Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Støtte til nødvendige merudgifter til voksne

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap.

Indhold

  Ansøg om tilskud til merudgifter til voksne

  Du kan søge om at få dækket dine merudgifter, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, har udsat/opsat din folkepension, du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

  Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

  Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, det vil sige også selv om du for eksempel bor i bofællesskab eller i botilbud.

  Links

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Åbningstider

  Mandag - torsdag klokken 10-15.30
  Fredag klokken 10-12

  Telefon: 3821 3070

  Send sikker digital post til Socialafdelingen