Gå til hovedindhold

Affaldsgebyr

Som virksomhed må du selv vælge om du vil benytte den kommunale indsamlingsordning for restaffald, eller indgå aftale med en privat renovatør.

Indhold

  Sådan kan du komme af med dit affald som virksomhed

  Affaldstype Valgmulighed Mængdebegrænsning ved valg af kommunal ordning Kommentar
  Madaffald

  Privat renovatør

  Kommunal ordning

  Op til 15 liter om ugen Genbrugsstationen tager ikke imod madaffald
  Pap

  Privat renovatør

  Kommunal ordning

  Genbrugsstation

  Op til 75 liter om ugen  
  Papir

  Privat renovatør

  Kommunal ordning

  Genbrugsstation

  Op til 8 liter om ugen  
  Plast

  Privat renovatør

  Kommunal ordning

  Genbrugsstation

  Op til 65 liter om ugen sammen med mad- og drikkekartoner I den kommunale ordning indsamles plast sammen med mad- og drikkekartoner
  Mad- og drikkekartoner

  Privat renovatør

  Kommunal ordning

  Genbrugsstation

  Op til 65 liter om ugen sammen med plast Private renovatører kan tilbyde at indsamle affaldstypen særskilt eller sammen med plasten
  Metal

  Privat renovatør

  Kommunal ordning

  Genbrugsstation

  Op til 8 liter om ugen  
  Farligt affald

  Privat renovatør

  Kommunal ordning

  Genbrugsstation

  Svarende til én husstand i art og mængde Ved tvivl om art og mængde beror det på konkret vurdering fra kommunens affaldskonsulent
  Glas

  Privat renovatør

  Kommunal ordning

  Genbrugsstation

  Svarende til én husstand i art og mængde Ved tvivl om art og mængde beror det på konkret vurdering fra kommunens affaldskonsulent
  Tekstilaffald

  Privat renovatør

  Kommunal ordning

  Genbrugsstation

  Op til 15 liter om ugen Ordningen indføres i perioden fra marts - juli 2023
  Restaffald

  Privat renovatør

  Kommunal ordning

  Ingen mængdebegrænsning. Kommunen må max tilbyde indsamling af restaffald tre gange om ugen Genbrugsstationen tager ikke imod restaffald
  Andre typer affald

  Privat renovatør

  Genbrugsstation

    Bemærk at genbrugsstationen ikke modtager fritureolie

  Mængdebegrænsningen vil ændre sig over tid og justeres i takt med ændringer i sorteringsmønstre i de private husholdninger. Virksomheder har lov til at bruge de kommunale ordninger, hvis deres genanvendelige affald i art og mængde svarer til en privat husholdning.

  Som virksomhed må du selv vælge, om du vil benytte den kommunale indsamlingsordning for restaffald eller indgå aftale med en privat renovatør. 

  Har du genanvendeligt affald fra virksomheden, som i mængder svarer til en privat husholdning, kan du mod betaling benytte den eller de kommunale ordninger for genanvendeligt affald. Har du større mængder genanvendeligt affald, skal du indgå en aftale om indsamling med en privat renovatør. 

      Kroner eksklusiv moms Kroner inklusiv moms
  Afhentningssted for affald i beholdere

  Afhentningssted per år

  1.265,00 1.581,25
  Restaffald Beholderrumfang per 100 liter ved ugentlige tømning per år 828,00 1035,00
  Genanvendeligt affald

  Virksomheders deltagelse i den kommunale ordning for genanvendeligt affald. 

  I alt per virksomhed (kun for virksomheder der har genanvendeligt affald, der ikke overstiger mængder svarende til en privat husholdning

  1.579,00 1.973,75
  Anvisning af byggeaffald Konkret anvisning af byggeaffald per time 419,00 523,75

   

  Oversigt over gebyrer for genbrugsstation for virksomheder

  Kroner eksklusiv moms

  Kroner inklusiv moms

  Genbrugsstation, per besøg

     

  Personbil

  128,00

  160,00

  Kassevogn

  216,00

  270,00

  Ladvogn

  216,00

  270,00

  Farligt affald, 0-10 kg

  116,00

  145,00

  Farligt affald, 10-25 kg

  212,00

  265,00

  Som virksomhed må du selv vælge, om du vil benytte den kommunale indsamlingsordning for restaffald eller indgå aftale med en privat renovatør. 

  Har du genanvendeligt affald fra virksomheden, som i mængder svarer til en privat husholdning, kan du mod betaling benytte den eller de kommunale ordninger for genanvendeligt affald. Har du større mængder genanvendeligt affald, skal du indgå en aftale om indsamling med en privat renovatør. 

      Kroner eksklusiv moms Kroner inklusiv moms
  Afhentningssted for affald i beholdere

  Afhentningssted per år

  1.089,00 1.361,25
  Restaffald Beholderrumfang per 100 liter ved ugentlige tømning per år 702,00 877,50
  Genanvendeligt affald

  Virksomheders deltagelse i den kommunale ordning for genanvendeligt affald. 

  I alt per virksomhed (kun for virksomheder der har genanvendeligt affald,

  der ikke overstiger mængder svarende til en privat husholdning

  1.665,00 2.081,25
  Anvisning af byggeaffald Konkret anvisning af byggeaffald per time 400,00 500,00

  Virksomheder

  Genbrugsstation

  Kroner eksklusiv moms

  Kroner inklusiv moms

  Genbrugsstation, per besøg

  Personbil

  120,00

  150,00

  Kassevogn

  156,00

  195,00

  Ladvogn

  188,00

  235,00

  Farligt affald, 0-10 kg

  112,00

  140,00

  Farligt affald, 10-25 kg

  196,00

  245,00

   

  Afhentningssted for affald i beholdere

  Kroner eksklusiv moms

  Kroner inklusiv moms

  Afhentningssted, per styk og per år

  1.172,00

  1.465,00

   

  Restaffald (dagrenovation og småt brændbart)

  Kroner eksklusiv moms

  Kroner inklusiv moms

  Beholderrumfang, per 100 liter ved ugentlig tømning, per år

  543,00

  678,75

   

  Genanvendeligt affald

  Virksomheders deltagelse i ejendommens genanvendelige ordninger. I alt, per virksomhed, efter tilmelding.

  (kun for virksomheder i ejendomme med boliger og erhverv)

   

  Kroner eksklusiv moms

   

  Kroner inklusiv moms

  For deltagelse i ejendommens afhentningsordninger, per år med op til en mængde, der svarer til den gennemsnitlige mængde for 2 husholdninger

   

  2.256,00

   

  2.820,00

  For deltagelse i ejendommens afhentningsordninger, per år med en mængde der svarer til den gennemsnitlige mængde for mellem 2 og 4 husholdninger

   

  4.512,00

   

  5.640,00

   

  Konkret anvisning af byggeaffald

  Kroner eksklusiv moms

  Kroner inklusiv moms

  Konkret anvisning af byggeaffald per time

  397,00

  496,25

  Ukorrekt sortering

  Kroner eksklusiv moms

  Kroner inklusiv moms

  Ukorrekt sortering

  410,00

  512,50

  Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde

  1.640,00

  2.050,00

  Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr

  205,00

  256,25

   

  Erstatning af beholdere med videre og ekstrabeholdere

  Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningsskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.

   

  Ekstraomkostninger forbundet med afhentning

  Kroner eksklusiv moms

  Kroner inklusiv moms

  Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/ virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr per måned

  205,00

  256,25

  Noter:

  1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre.
  2. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre.
  3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang.
  4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.

  Virksomheder skal betale gebyr for at bruge genbrugsstationen.

  Se mere om priser og tilmelding til genbrugsstationen

  Alle virksomheder er forpligtiget til at have en e-Boks, så det offentlige kan sende information og fakturaer digitalt til virksomheden. I kan opsætte påmindelser på sms eller mail, så I får besked, når det kommer ny post.

  Vær opmærksom på, at I skal bruge virksomhedens nem-id til at logge ind i e-Boks. Hvis I ikke kan logge på e-boks, har glemt kodeord eller lignende, så skal I kontakt e-Boks direkte.

  Kontakt e-Boks, hvis du ikke kan logge ind

  Ukorrekt sortering

  Kroner eksklusiv moms

  Kroner inklusiv moms

  Ukorrekt sortering

  430,00

  537,5

  Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde

  1.720,00

  2.150,00

  Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr

  215,00

  268,75

   

  Erstatning af beholdere med videre og ekstrabeholdere

  Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningsskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.

   

  Ekstraomkostninger forbundet med afhentning

  Kroner eksklusiv moms

  Kroner inklusiv moms

  Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/ virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr per måned

  215,00

  268,75