Gå til hovedindhold

Frederiksberg Fælles Elevråd

Frederiksberg kommune har etableret fælleselevråd med repræsentanter fra de store elevråd på kommunens folkeskoler.

Indhold

  Fælleselevrådets opgave er at være forum for dialog mellem elevrådene på skolerne og Frederiksberg Kommune. Fælleselevrådet kan, hvis de selv eller kommunalbestyrelsen ønsker det, sammenkaldes til drøftelse af og eventuel udtalelse til sager af fælles interesse.

  De enkelte elevråd vælger repræsentanter til Fælleselevrådet. For Fælleselevrådet gælder en høringsret svarende til skolebestyrelsernes.

  Skoleafdelingen i Børne- og Ungeområdet er ansvarlig for at der gives repræsentanter for elevrådene kursustilbud om elevrådenes arbejde og andre spørgsmål om skolevæsenet.

  Endvidere afholder Børne- og Ungeområdet fællesarrangementer for elevrådene om skoleaktuelle emner, herunder valg af repræsentanter til Formandsrådet. Planlægningen sker i samarbejde med repræsentanter for Fælleselevrådet.

  Kontakt

  Skoleafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 0088

  Send sikker digital post til Skoleafdelingen