logo

Torveorden for Frederiksberg loppetorv

Torveorden for loppetorvet på Frederiksberg Rådhusplads og Georg Carstensens Plads samt Frederik VI's Allé ud for Allegadeanlægget.

Indhold

  1.
  Loppetorvet omfatter de stader Frederiksberg Kommune har afmærket. Staderne er nummereret. Der tages forbehold for, at kommunen skal bruge arealet til andet formål eller der er parkeret ulovligt. Der er flere størrelser stadepladser, deraf forskellen i gebyret.

  2.
  Fra loppetorvets stader må du sælge:

  • Brugte genstande i henhold til en af politiet given bevilling til handel med brugte genstande
  • Husflidsprodukter
  • Endvidere kan foreninger og privatpersoner m.v. afhænde egne eller uden vederlag erhvervede brugte genstande

  Kommunen kan ikke blive draget til ansvar for skade med mere, der vedrører handel eller produkter, der handles med. Du skal selv sørge for eventuelle nødvendige forsikringer.

  Det er ikke tilladt for virksomheder at foretage salg fra pladser. Vurderes et salg at være af forretningsmæssig karakter, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

  3.
  Loppetorvet ved rådhuset er åbent for handel fra staderne om lørdagen i perioden 1. april til 14. oktober 2023 fra klokken 9 til 15. Dog er der ikke loppetorv den 19. august 2023, da der afholdes Copenhagen Pride.

  4.
  Du kan stille dine varer op 1 time før åbningstiden, og staderne skal være ryddet op senest 1 time efter lukketid.

  5.
  Stadepladserne stilles til rådighed til brugere, som har booket og betalt gebyr for stadet via den digitale stadebooking. Handel med stadetilladelser kan kun ske gennem kommunen. Afbestilling af stadepladser skal ske via den digitale stadebooking senest tirsdag før stadedagen.

  Stadeindehaveren skal personligt være på pladsen i torvetiden. Stadebevis/kvittering samt gyldig legitimation skal forevises på forlangende af kommunens kontrol eller politiet.

  Brugeren må ikke efterlade affald og er erstatningspligtig for eventuelle skader med mere på stadepladsen.

  Det er ikke tilladt at have kasser, møbler, stativer og lignende stående udenfor de afmærkede stader.

  6.
  Du får ikke dit gebyr refunderet/tilbagebetalt efter sidste afbestillingsdag, medmindre kommunen skal anvende arealet til andet formål.

  7.
  Du er forpligtet til at efterleve torveordenen og de anvisninger, du får af kommunens kontrol og af politiet af hensyn til færdsel eller opretholdelse af orden. Enhver, der overtræder torveordenen eller er til gene for de øvrige torvehandlende, kan straks blive bortvist.

  Vær opmærksom på, at der er p-zone i området.

  Kontakt

  Vej, Park og Miljø – Byliv og Drift

  For borgere: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø

   

  Telefonisk henvendelse
  Mandag, onsdag og torsdag kl. 9-14
  Tirsdag kl. 10-14
  Fredag kl. 9-13


  Personlig henvendelse
  Kun efter forudgående aftale

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 38 21 42 20