Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Indhold

  Handicaprådet

  • Arbejder ud fra FN's standardregler om lige muligheder for handicappede
  • Arbejder også ud fra FN's Handicapkonvention
  • Rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap
  • Kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
  • Kan tage kontakt til andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer

  Kommunalbestyrelsen 

  • Skal informere rådet om udviklingen i kommunen vedrørende alle de områder, der angår rådets arbejde og
  • Høre Handicaprådet om alle sager, som har betydning for mennesker med handicap

  Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

  Der er 12 medlemmer af Handicaprådet.

  Rådet er sammensat af 6 medlemmer fra handicaporganisationerne i Frederiksberg Kommune:

  • 5 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer, Frederiksberg (DH-Frederiksberg) og
  • 1 medlem fra Parasport Frederiksberg

  og 6 medlemmer der repræsenterer Kommunalbestyrelsen:

  • 3 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og
  • 3 medlemmer fra forvaltningen

  Rådet er sammensat, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige områder i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

  Fra handicaporganisationer på Frederiksberg

  Formand Susanne Tarp
  DH-Frederiksberg

  Telefon: 3871 8320 / 4038 5157
  Mail: susanne.tarp@mail.dk

  Medlem Jørgen Danielsen
  DH-Frederiksberg

  Telefon: 2140 2883
  Mail: jorgen@kreds.lev.dk

  Medlem Bo German Thomsen
  DH-Frederiksberg

  Telefon 6161 4044
  Mail: bogermanthomsen@gmail.com

  Medlem Bolette Østberg
  DH-Frederiksberg

  Telefon: 2343 6843
  Mail: Dhfrederiksberg@hoereforeningen.dk

  Medlem Sven Heinemeier Rasmussen
  DH-Frederiksberg

  Telefon: 2055 8526
  E-mail: svras1949@gmail.com 

  Medlem Mansoor Siddiqi
  Parasport Frederiksberg

  Telefon: 4084 2457
  Mail: msi@parasport.dk


  Fra Frederiksberg Kommunalbestyrelse

  Næstformand Mette Bang Larsen
  Rådmand, formand for Socialudvalget

  Telefon: 2898 2774
  Mail: mela04@frederiksberg.dk

  Medlem Merete Winther Hildebrandt
  Rådmand, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

  Telefon: 2898 2108
  Mail: mehi03@frederiksberg.dk

  Medlem Sine Heltberg
  Formand for Ældre- og Omsorgsudvalget

  Telefon: 2972 9656
  Mail: sihe01@frederiksberg.dk


  Fra Frederiksberg Kommunes forvaltning

  Medlem Flemming Nielsen
  Socialchef, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

  Telefon: 3821 3005 / 2898 3005
  Mail: flni03@frederiksberg.dk

  Medlem Jesper Dahl
  Afdelingschef, By, Byggeri og Ejendomme, By-, Kultur- og Miljøområdet

  Telefon: 2898 4221
  Mail: jeda02@frederiksberg.dk

  Medlem Kristina Mikkelsen
  Familiechef, Børne- og Ungeområdet

  Telefon: 2677 6598
  Mail: kristina.mikkelsen@frederiksberg.dk

   

  Mødeplan 2024

  • mandag 13. maj kl. 11:30
  • mandag 10. juni kl. 11:30
  • mandag 26. august kl. 12
  • mandag 30. september kl. 12
  • mandag 4. november kl. 12
  • mandag 9. december kl. 12

  Referater fra møder 2023 og 2024

  Handicaprådets årsberetninger handler om rådets arbejde i løbet af året.

  Årsberetning 2023

  Hvis du mangler et tilbud eller er utilfreds med noget inden for Handicaprådets område, kan du henvende dig til:

  Formand
  Susanne Tarp
  Vagtelvej 51, 2. th.
  2000 Frederiksberg
  Telefon: 4038 5157
  susanne.tarp@mail.dk

  eller

  Handicaprådets sekretariat
  Rådssekretariatet, stuen, værelse 129
  Frederiksberg Rådhus
  2000 Frederiksberg
  Telefon: 3821 2113
  handicapraad@frederiksberg.dk

  Skriv kort om sagen. Rådet vil da drøfte og vurdere, om sagen skal tages op over for kommunen, og i bekræftende fald hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt.

  Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, for eksempel personalesager eller personlige sager.

  HUSK følgende handicaphensyn ved alle møder:

  • Hjælpere og førerhunde er velkomne
  • God, men ikke blændende belysning
  • Teleslynge tilknyttet mikrofon
  • Tegnsprogstolke
  • Handicapparkeringspladser nær hovedindgang
  • Elevator. Niveaufri adgang, ingen trin, ej heller til talerstol
  • PowerPoints med stor skrift, korte og klare, højst 6 linjer på hver
  • Effektiv udluftning og ingen lugtende rengøringsmidler

  Yderligere forslag til god mødestil med mennesker med handicap opdelt i handicaps:

  1. Synsnedsættelse
  Svagsynede og blinde har navnlig brug for:

  • God ikke blændende belysning
  • At skriftlig information suppleres med tilsvarende mundtlige oplysninger
  • At fremsendelse af skriftlig information udformes i Word og ikke pdf format
  • At der foretages en præsentationsrunde af mødedeltagere
  • God belysning, herunder tydelig velbelyst skiltning
  • Brug af kontrastfarver i slides
  • Lov til at medbringe førerhund

  2. Hørehandicap
  Der bør sondres mellem mennesker med hørenedsættelse (med høreapparat) og døve, som benytter tegnsprog.
  Hørehæmmede har navnlig brug for:

  • Mikrofon, der er tilsluttet teleslynge i lokalet
  • God visuel orientering
  • God belysning af hensyn til mundaflæsning

  Døve har behov for tegnsprogstolkning, normalt 2 tolke, som skiftes til at tolke hvert kvarter.

  3. Bevægelseshandicap
  Bevægelseshandicappede omfatter kørestolsbrugere og dårligt gående, som eventuelt benytter stok (stokke), rollator eller andre ganghjælpemidler.
  Bevægelseshandicappede har behov for lokaler, der er let tilgængelige (uden trapper, trin eller andre niveauspring) gerne med elevator.
  Bevægelseshandicappede har tillige brug for:

  • Brede døre og god plads
  • Borde uden sarg (bred bordkant)
  • Elevator
  • Handicapparkeringsplads nær indgang

  4. Psykisk udviklingshæmning
  Udviklingshæmmede har navnlig brug for:

  • Korte og klare tekster
  • God belysning
  • Kun ét budskab ad gangen
  • Brug for billeder, farver og symboler, som støtter teksten

  5. Allergi
  Allergikere har navnlig brug for:

  • Effektiv udluftning/god ventilation
  • Grundig rengøring
  • Ingen lugtende rengøringsmidler

  Af hensyn til andre grupper anbefales det i mødeindkaldelsen eller programmet at skrive:

  • ”Mennesker med funktionsnedsættelse bedes selv henvende sig og gøre opmærksom på deres særlige behov, så vi efter bedste evne får mulighed for at tage hensyn hertil. Ledsager eller hjælper er altid velkomne.”

  Og det anbefales altid at skrive:

  Yderligere information

  Kontakt

  Handicaprådet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, stuen, værelse 129
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 10-15
  Fredag klokken 10-13

  Personlig henvendelse

  Mandag - torsdag klokken 10-15
  Fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 2113

  Send sikker digital post til Handicaprådet