Gå til hovedindhold

Indkøb, vask og madservice

Har du brug for hjælp til indkøb, vask eller at få leveret mad, så kan du læse om, hvordan ordningerne fungerer og hvordan du kan ansøge.

Indhold

  Hvis du selv har svært ved at få foretaget dine indkøb, så er Frederiksberg Kommunes indkøbsordning måske noget for dig. Kommunen samarbejder med en række dagligvareleverandører, som tilbyder at bringe varer ud og andre tilkøbsydelser.

  For at kunne indgå i ordningen skal dit behov handle om, at du af fysiske eller psykiske årsager ikke selv kan transportere varerne hjem, ikke kan komme hen til forretningen eller ikke kan bestille varerne.

  Du kan som udgangspunkt kun visiteres til indkøbsordning, hvis du på grund af funktionsnedsættelse ikke har mulighed for at bestille dagligvarer for eksempel ved at benytte dig af online supermarkeder.

  Du skal kontakte Visitationsenheden, som efter en samtale mellem dig kan henvise dig til indkøbsordningen.

  Der er flere måder at bruge ordningen på afhængig af, hvad du selv kan overkomme:

  • Hvis du selv kan købe ind, men ikke kan bære dit indkøb hjem, kan du få leveret dine varer derhjemme
  • Hvis du ikke selv kan gå i forretningen, kan du bestille varerne per telefon eller mail
  • Hvis du ikke selv har mulighed og ikke selv kan købe dagligvarer, kan din hjemmehjælp efterse dit køleskab, skrive din indkøbsliste og bestiller varerne hos den dagligvareleverandør, som du har valgt
  • Hvis du ikke selv kan og ønsker det kan dagligvareleverandøren sætte dine køle- og frostvarer på plads for dig. Beskrivelse af bestillings- og leveringsprocedure finder du i det markedsføringsmateriale fra dagligvareleverandørerne, som du kan få tilsendt ved at kontakte Visitation og Hjælpemidler
  • Du kan også – udover varer fra din valgte dagligvareforretning – bestille varer fra andre butikker som en såkaldt tilkøbsydelse. Læs mere om tilkøbsydelser i materialet fra den enkelte leverandør

  Du er velkommen til at kontakte Visitationsenheden for at få tilsendt markedsføringsmateriale fra de enkelte leverandører af dagligvarer. I materialet finder du yderligere beskrivelse af bestillings- og
  leveringsprocedurer. Du betaler enten via PBS, med et girokort eller med Dankort, når du modtager varerne. Frederiksberg Kommune betaler for bestilling og udbringning af varerne. 

  Valg af leverandør

  Du kan frit vælge, hvilken af de tilknyttede dagligvareleverandører du ønsker at bruge, ligesom det også er muligt at skifte leverandør.

  Når du har valgt leverandør, sørger Visitation og Hjælpemidler for at give denne besked, og du vil umiddelbart herefter modtage en bekræftelse på din tilmelding fra leverandøren.

  Inden du begynder at benytte ordningen, skal din valgte dagligvareleverandør kontakte dig for at aftale nærmere om bestillings- og leveringstidspunkter.

  Du kan også benytte dig af fritvalgsordningen. Det betyder, at du i stedet for at vælge en af leverandørerne i indkøbsordningen, kan vælge at få et servicebevis, så du selv kan finde en dagligvareforretning, der vil bringe dine varer ud.


  Frederiksberg Kommune samarbejder med følgende dagligvareleverandører:


  Supermarkedet Intervare
  Telefon: 7027 7233
  Hjemmeside: www.intervare.dk
  E-mail: support@intervare.dk

  Egebjerg Købmandsgård
  Telefon: 7025 8888
  Hjemmeside: www.bestiloghent.dk 
  E-mail: info@egebjergkobmandsgaard.dk

  Vaskeriordningen er et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og en række vaskerier, som tilbyder at hente dit vasketøj på din bopæl og derefter aflevere det hos dig i nyvasket stand.

  Du kan få hjælp til tøjvask, hvis du selv har en vaskemaskine i hjemmet og hvis du enten på grund af fysiske skavanker eller af psykiske årsager ikke selv kan klare at vaske dit tøj.

  Visitation til ordningen sker på baggrund af en samtale mellem dig og en af kommunens visitatorer.

  Vaskeriordningen dækker 8 kilo vasketøj hver 14. dag. Tilbuddet gælder for vask af personligt tøj og linned, mens gardiner, plaider, dyner og lignende ikke er omfattet af ordningen. Er I et samboende par der begge er visiteret vaskeordningen, vil I modtage én fælles sæk til 12 kilo vasketøj.

  Du skal selv betale for vaskemiddel, vand, EL og lignende. Den udgift er - med udgangspunkt i de tilladte 8 kilo vasketøj - fastsat til 90 kroner per vask. For par med 12 kilos sække, betales der samlet 136 kroner per vask. Vælger de at gøre brug af andre af vaskeriets tilbud, eller vasker du mere tøj end de aftalte 8 og 12 kilo, skal du/I selv betale for ekstraydelserne.

  Du skal selv betale for vaskemiddel, vand, el og lignende. Den udgift er – med udgangspunkt i de tilladte 8 kilo vasketøj - fastsat til 89 kroner per vask. Vælger du at gøre brug af andre af vaskeriets tilbud, eller vasker du mere tøj end de aftalte 8 kilo, skal du selv betale for ekstraydelserne.

  Med dit skriftlige samtykke vil prisen for tøjvask blive fratrukket din sociale pension og vil fremgå af din pensionsopgørelse.

  Frederiksberg Kommune dækker omkostningerne til personale og transport til og fra vaskeriet – uanset hvilket af de nedenstående vaskerier, du vælger at benytte.

  Når du bliver visiteret til vaskeriordningen, får du samtidig udleveret vaskeriernes markedsføringsmateriale. Når du har valgt vaskeri, sørger Visitationsenheden for at give vaskeriet besked, og du vil umiddelbart herefter modtage en bekræftelse på din tilmelding fra vaskeriet.

  Valg af leverandør

  Du vælger selv, hvilket af de nedenstående vaskerier, du ønsker at benytte:

  Trasbo A/S
  Telefon: 47 52 74 35
  Hjemmeside: www.Trasbo.dk
  E-mail: trasbo@trasbo.dk

  De Forenede Dampvaskerier
  Telefon: 44 22 07 07
  Hjemmeside: www.dfd.dk
  E-mail: borgervask@dfd.dk

  Er du ikke tilfreds med den service, vaskeriet yder, kan du med 14 dages varsel skifte til et andet. Husk blot at fortælle Visitationsenheden, at du ønsker at skifte vaskeri.

  Hvem kan få madservice? 

  Hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har vanskeligt ved at lave mad selv, kan du få bevilget madservice. Hvis du modtager madservice, vil du få leveret et hovedmåltid om dagen. Madservicen er med levering.

  Måltidet kan være forskelligt sammensat alt efter hvilken type kost, du vil have gavn af. Madservice på Frederiksberg følger de officielle anbefalinger om kost til ældre, og det betyder, at du i udgangspunktet tilbydes energitæt kost. Energitæt kost består af en hovedret og en biret, og skal medvirke til at sikre, at du holder din vægt og har energi til hverdagen. Der kan dog være tilfælde, hvor en anden type kost vil være bedre egnet til dig. 

  Når du visiteres til madservice, og den er bestilt hos Det Danske Madhus, iværksættes hjælpen senest inden for 3 hverdage. Sammen med Det Danske Madhus planlægger du tidspunktet for levering eller afhentning af maden. Ved akut behov, eksempelvis ved udskrivelse fra hospital, igangsættes madservice hurtigst muligt. Genbestilling af madservice kan ske fra dag til dag ved telefonisk henvendelse inden kl. 12.00. 

  Maden leveres som kølemad op til 2 gange om ugen. Du og visitatoren aftaler hvilken kostform, der passer til dine behov. Hvis du ikke selv kan opvarme maden, kan du blive visiteret hjælp til opvarmning, anretning og servicering. Hvis du skal have hjælp til at opvarme maden, er det et krav at du har en mikroovn.

  Du skal højst betale 57 kroner (2022 pris) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens §83 i eget hjem.

  Der er et loft over, hvor meget du skal betale for madservice, hvis du bor i en plejebolig eller på plejehjem. Det betyder at du ikke kan opkræves mere end 3.849 kroner per måned i betaling for madservice (2022 pris).

  Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.

  Frederiksberg Kommune har én leverandør til madservice: Det danske madhus , telefon: 7070 2646, og mail: kundeservice@ddm.dk 

   

  Fritvalgsbevis

  Hvis du ikke ønsker at modtage mad fra kommunens leverandør, kan du blive visiteret til Fritvalgsbevis. Det er en ordning, hvor du selv vælger en leverandør af mad, der vil tage imod et frivalgsbevis. I 2022 er egenbetalingen i ordningen 57 kr. pr. måltid mad. Hvis du vælger en madordning, der koster mere end en tilsvarende madordning hos kommunens leverandør, betaler du selv merprisen. Ønsker du og høre mere om denne ordning, skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler på mail: visitationsenheden@frederiksberg.dk eller telefon: 38 21 50 20.

  Kontakt

  Visitation og Hjælpemidler

  Visitation og Hjælpemidler
  Vej 8, 13, 1.
  2000 Frederiksberg

  Servicebutikkens åbningstider

  Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13

  Telefontid

  Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 9-11
  Torsdag klokken 13-15

  Telefon: 3821 5020

  Send sikker digital post til Visitation og Hjælpemidler