Gå til hovedindhold

Torveorden for Frederiksberg loppetorv

Torveorden for loppetorvet på Frederiksberg Rådhusplads og Georg Carstensens Plads samt Frederik VI's Allé ud for Allegadeanlægget.

Indhold

  1.

  Loppetorvet omfatter de stader Frederiksberg Kommune har afmærket. Staderne er nummereret. Der tages forbehold for, at kommunen skal bruge arealet til andet formål eller der er parkeret ulovligt. Der er flere størrelser stadepladser, deraf forskellen i gebyret.

  2.
  Fra loppetorvets stader må du sælge:

  • Brugte genstande i henhold til en af politiet given bevilling til handel med brugte genstande
  • Husflidsprodukter
  • Endvidere kan foreninger og privatpersoner m.v. afhænde egne eller uden vederlag erhvervede brugte genstande

  Kommunen kan ikke blive draget til ansvar for skade med mere, der vedrører handel eller produkter, der handles med. Du skal selv sørge for eventuelle nødvendige forsikringer.

  Det er ikke tilladt for virksomheder at foretage salg fra pladser. Vurderes et salg at være af forretningsmæssig karakter, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

  3.
  Loppetorvet ved rådhuset er åbent for handel fra staderne om lørdagen i perioden 6. april til 19. oktober 2024 fra klokken 9 til 15. Dog er der ikke loppetorv den 17. august 2024, da der afholdes Copenhagen Pride.

  I 2024 afholdes der forsøg med loppetorv også om søndagen fra 12. maj til 30. juni. Dog ikke søndag den 9. juni, hvor der er valg til Europa Parlamentet. 

  4.
  Du kan stille dine varer op 1 time før åbningstiden, og staderne skal være ryddet op senest 1 time efter lukketid.

  5.
  Stadepladserne stilles til rådighed til brugere, som har booket og betalt gebyr for stadet via den digitale stadebooking. Handel med stadetilladelser kan kun ske gennem kommunen. Afbestilling af stadepladser skal ske via den digitale stadebooking senest tirsdag før stadedagen.

  Stadeindehaveren skal personligt være på pladsen i torvetiden. Stadebevis/kvittering samt gyldig legitimation skal forevises på forlangende af kommunens kontrol eller politiet.

  Brugeren må ikke efterlade affald og er erstatningspligtig for eventuelle skader med mere på stadepladsen.

  Det er ikke tilladt at have kasser, møbler, stativer og lignende stående udenfor de afmærkede stader.

  6.
  Du får ikke dit gebyr refunderet/tilbagebetalt efter sidste afbestillingsdag, medmindre kommunen skal anvende arealet til andet formål.

  7.
  Du er forpligtet til at efterleve torveordenen og de anvisninger, du får af kommunens kontrol og af politiet af hensyn til færdsel eller opretholdelse af orden. Enhver, der overtræder torveordenen eller er til gene for de øvrige torvehandlende, kan straks blive bortvist.

  Vær opmærksom på, at der er p-zone i området, og at der ikke må parkeres på rådhuspladsen, da arealet foran rådhuset er flugt- og brandvej.

  Kontakt

  Vej, Park og Miljø – Byliv og Drift

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø