Gå til hovedindhold

Betal eller klag over parkeringsafgift (p-bøde)

Her kan du betale din parkeringsafgift og læse mere om dine muligheder for at klage over afgiften. Siden gælder kun for de p-afgifter, du har modtaget fra Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Jeg ønsker at betale min parkeringsafgift

  Sådan gør du

  Vær at vide inden du betaler din p-afgift (p-bøde)

  Når du vælger at bruge linket ”Jeg ønsker at betale min parkeringsafgift” videresendes du til Frederiksberg Kommunes betalingsløsning; ’Min betalingsoversigt’. Her kan du betale dine regninger til Frederiksberg Kommune, som for eksempel en parkeringsafgift. Du kan med fordel have følgende oplysninger klar:

  • Bilens registreringsnummer 
  • Parkeringsafgiftsnummer (9 cifret nummer, som står på den talon, som er anbragt på din bil) 
  • Dit MitID

  For at kunne betale en parkeringsafgift i 'Min betalingsoversigt', skal du være registreret i Motorregistret som primær bruger af bilen. Er du ikke primær bruger af bilen, kan du i stedet bruge det betalings-ID, der er oplyst på talonen, til betaling via din bank/netbank.  

  Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler en parkeringsafgift

  Hvis du ikke betaler til tiden, vil du blive modregnet i dine udbetalinger fra os, staten og Udbetaling Danmark. På alle regninger og opkrævninger, du får fra Frederiksberg Kommune, står der, hvornår du senest skal betale din regning. 


  Du kan læse mere om Frederiksberg Kommunes opkrævning- og rykkerprocedure via dette link: Betaling til Frederiksberg Kommune.


  Har du spørgsmål til betaling af en parkeringsafgift er du velkommen til at kontakte Opkrævningen. Du finder kontaktoplysningerne her på siden.

  Følgende liste indeholder en oversigt over, hvornår det er lovligt og dermed muligt at annullere en parkeringsafgift, og hvornår det ikke er. Vi opfordrer dig til at læse den, inden du klager. 

  Jeg overså skiltet med parkeringsbegrænsninger

  Ifølge færdselsloven er man som trafikant forpligtet til at orientere sig om de anvisninger som gives ved skilte, afmærkning mv. Derfor kan en parkeringsafgift ikke umiddelbart annulleres på baggrund af, at man overser skiltningen eller afmærkningen. 

  Jeg kendte ikke til reglerne

  Ukendskab til reglerne kan ikke medføre frafald af en parkeringsafgift. Du kan læsemere om parkeringsreglerne i Den lille p-guide.

  Jeg har fået en parkeringsafgift for et køretøj, som jeg ikke længere er ejer af

  Er ud blevet pålagt en parkeringsafgift for et køretøj, som du ikke længere er ejer af, eksempelvis fordi du har solgt køreøjet, er der normalt grundlag for overføre kravet til køberen, hvis der kan fremvises en slutseddel. 

  Andre køretøjer var parkeret som mit, men de blev ikke pålagt en parkeringsafgift

  Andre trafikanters uhensigtsmæssige eller ulovlige parkering kan normalt ikke medføre frafald af en korrekt og lovligt pålagt parkeringsafgift. 

  Der var ikke andre ledige pladser

  Antallet af ledige parkeringspladser har ikke betydning i forhold til en parkeringsafgift. En afgift kan derfor ikke annulleres på baggrund af, at der ikke var ledige pladser i området. 

  Jeg har fået en parkeringsafgift, selvom jeg har beboerlicens

  Har du en gyldig parkeringslicens men alligevel fået pålagt en parkeringsafgift for manglende betaling, er der grundlag for, at afgiften annulleres. 

  Her kan du se reglerne for parkeringslicens: frederiksberg.dk/parkeringslicens 

  Her kan du se, om din bil har gyldig licens: frederiksberg.easypark.net

  Køretøjet var kun ulovligt parkeret i kort tid

  I henhold til færdselslovens § 2, nr. 18 defineres en parkering som enhver henstilling af et køretøj over tre minutter med eller uden føre. I forbindelse med parkeringsforseelser observerer Frederiksberg Kommunes cityassistenter altid køretøjet i minimum fire minutter. 

  Kan du dokumentere, at bilen grundet havari, uheld eller af- eller pålæsning af tungt og omfangsrigt gods har været parkeret i længere tid end fire minutter, er der mulighed for at afgiften kan annulleres. 

  Har køretøjet været henstillet i strid med et standsningsforbud, stiller færdselsloven ikke krav om observationstid. En afgift kan derfor pålægges umiddelbart efter, at det ulovlige forhold er konstateret. 

  Her kan du finde klageløsningen 

  Du finder klageløsningen via dette link: p-afgift.frederiksberg.dk

  Bemærk

  Sagsbehandlingstiden varierer i forhold til antallet af aktuelle klager. Vi behandler klagerne i den rækkefølge, som vi modtager dem.

  Når du benytter linket ”Jeg ønsker at klage”, videresendes du til Frederiksberg Parkerings digitale klagesite.  Du modtager en kvittering, hvor du under overskriften ”Yderligere information” vil blive oplyst om den forventede sagsbehandlingstid. 

  Betalingen af parkeringsafgiften kan afvente afgørelsen af din klage, som vi sender til dig via E-boks.
   

  I forbindelse med at Frederiksberg Kommune registrer personoplysninger om dig ifm. udstedelse af afgift, bliver vi dataansvarlig for dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: identificere dig som ejer af bilen, udstedelse af afgift, og behandling af eventuel klage.

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesloven artikel 6, stk. 1, litra e, databeskyttelsesloven § 8, stk. 1 § 11, færdselslovens § 122a og bekendtgørelse nr. 877 af 25. juni 2018 om vejmyndighedernes parkeringskontrol. Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien almindelige personoplysninger (fx navn, bilens reg.nr, din adresse) strafbare forhold (afgiften) og eventuel følsomme personoplysninger i sager om handicap, hvor det er relevant for sagens behandling.

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger, i det omfang det er relevant, til andre myndigheder herunder Gældsstyrelsen, Politi med flere.

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:


  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35 - 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller via mail dt@datatilsynet.dk.

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att: databeskyttelsesrådgiver.

  Kontakt

  Opkrævningen

  Borgerservice, Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 1. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag kl. 9-12

  Telefon: 3821 2121

  Bestil tid i Borgerservice

  Send sikker digital post til Opkrævningen

  Frederiksberg Parkering - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4035

  For borgere: Send sikker digital post til Parkering

  For virksomheder: Send sikker digital post til Parkering