som du finder her på siden. Kræver licenstypen dokumentation - eksempelvis pendlerlicens - skal du vedhæfte dokumentation, som når du bestiller licensen.

  Jeg har mere end én bil. Kan jeg få parkeringslicenser til flere biler?

  Du kan højst have to beboerlicenser per person over 18 år. 

  Jeg har solgt min bil eller motorcykel. Skal jeg afmelde min licens?

  Ja - men hvis du køber en ny bil eller motorcykel, kan du foretage et bilskifte på licensen til den nye bil eller motorcykel. Licensen er herefter gyldig til den nye bil/motorcykel i den resterende tid af licensens gyldighedsperiode.

  Hvis du ikke får ny bil eller motorcykel, kan du opsige licensen via vores selvbetjeningsløsning - Bestil licens. Når du er logget ind, skal du gå ind under aktive licenser. Her klikker du på den aktive licens, som du vil opsige. 

  Opsigelsen er gyldig fra den dag, du opsiger licensen.

  Der refunderes ikke for den resterende periode.

  Kan jeg få refunderet beboerlicensen/erhvervslicensen eller den "gamle" el- og plugin hybridbilslicens, hvis jeg afmelder den inden for gyldighedsperioden?

  Hvis du opsiger din beboerlicens/erhvervslicens/el- og plugin hybridlicens i gyldighedsperioden, bliver den resterende periode ikke refunderet. Opsigelsen er gyldig fra den dag, du opsiger licensen. 

  Du opsiger licensen ved at logge ind i vores selvbetjeningsløsning "Bestil licens" Du skal benytte funktionen "Opsig licens" - under dine aktive licenser. 

  Det samme gælder, hvis du har købt forkert licenstype, eller hvis du ikke alligevel skulle have haft beboerlicens. Hvis licensen er startet eller afsluttet - refunderes den ikke. 

  Licensen opsiges ikke automatisk ved fraflytning, men du bør selv opsige licensen når du flytter fra Frederiksberg. 

  Kan jeg få refunderet min pendlerlicens eller min licens til firmabil, som ikke må benyttes til privat kørsel?

  Ja - men kun hele ubenyttede måneder. Du skal selv opsige licensen via vores selvbetjeningsløsning  - Bestil licens. Når du er logget ind, skal du gå ind under aktive licenser. Her klikker du på den aktive licens, som du vil opsige. 

  Opsigelsen er gyldig fra den dag, du opsiger licensen, og opsigelsen skal foretages senest den dato, hvor licensen er gyldig fra (startdato). Herefter refunderes hele ubenyttede måneder.

  Hvis du har købt forkert licenstype, hvis du ikke alligevel skulle have haft licensen, eller hvis licensen er startet eller afsluttet - refunderes den ikke.

  Jeg har købt en bil med den tidligere ejers parkeringslicens. Kan jeg fortsat benytte parkeringslicensen?

  Ja, parkeringslicens gælder for det registreringsnummer, den er udstedt til. Så hvis sælger er indforstået og ikke vil omregistrere parkeringslicensen til anden bil eller motorcykel, kan du godt køre videre med den. Du skal dog være opmærksom på, at da licensen står i den tidligere ejers navn, kan denne til enhver tid opsige licensen. Du vil ikke modtage orientering om, hvis dette sker. Derudover skal du være opmærksom på, at du ikke vil få en reminder, når licensen er ved at udløbe, og det er tid til at bestille en ny licens. Denne går til den tidligere ejer.

  Kan jeg bestille beboerlicens til en udenlandsk bil?

  Ja, det kan du godt. Du skal vedhæfte SKAT's godkendelse for, at bilen eller motorcyklen må være i Danmark, og du skal være opmærksom på, at bilen ikke kan tjekkes i det danske motorregister. Derfor skal du selv skrive mærke og model ind.

  Kan jeg bestille billet eller andre licenser end beboerlicens til en udenlandsk bil eller motorcykel?

  Ja, det kan du godt. Du skal være opmærksom på, at bilen eller motorcyklen ikke kan tjekkes i det danske motorregister, men du kan stadig fortsætte din bestilling. Derfor skal du selv skrive mærke og model ind.

  Hvad kan årsagen være til at jeg får fejl, når jeg bestiller ny licens?

  Der kan være flere muligheder:

  • Du har ikke sat startdatoen korrekt. Du skal sætte startdatoen til dagen efter, at din nuværende licens udløber.
  • Du har valgt forkert licenstype - energiklasse
  • Din adresse kan ikke verificeres (hemmelig adresse) eller der er uoverensstemmelse mellem din adresse og oplysninger i motorregisteret. Har du folkeregisteradresse på Frederiksberg, skal du vedhæfte et billede af dit sundhedskort eller registreringsattesten på din bil. Leaser/lejer du bilen skal du vedhæfte leasing- eller lejekontrakten.
  • Er det en firmabil, som du må benytte til privatkørsel, skal du vedhæfte en udfyldt og underskrevet enebrugererklæring. Enebrugererklæringen finder du nederst på denne side under yderligere information. 

  Skal jeg købe licens til min knallert eller trailer?

  Nej. Du skal ikke købe licens til en trailer. En trailer må kun holde på Frederiksberg i 12 timer. 

   

  Yderligere information

  Kontakt

  Frederiksberg Parkering - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4035

  For borgere: Send sikker digital post til Parkering

  For virksomheder: Send sikker digital post til Parkering