Gå til hovedindhold

Miljø

Her kan du finde oplysninger om de miljøregler, der gør sig gældende for virksomheder.

Indhold

  Din virksomhed får et miljøtilsyn for at sikre, at miljølovgivningen overholdes, så forurening i form af problemer med spildevand, affald, jordforurening, luft eller støj undgås.

  Ofte er der også penge at spare ved at være miljøvenlig. Hvor ofte din virksomhed får miljøtilsyn afhænger blandt andet af din virksomheds mulige miljøbelastning ved den daglige drift og risiko for driftsuheld. Tilsynsfrekvensen ligger som regel på mellem hvert år og helt op til hvert 4. år.

  Miljøtilsyn består både af fysiske og administrative tilsyn og varsles mindst 14 dage i forvejen. Ved de fysiske tilsyn besøger kommunens miljømedarbejdere virksomhederne og gennemgår deres miljøforhold, mens miljømedarbejderen ved de administrative tilsyn laver opfølgning på blandt andet egenkontrol på kontoret. Den endelige tilsynsrapport modtager din virksomhed senest 2 måneder efter tilsynet.

  Nederst på siden kan du finde links til reglerne for miljøtilsyn og miljøtilsynsberetning og hvilke regler, vi er underlagt i forhold til informative kampagner om miljøtilsyn.

  For visse virksomheder opkræver vi brugerbetaling for vores arbejde med at lave miljøtilsyn og miljøgodkendelse. Følgende typer af virksomheder er omfattet af brugerbetalingen:

  Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du anmelde det til kommunen.

  Etablering af et autoværksted

  Ønsker du at etablere et autoværksted er reglerne for etablering og drift af autoværksteder er beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen, BEK nr. 1312 af 08/11/2016.

  Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet regler vedrørende beliggenhed (afstandskrav til støjfølsomme naboer), støj, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald. 

  Autoværksteder omfatter virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

  Inden du etablerer, udvider eller flytter et renseri, skal du anmelde det til kommunen.

  Etablering af et renseri

  Ønsker du at etablere et renseri, er reglerne for etablering og drift af renserier beskrevet i bekendtgørelse nr. 1457 af 07/12/2015.

  Renseribekendtgørelsen fastsætter regler for, hvor renserier og ind- og udleveringssteder må ligge, regler for indretning, krav til tætning, ventilation, afkasthøjder, drift af maskiner, måling af indeklima og krav om driftsjournaler. 

  Hvis din virksomhed er ude for et pludselig opstået uheld miljøuheld med farlige eller forurenende stoffer, skal du hurtigst muligt ringe til alarmcentralen på 112.

  Alarmcentralen vil herefter straks tage kontakt til Frederiksberg Kommunes beredskab, som vurderer, hvad der skal gøres.