Gå til hovedindhold

Udsatterådet

Siden 2018 har Frederiksberg Udsatteråd arbejdet for bedre forhold for socialt udsatte borgere i Frederiksberg Kommune. Rådets sammensætning følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indhold

  Siden 2018 har Frederiksberg Udsatteråd arbejdet for bedre forhold for socialt udsatte borgere i Frederiksberg Kommune. Det nye Udsatteråd blev konstitueret d. 5. maj 2022 .

  Siden 2018 har Frederiksberg Udsatteråd arbejdet for bedre forhold for socialt udsatte borgere i Frederiksberg Kommune. Udsatterådets sammensætning følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. For at sikre en god og bred sammensætning af rådet, opfordrer Frederiksberg Kommune borgere og foreninger til at indstille medlemmer til Frederiksberg Udsatteråd op til en ny valgperiode.

  Kommunalbestyrelsen vil gerne have medlemmer, der selv har erfaring med at være udsat eller har særlig viden og interesse indenfor enten hjemløshed, misbrug af stoffer eller alkohol, prostitution, psykisk sygdom eller vold, så de derved kan rådgive om særlige udfordringer og udvikle idéer til kommunalbestyrelsen. Kandidaten skal have bopæl, være lokalt tilknyttet eller arbejde på Frederiksberg. Det er Socialudvalget, der udpeger medlemmer af udsatterådet på baggrund af de modtagne indstillinger.

  Har du et forslag til et nyt medlem af Udsatterådet eller har du lyst til og mod på at indstille dig selv?

  Send en mail til Frederiksberg Kommunes Udsatteråd til Udsatteraad@frederiksberg.dk. Der ønskes medlemmer som kan repræsentere brugerne konkret, gerne frederiksbergborgere. Deadline 19. marts 2023.

  Læs mere om Udsatterådet her.

  Formålet med udsatterådet er:

  • at understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab for udsatte borgere i Frederiksberg Kommune, så alle borgere får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer 
  • at være et samlende dialogforum for indsatsen på udsatteområdet i Frederiksberg Kommune
  • at være rådgivende for Frederiksberg Kommune om udsatteområdet

  Udsatterådet består af ni faste medlemmer, tre suppleanter med møderet og seks tilforordnede fra Frederiksberg Kommune.

  Syv af de ni faste medlemmer er repræsentanter fra lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med udsatte grupper.

  Medlemmerne har enten personlig eller faglig erfaring med at være socialt udsat. Det vil sige, at de selv har erfaring eller særlig interesse og viden indenfor enten hjemløshed, misbrug af stoffer eller alkohol, prostitution, psykisk sygdom, eller vold og kan rådgive om særlige udfordringer og udvikle idéer til Kommunalbestyrelsen.

  Formandsskabet:

  Fungerende formand:  Ebbe Wendt Lorenzen, er generalsekretær i Landsforeningen LIVSVÆRK, der over hele landet driver forskellige dagtilbud, døgntilbud og specialtilbud. Ebbe har særligt fokus på skole, uddannelse, efterværn og relevante sociale fællesskaber.

  Næstformand: Mette Bang Larsen (Ø) næstformandskab i Udsatterådet og formand for Socialudvalget.

  Politiker: Merete Winther Hildebrandt (C ) er næstformand i Socialudvalget.

  Lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner:

  Helle Walsted Samuelsen, har mangeårig erfaring indenfor udsatteområdet, herunder bl.a. hjemløseområdet og vold i nære relationer.

  Morten Wilhelmsen, er optaget af brugerrettigheder og engageret i OMBOLD.

  Patrick Roenborg Hansen, er formand for Socialpolitisk Forening. Patrick har fokus på at mindske social ulighed og at fremme social, kulturel, økonomisk, etnisk og uddannelsesmæssig lighed.

  Willy Hundborg, er næstformand SIND Frederiksberg. Willy Hundborg har en lang erfaring og viden på psykiatriområdet.

  Suppleanter:

  Kit Winsløv, er frivillig i SAND og laver opsøgende arbejde blandt især hjemløse kvinder i København og på Frederiksberg.

  Claus Bille-Ebbestad, formand i foreningen Hjerterum

  Anders Bernth, medlem af SAND-udvalg Hovedstaden

  De tilforordnede er:

  Christian Alvang Jespersen, konst. udførerchef
  Flemming Nielsen, socialchef
  Anna Trolle Bendtsen, Frederiksberg Sundhedscenter
  Jørgen Brorsen, centerleder, Center for Jobindsats, Arbejdsmarkedsafdelingen
  Kristina Mikkelsen, familiechef
  Søren Romar, forstander Lærkehøj og Lindevangen, KFUK's Sociale Arbejde

  Socialchefen deltager på alle møder, mens øvrige tilforordnede deltager efter behov.

  Vedtægter for Udsatteråd i Frederiksberg Kommune

  Kontakt

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 3821 2121

  For borgere: Send sikker digital post til SSA-området

  For virksomheder: Send sikker digital post til SSA-området