Gå til hovedindhold

Genbrugsordning

Fra den 31. december 2022 er det et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger.

Indhold

  Virksomheder har pligt til at sortere i ni typer af affald til genanvendelse, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. Har I produktionsaffald, skal I sortere den del af jeres affald efter de krav, der har været gældende siden 2010.

  Hvad er husholdningslignende affald?

  I alt er der tale om 9 typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald samt tekstilaffald.

  Hvordan du kan komme af med dit sorterede affald afhænger af, hvor små eller store mængder genanvendeligt affald din virksomhed producerer.

  Kommunens genbrugsordning for virksomheder

  Hvis din virksomhed kun har små mængder genanvendeligt affald, og som i type svarer til, hvad en privat husholdning producerer af affald, så har du tre muligheder for at komme af med dit affald. 

  1. Du kan vælge at tilmelde dig den kommunale ordning. Hvis din virksomhed er placeret sammen med privat beboelse, kan du benytte de samme beholdere som beboerne. Aftale og betaling for ordning skal indgås med Frederiksberg Kommune. Se gebyr for genanvendeligt affald her. Hvis din virksomhed er placeret i en selvstændig ejendom uden privat beboelse, vil du efter aftale med Frederiksberg Kommune få leveret beholdere til madaffald, pap, papir, plast og mad-drikkekartoner, metal, glas og tekstilaffald. 
  2. Du kan aflevere dit sorterede affald på en genbrugsstation. Bemærk at genbrugsstationen ikke tager imod madaffald, fritureolie og restaffald.
  3. Du kan indgå aftale med en privat renovatør om indsamling af dit sorterede affald.
  • Du kan indgå aftale med en privat renovatør om indsamling af dit sorterede affald
  • Du kan aflevere dit sorterede affald på en genbrugsstation. Bemærk at genbrugsstationen ikke tager imod madaffald, fritureolie og restaffald.

  Kommunen må ikke indsamle sorteret affald til genanvendelse fra virksomheder, hvis mængderne overstiger hvad én husholdning typisk producerer af genanvendeligt affald.

  Har din virksomhed fx store mængder pap, plast eller andet, men kun små mængder madaffald og andet genanvendeligt affald, så kan det måske være en fordel for din virksomhed, at vælge en kombination. Du kan indgå aftale med en privat renovatør om at indsamle de affaldstyper, du har store mængder af, mens du benytter den kommunale ordning for de øvrige typer genanvendeligt affald. Selvom du kun benytter den kommunale ordning delvist, så betaler du stadig fuldt gebyr for at deltage i den kommunale ordning for genanvendeligt affald.

  Din virksomhed skal tilmeldes og betale for brug af genbrugsstationen.

  Se mere om hvordan du tilmelder din virksomhed til genbrugsstationen

   

  Nej. Det har været et krav siden 2010, at virksomheder skal sortere deres produktionsaffald. Det eneste nye er, at sorteringskriterierne for husholdningslignende affald på arbejdspladsen ensrettes med de kriterier, der stilles til kommuner og borgeres husholdningsaffald. Det vil sige, at den nye ordning ikke erstatter sorteringskravene til produktionsaffaldet, men i stedet sikrer ensrettet krav for det husholdningslignende affald.

  Det er et krav, at såfremt en affaldsbeholder er mærket med et piktogram, skal det være fra det nationale piktogramsystem. Ved udendørs events er det et krav, at affaldsbeholdere er markeret med piktogrammer. Miljøstyrelsen anbefaler, at alle andre affaldsbeholdere også er markeret med piktogrammer så sorteringen bliver ensartet og at man møder de samme piktogrammer som hjemme i husstanden, men det er ikke et krav.

  Yderligere informationer

  Kontakt

  Affald og Genbrug

  Frederiksberg Rådhus, 1. sal
  Smallegade 1, benyt vestindgangen (ved parkeringspladsen)
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-15
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse i Borgerservice:

  Mandag og torsdag klokken 9-17
  Tirsdag, onsdag og fredag klokken 9-13

  Telefon: 3821 2121

  For borgere: Send sikker digital post til Affald og Genbrug

  For virksomheder: Send sikker digital post til Affald og Genbrug