Gå til hovedindhold

Ungeforum

Ungeforum Frederiksberg er de unges talerør og direkte mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker i Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Ungeforum Frederiksberg er de unges talerør og direkte mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker i Frederiksberg Kommune.

  Formålet med Ungeforum er at sikre, at unge har indflydelse på udviklingen i Frederiksberg Kommune. Det sker blandt andet via samarbejde med kommunalpolitikerne og forvaltningen på Frederiksberg. Ungeforum bestemmer selv, hvad de vil arbejde med, så længe det er med til at understøtte demokrati og medborgerskab for unge på Frederiksberg. Ungeforum kan eksempelvis fokusere på klima og bæredygtighed, køn og seksualitet, mental trivsel, nye mødesteder for unge, ungdomsarrangementer, m.v.

  Ungeforum består af ca. 30 medlemmer i alderen 14-25 år. De frivillige medlemmer skal være bosiddende i Frederiksberg Kommune, mens udpegede medlemmer ikke behøver at bo på Frederiksberg, men blot skal vælges som uddannelsesinstitutionens repræsentant.

  Formandskabet i Ungeforum består 3-5 personer. Alle medlemmer i Ungeforum er ligestillede, herunder også formandskabets medlemmer. Det betyder, at alle medlemmers stemme vægtes lige højt. Foruden at tale på vegne af Ungeforum har formandskabet også en række praktiske og administrative opgaver i form af eksempelvis udsendelse af mødeindkaldelser, indkøb af forplejning, m.v.

  Ungeforum mødes ca. én gang om måneden for at drøfte aktuelle temaer, lave events, komme med input til kommunalpolitikerne, m.v. Der er også mulighed for at komme én uge på unge-udveksling i maj 2022, når Frederiksberg Kommune mødes med sine venskabsbyer i Sverige.
  Frederiksberg Kommune har stillet en pulje til rådighed for Ungeforum, som kan bruges til aktiviteter for unge i Frederiksberg Kommune.

  Hvis du er mellem 14-25 år og bosiddende i Frederiksberg Kommune, har du stemmeret samt kan stille op som kandidat til Ungeforum. Der vælges op til 5 medlemmer og 10 suppleanter ved den årlige generalforsamling. Man vælges for to år ad gangen. Derudover består Ungeforum af udpegede repræsentanter fra alle folkeskoler og uddannelsesinstitutioner i Frederiksberg Kommune. Ungeforum har derfor i alt ca. 30 medlemmer. Hvis du er interesseret i at høre mere om Ungeforum, er du velkommen til at kontakte Skoleafdelingen.

  • Elisabeth From-Pedersen (formand)
  • Stephanie Brammer (næstformand)
  • Melody Malú Odorico-Christensen (næstformand)
  • Emil Marius Minerth Englund
  • Bjørn Schertiger Olesen
  • Laurits Møllegaard Sundin
  • Hector Pico Kolstrup
  • Rikke Spies
  • Andreas Maack Steffensen
  • Christian Rishøj Joensen
  • Leticia Svebølle
  • Malou Aaquist Weber Groule
  • Anna Sophie Christiansen
  • Adrian Okolotowicz Nielsen
  • Simon Jespersen (suppleant)

  Kontakt

  Skoleafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 0088

  Send sikker digital post til Skoleafdelingen