Gå til hovedindhold
logo

Sådan behandler borgerrådgiveren dine personoplysninger

I forbindelse med din henvendelse til mig, behandler jeg personoplysninger om dig, som Frederiksberg Kommune er dataansvarlig for.

Indhold

  Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne behandle din henvendelse og yde rådgivning til dig, for eksempel om dine rettigheder i forbindelse med din sag i Frederiksberg Kommune.


  Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

  Jeg behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

  • Almindelige personoplysninger (dit navn, adresse og andet du oplyser)
  • Følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger fra dit sagsforløb)
  • CPR-nummer.

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsopgave), artikel 9, stk. 2 om behandling af følsomme personoplysninger, og lov om kommuners styrelse § 65 e (om borgerrådgiverfunktioner). For behandlingen af CPR-nummer er retsgrundlag databeskyttelsesloven § 11.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Som borgerrådgiver videregiver jeg ikke dine personoplysninger til andre myndigheder, men hvis det er nødvendigt, og efter aftale med dig, kan jeg tage kontakt til dét forvaltningsområde i Frederiksberg Kommune, som din henvendelse drejer sig om.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Hvor længe jeg opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor lang tid jeg har brug for dine personoplysninger for at kunne varetage min opgave som borgerrådgiver. Når jeg ikke har brug for dine oplysninger længere, arkiveres den sag som dine oplysninger indgår i. Oplysningerne vil efter en vis periode enten blive slettet eller blive overført til Stadsarkivet, i overensstemmelse med regler i arkivloven.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til min behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til min behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Frederiksberg Kommunes databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, via mail på databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller via brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att.: databeskyttelsesrådgiver