logo

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd kan rådgive kommunalbestyrelsen om administration af Naturbeskyttelsesloven samt i alle forhold, der har betydning for naturen og friluftslivet på Frederiksberg.

Indhold

  Det Grønne Råd ledes af formanden for By- og Miljøudvalget. Herudover er følgende interesseorganisationer repræsenteret i rådet:

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Friluftsrådets Københavnsafdeling
  • Cyklistforbundet - Frederiksberg Lokalforening
  • Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Fonden for Træer og Miljø
  • Dansk Jægerforbund
  • Forening for Bygnings- og Landskabskultur
  • Spejderne på Frederiksberg
  • Frederiksberg Erhverv
  • NOAH
  • Klimabevægelsen i Danmark 


  Vej, Park og Miljø har sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Kommunens stadsgartner og naturvejleder deltager fast i rådsmøderne.

  Herudover inviterer rådet jævnligt nøglepersoner, der orienterer om status på forskellige planlægningsområder, eksempelvis vedrørende Kommuneplanprocessen eller arbejdet med skybrudssikring af Frederiksberg.

  På rådsmøderne, der afholdes 3 gange årligt, drøftes alle forhold, der har betydning for borgernes friluftsliv samt for de frederiksbergske byrum og grønne områder.

  De enkelte rådsmedlemmer repræsenterer hver for sig mange organisationsmedlemmer, og i samarbejdet i Det Grønne Råd leverer rådsmedlemmerne kvalificerede input til forvaltningen i aktuelle planprocesser og anlægssager.

  Foruden drøftelserne på de ordinære rådsmøder er der samtidigt løbende kontakt mellem forvaltningen og de enkelte rådsmedlemmerne. På baggrund af den specifikke viden medlemmerne har, indenfor deres respektive interessefelter, henvender de sig ofte selv med spørgsmål eller idéer til konkrete projekter.

  By- og Miljøområdet tilstræber, at nye anlægsprojekter og planer bliver præsenteret for rådet så tidligt i projektforløbet som muligt. Drøftelsen af de enkelte projekter giver kompetente input og konstruktive idéer til løsning af projektopgaverne, hvilket har stor betydning for borgernes friluftsliv og rekreative muligheder.

  Yderligere information

  Kontakt

  Vej, Park og Miljø – Byliv og Drift

  For borgere: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø

   

  Telefonisk henvendelse
  Mandag, onsdag og torsdag kl. 9-14
  Tirsdag kl. 10-14
  Fredag kl. 9-13


  Personlig henvendelse
  Kun efter forudgående aftale

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 38 21 42 20