Gå til hovedindhold

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd kan rådgive kommunalbestyrelsen om administration af Naturbeskyttelsesloven og andre forhold, der har betydning for naturen og friluftslivet på Frederiksberg.

Indhold

  Det Grønne Råd ledes af formanden for By- og Miljøudvalget. Herudover er følgende interesseorganisationer repræsenteret i rådet:

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Friluftsrådets Københavnsafdeling
  • Cyklistforbundet - Frederiksberg Lokalforening
  • Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Fonden for Træer og Miljø
  • Dansk Jægerforbund
  • Forening for Bygnings- og Landskabskultur
  • Spejderne på Frederiksberg
  • Frederiksberg Erhverv
  • NOAH
  • Klimabevægelsen i Danmark 


  Vej, Park og Miljø har sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Kommunens stadsgartner og naturvejleder deltager fast i rådsmøderne.

  Herudover inviterer rådet jævnligt nøglepersoner, der orienterer om status på forskellige planlægningsområder, eksempelvis vedrørende Kommuneplanprocessen eller arbejdet med skybrudssikring af Frederiksberg.

  På rådsmøderne, der afholdes 3-4 gange årligt, drøftes forhold, der har betydning for natur og friluftsliv. Rådet rådgiver i forbindelse med projekter, strategier og udviklingsplaner der omfatter de frederiksbergske byrum og grønne områder.

  De enkelte rådsmedlemmer repræsenterer hver for sig mange organisationsmedlemmer, og i samarbejdet i Det Grønne Råd leverer rådsmedlemmerne input til forvaltningen.

  Det Grønne Råd rådgiver ud fra en interesse- og brugervinkel og bidrager herigennem til rådgivning og dialog om udvalgte initiativer og projekter, idégenerering samt drøftelser af borgerinvolverende indsatser.

  Møderne afholdes på rådhuset og lejlighedsvis tager rådet på besigtigelse i udvalgte byrum og grønne områder på Frederiksberg planlagt efter aktuelle temaer.